POZOR! DOD pro žáky 9. tříd se svozem! Více informací zde.
POZOR! Informace k přípravným kurzům na přijímací zkoušky jsou zde.

Aktuality (více v sekci Aktuality)

25


listopad 2016

aktualita img

:: Židovské Město

Židovské Město Ve středu 2. 11. 2016 naše třída kvarta společně s paní třídní učitelkou Polívkovou a paní učitelkou Durasovou podnikla exkurzi do Židovského Města v Praze.

Den začal dobrodružně. Kvůli několika opozdilcům jsme začali na hlavním nádraží v Plzni vymýšlet plán, jak zpozdit rychlík do Prahy. Nakonec jsme ale všechno stihli a cesta vlakem uplynula rychle.

Z nádraží jsme šli přímo na pražský Josefov, konkrétně do Židovského muzea. Zde se nás ujal pan průvodce Wittenberg, který pro nás připravil program Badatel. Nejprve nám stručně přiblížil historii židovského náboženství. Poté jsme se rozdělili do pěti skupin, ve kterých jsme měli za úkol pole poskytnutých materiálů zpracovat různá témata – „Běh života“, „Židovská domácnost“, „Šabat“, „Židovská svatba“ a „Pesach“. Ta jsme pak představili zbytku třídy.

Nejatraktivnější se všem zdála scénka ze židovské svatby, kterou si vybrala skupina plná chlapců.

Po programu v muzeu jsme se všichni i s průvodcem přemístili do Staronové, Klausovy a Pinkasovy synagogy. Poslední společnou zastávkou byl Židovský hřbitov. Po celou dobu nám byl poskytnut skvělý výklad a za celou naši třídu mohu říct, že jsme si odnesli spoustu nových poznatků.

Následoval rozchod na Václavském náměstí. Roztrousili jsme se po rychlých občerstveních. Do zpátečního vlaku jsme nasedli s plnými břichy a dobrou náladou. Exkurze skončila v Plzni na nádraží před šestou hodinou. Celý den jsme si moc užili.

Barbora Šlaisová, kvarta

09


listopad 2016

aktualita img

:: Turnaj ve florbale

Turnaj ve florbale

Dne 25. 10. 2016 proběhl na našem gymnáziu turnaj ve florbale určený vyšším ročníkům. Turnaje se zúčastnilo nakonec čtrnáct týmů z šesnácti možných - osm chlapeckých a šest dívčích. Akce proběhla bez vážnějších problémů, program začal a skončil přesně podle prognóz.

Nejlépe si podle očekávání vedli kluci z oktávy, kteří si pohodlně dokráčeli pro prvenství ve své kategorii. Velké uznání patří týmu kvinty, který se dokázal dostat až do finále proti oktávě, a taktéž oslabenému mužstvu 4. ročníku, které hrálo pouze se třemi hráči v poli. Z holčičích družstev pak první skončil tým sexty.

Při turnaji jsme měli šanci vidět krásné góly v podání mladých florbalistů i krásné štěstí v podání těch méně zkušených střelců, skvělé zákroky brankářů i slabší chvilky, kdy si někteří museli tzv. sáhnout na dno a vše rychle vytřepat z hlavy před dalším zápasem. Zkrátka turnaj tak, jak má být.

Pro ty, kteří nechtěli hrát, byl připraven zajímavý program v podobě promítání filmů, popřípadě mohli podporovat svoje týmy přímo v tělocvičně. Děkujeme všem, kdo přišli vytvořit bouřlivou atmosféru a přispěli taktéž k vysoké úrovni turnaje.

Zároveň děkujeme všem hráčům, kteří se zúčastnili. Ať první, nebo poslední, hlavní je, že si všichni zahráli hru, kterou tak milují a na kterou tak dlouho čekali. K naší velké radosti nebyl nikdo vážně zraněn, snad jen čest některých dostala mírný zásah pod pás, ale to ke sportu patří. Děkujeme i učitelům, kteří s přípravou i s průběhem turnaje pomáhali. Jsou to: Jiří Kazda, Irena Polívková, Lucie Chalupová. Děkujeme i paní ředitelce Marcele Šustrové, že nám dovolila turnaj uspořádat.

Jan Kvapil, Martin Klán

09


listopad 2016

aktualita img

:: Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Blaník na Žižkově?

V neděli 9. října 2016 byla na prknech Žižkovského divadla Járy Cimrmana uvedena legendární inscenace Blaník. V hledišti bylo možno zaznamenat i pět desítek blovických nadšenců.

Autobus plný diváků z našeho gymnázia odjížděl z Blovic již kolem čtvrté hodiny odpolední. V Praze tak byl dostatek času zajít si před představením samým i na dobrou večeři a těšit se u ní na známé herce i repliky.

Vstupem do prostor slavného divadla jsme se zároveň přenesli do jiných časů: jeho interiér zdobí totiž vtipné dobové fotografie ze života Járy Cimrmana, foyerem zněla hudba piana a navozovala příjemnou atmosféru. Ale zvonění nás nakonec vehnalo do sedadel v hledišti a my jsme si měli možnost ověřit, jak to vlastně se svatováclavským vojskem, spícím v hlubinách pověstmi opředeného kopce, skutečně je.

V hlavních rolích se představili Petr Brukner, Jan Hraběta, Petr Reidinger a další. I když mnozí znají cimrmanovské hry nazpaměť, netradičně převyprávěná pověst o blanických rytířích opět vykouzlila úsměv na tváře nám všem.

Při vzpomínce na geniálně napsanou hru se budeme jistě v duchu bavit ještě hodně dlouho a já doufám, že to nebylo poslední představení, které jsme v tomto divadle zhlédli.

Renata Durasová

24


říjen 2016

aktualita img

:: Studijní a vědecká knihovna v Plzni

Dne 24. října 2016 navštívila třída kvinta v doprovodu paní učitelky Lankové a její dcery Jany Studijní a vědeckou knihovnu v Plzni.

Nejprve jsme si prohlédli komentovanou výstavu starých, velmi cenných tisků, které se v knihovně nacházejí v expozici „Dějiny knihy a tisku“. Některé knihy byly cenné kopie, některé dokonce originály. Nejvíce jsme ale ocenili to, že jsme jimi mohli vlastnoručně listovat. Opatrně a v bílých rukavičkách jsme si mohli prohlédnout všechny krásné pestrobarevné malby, ozdobné iniciály, také jsme se snažili i něco málo přečíst. Mezi nejzajímavější výtisky patřily například - Kodex vyšehradský, Velislavova bible či Trojánská kronika.

Velmi působivý byl také zrestaurovaný herbář z 16. století.

Dozvěděli jsme se spoustu informací o vazbě, písmu, výzdobě knih, podmínkách nutných pro uchovávání exponátů a o knihtisku a starých tiskopisech vůbec. Druhou část návštěvy knihovny tvořila prohlídka všech místností spolu s představením veškerých možností a služeb, které knihovna poskytuje právě nám, studentům. Zaznělo i pár informací ohledně historie knihovny a budovy samotné. Ochotně nám byly zodpovězeny všechny dotazy, a též se nám dostalo vysvětlení „jak co chodí“, tj. jak si knihu vypůjčit, objednat, vrátit ji, nebo jak nám mohou být služby knihovny nápomocné kupříkladu se seminární prací. Moc děkujeme paním knihovnicím, jež se nám po celou dobu návštěvy plně věnovaly, a také paní učitelce Lankové i její dceři za milý přístup.

Barbora Žitníková, kvinta

© 2014 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena