Nepřehlédněte

Aktuality (více v sekci Aktuality)

20


září 2018

aktualita img

:: Den vědy a techniky

V pátek 14. září se celá třída Sekunda s paní učitelkou Drhovou a Tlapovou jeli podívat na dny vědy a techniky v Plzni.

Hodně nás zaujala expozice „Svět chemických reakcí“. Šlo o ukázku nejzajímavějších chemických pokusů. Potom jsme se přesunuli na náměstí Republiky a tam jsme dostali rozchod.

Chodili jsme po expozicích ve skupinkách a mohli jsme si vyzkoušet věci jako: naprogramovat si elektronického broučka, přiřadit rostliny ke správnému plodu, resuscitaci zraněného a vyrobit si vlastní píšťalku z brčka.

Shodli jsme se všichni na tom, že nám nejvíce udělala radost expozice s tekutým dusíkem, pomocí kterého jsme si mohli nechat ztuhnout rozteklou čokoládu a pak ji sníst.

Výlet se nám líbil a dozvěděli jsme se mnoho nového a zajímavého.

H. B.

Dny vědy a techniky Dny vědy a techniky Dny vědy a techniky Dny vědy a techniky Dny vědy a techniky Dny vědy a techniky Dny vědy a techniky

20


září 2018

aktualita img

:: Adaptační kurz primy

Pedagogický dozor: Jana Drhová, Milena Durasová, Renáta Durasová

Den: 5.9. – 7.9. 2018

Dne 5.9. až 7.9. 2018 se žáci primy zúčastnili adaptačního kurzu na Špičáku. Adaptační kurz začínal v Plzni, ale již po cestě vlakem do Plzně jsme nabírali žáky primy. V Plzni na nádraží na nás čekal poslední žák. Cesta na Špičák byla velmi příjemná i přes výluku na trati. Průvodčí ČD nám zajistil samostatný autobus na přejezd, což bylo velmi milé a příjemné. Ve vlaku žáci vyplnili tzv. „výzvědníček“, který se tázal na oblíbenou knihu, zvíře, jídlo, přání u zlaté rybky atd.

Po příjezdu na Špičák jsme uspořádaly hru na štěstí a smůlu, která měla rozhodnout o jednotlivém obsazení žáků do pokojů. Jenže slzičky byly opravdu přesvědčující, a tak jsme vyhověly všem. Po obědě začal první blok seznamování. Nejprve žáci psali na papírky, co očekávají a čeho se obávají na kurzu. Následoval „Toaleťák“, který sloužil pro představení jednotlivých žáků. Byla také vyhlášena hra „Kartáčkový vrah“, která trvala až do pátku. Bohužel třídní učitelka nepřežila svačinu. Po svačině následoval blok na stmelení kolektivu na zahradě hotelu, kde jsme byli ubytováni. Hra „Na upíra“ byla nejen zajímavá pro děti, ale i pro nás. Následovaly hry Řady a Molekuly, Mc Donald´s a Elektrika. Všichni žáci se s velkým zaujetím a zapálením účastnili těchto her. Poslední hrou byl „Atomový reaktor“, kde žáci velmi dobře rozvinuli týmovou práci a reaktor se jim podařilo vypnout za 28 sekund. Po večeři následoval blok na bližší seznámení se spolužáky. Aktivity „Veverky“ jsem se nezúčastnila z obavy o zdraví svých svěřenců, také oni trpěli. Další informace o všech moli žáci získat při hře „Místa si vymění všichni ti, kdo“. Tato hra je velmi zaujala a velmi dlouho u ní setrvali a dozvěděli jsme se o všech spoustu zajímavých informací. Poté žáci malovali erb, kde měli nakreslit svůj sen, co dokázali a co rádi dělají. Následovalo nastavení pravidel třídy, kde bylo již vidět, jak jsou žáci unaveni, ale přesto byli schopni pravidla třídy stanovit. Po každém bloku následovalo vyhodnocení. Po večerní hygieně usnuli jako unavená koťátka.

Druhý den po snídani jsme vyrazili na Čertovo jezero, kde po cestě jsme hráli několik her. První byla na klíště. Kolík na prádlo představoval klíště, které se během cesty přesouvalo z jedince na jedince. Další hra byla „Bomba, muž přes palubu a potopa“, kdy žáci museli po zaznění hesla vykonat nějaký úkol. U Čertova jezera jsme udělali několik krásných i bláznivých fotek a poté následoval „Gordický uzel“, který se ani jedné skupině nepodařilo rozmotat, což velmi mrzelo paní učitelku Durasovou. Po obědě následoval blok na rozvíjení týmové práce, jako jsou „Limeriky“, což jsou krátké básničky, které se měli žíci naučit a předat je a naučit spolužáka, který je pak přednesl kontrole. (S tou pamětí to není tedy nic moc.) Pak následovala hra „Míček“, který se má předat co nejrychleji. Žáci to zvládli do dvou sekund, což je úžasné. Po svačině jsme vyrazili do lesa, kde bývalá studentka Alžběta Poláčková s Renátou Durasovou navázaly provazy, po kterých žáci chodili a zároveň si dávali záchranu, což v nich rozvíjelo důvěru v ostatní a vzájemnou pomoc. Po večeři třídní učitelka přečetla „výzvědníčky“ a ostatní hádali, kdo by to mohl být. Poté žáci tvořili strom třídy, kde si nalepili přání, jaká by třída měla být a co by se ve třídě nemělo vyskytnout. Je zajímavé, že většina nechce šikanu. Po vytvoření stromu třídy jsme vyšli v nočních hodinách na odlehlé místo mimo obec, kde jsme si předávali svoje zážitky z kurzu, což bylo velmi dojemné. Po noční hygieně opět usnuli jako koťátka.

Poslední dopoledne pršelo, a proto po snídani a vystěhování následoval blok, který hlavně hodnotil celý kurz. Žáci, kteří dostali nějaká trestný bod, museli opět jít do „Gordického uzlu“, ale tentokrát se jim ho podařilo rozmotat. Následovala volba třídního mluvčího. Poté jsme si psali vzkazy na záda, což bylo velmi příjemné, a hlavně povzbuzující pro všechny. Po obědě jsme vyrazili na vlak a po velmi příjemné cestě vlakem jsme se všichni bezpečně dostali domů.

Jana Drhová

AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP

27


červen 2018

aktualita img

:: Sekunda v ČHMÚ

Dne 22. 6. 2018 se třída sekunda vypravila na exkurzi do Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Plzni.

Nejprve jsme absolvovali přednášku o tom, co se zde vlastně sleduje a zkoumá. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Překvapivé bylo například zjištění, že přestože jsme čekali, že se zde budou odborníci zabývat především počasím, studují i další hydrometeorologické jevy, hlavně stavy vod v řekách.

Po přednášce nás pan průvodce zavedl do menší ,,observatoře“ na vrcholu budovy, odkud se odesílají předpovědi počasí. Zde nám ukázal některé přístroje, které měří například rychlost větru, hodnotu atmosférického tlaku atd. Na závěr nás zavedl na místo, kterému říkají ,,meteorologická zahrádka“, kde se nacházely další přístroje.

Myslím si, že mohu mluvit za všechny své spolužáky, když řeknu, že exkurze se vydařila a byla zajímavá.

Š. V.

18


červen 2018

aktualita img

:: Počestné paní plzeňské

V úterý 28. května se třída septima po delší přestávce opět vydala do Divadla J. K. Tyla v Plzni, tentokrát však na Novou scénu. Až mě trochu překvapilo, kolik mých spolužáků je na Nové scéně poprvé. Toho dne se tam dopoledne hrála činohra s názvem Počestné paní plzeňské. Kromě vynikajících výkonů plzeňského činoherního souboru, kterým divadelní společnost J. K. Tyla opět potvrdila svoje kvality i konkurenceschopnost napříč celou republikou, mohli všichni návštěvníci obdivovat propracované kostýmy z dob hraběnek, konšelů a katů. Žádné veledílo to sice nebylo, nicméně představení hodnotím jako velmi sympatickou komedii, kterou by měl určitě zhlédnout každý, kdo se do divadla jezdí i zasmát. Tak už jen doufat, že i přes blížící se maturitu jsme ještě stále nebyli v divadle naposled. :-) J. Š., septima

© 2014 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena