Třídní schůzky 15. 6. 2017 Schůzky rodičů žáků budoucích prvních ročníků s třídními učitelkami se budou konat ve čtvrtek dne 15. června 2017 od 16.00 hod. v učebnách v 1. patře školy. Rodiče 1. ročníku čtyřletého studia prosíme o vyplnění a zaslání dotazníku, který obdrželi mailovou poštou, do středy 14. června.

Aktuality (více v sekci Aktuality)

16


červen 2017

aktualita img

:: Burza učebnic

Ve dnech 11. a 12. září 2017 se uskuteční ve studovně gymnázia BURZA UČEBNIC.

Své školní učebnice mohou k odprodeji nabídnout naši současní i naši bývalí žáci.


Organizační pokyny:

- příjem učebnic k prodeji: ve studovně či kabinetu dějepisu 28. – 30. června 2017 od 8:00 do 13:00

- prodej přijatých učebnic: pondělí 11. a úterý 12. září 2017 od 8:00 do 13:00

- výdej peněz a neprodaných učebnic: čtvrtek 14. září a pátek 15. září 2017


Podmínky:

1. Do každé knihy na první lichou stránku uvést TUŽKOU jméno a příjmení prodávajícího a požadovanou cenu.

2. Současně s knihami požadujeme seznam nabízených publikací (2x), na němž bude uvedeno opět jméno a příjmení prodávajícího, přehled názvů knih (u každé též nakladatelství) a samozřejmě požadovaná cena.

3. Přijímáme pouze učebnice užívané na naší škole!

4. Do burzy přijímáme pouze nepopsané učebnice!


Vaše dotazy týkající se burzy učebnic

zodpoví Milena Durasová

(durasova@gblovice.cz).

22


červen 2017

aktualita img

:: Výlet do Zbirohu a Čapkovy Strže

Dne 12. června se 1. a 2. ročník vydaly na společný výlet do Zbirohu a Čapkovy Strže. Ve Zbirohu jsme měli jedinečnou možnost navštívit rodný dům Josefa Václava Sládka a vzpomenout si na jeho život a známá díla, která napsal. Poté jsme se autobusem přesunuli do Strže k vile, jež patřila Karlu Čapkovi, dokud mu nebyla zabavena za války Němci. Po krásném přivítání jsme si celou vilu prošli a paní průvodkyně nám sdělila spoustu zajímavých informací o tomto slavném spisovateli. Za sebe a snad i za ostatní mohu říci, že na kouzelnějším místě jsem nikdy asi nebyla.

Tento náš výlet byl velice obohacující a určitě si na něj u maturity vzpomeneme.

V. Stulíková, 1. ročník

22


červen 2017

aktualita img

:: Výlet do Židovského Města

Dne 20. června se první ročník vydal spolu se svou třídní učitelkou M. Durasovou do Židovského Města v Praze. Jeli jsme vlakem z plzeňského hlavního nádraží. Cesta nám velmi rychle utekla.

Okolo jedenácté hodiny jsme dorazili do muzea, kde se nás ujala velmi milá slečna, která nás seznámila s minulostí, tradicemi a způsobem života Židů. Její výklad byl poutavý a velmi zajímavý. Na konci přednášky nám přinesla ochutnat nekvašený chléb, který Židé jedí v době svátku Pesach.

Poté jsme vyšli do horkých ulic malebné Prahy. Naše první zastávka byla ve Staronové synagoze, která se nachází hned naproti muzeu. Před vstupem do synagogy si kluci vzali na hlavy čepičky, tzv. jarmulky, a dívky se zahalily.

Dále jsme navštívili Pinkasovu synagogu - zde je na zdech vypsáno 80 000 jmen židovských obětí druhé světové války z Čech a Moravy - a poté ještě hřbitov, kde je pohřben samotný rabín Löwy.

Slečna průvodkyně nám zodpověděla všechny naše dotazy a s úsměvem se s námi rozloučila. My pak měli ještě možnost projít se po Václavském náměstí a v odpoledních hodinách jsme se vrátili zpět do našich domovů.

Viktorie Stulíková, 1. ročník

15


červen 2017

aktualita img

:: VÝLET DO PRAHY

Náš výlet začal v Plzni na nádraží, kde jsme natoupili do vlaku směr Praha a těšili se na krásný den.

Po dlouhé cestě konečně zapískaly brzdy a nám začalo bít vzrušením srdce a kladli jsme si jedinou otázku: Co nás dneska vůbec čeká?

Jako první jsme navštívili Betlémskou kapli, o které jsme se dozvěděli spoustu nových informací. Druhým cílem bylo Staroměstské náměstí, kde jsme měli čas si prohlédnout chrám sv. Mikuláše, sochu Jana Husa a orloj. Malým zklamáním byl Karlův most, na který jsme se nedostali kvůli velkému počtu turistů.

Blížil se čas oběda a nám začalo kručet v břiše. Proto jsme se vypravili na Václavské náměstí, na němž následoval hodinový rozchod. Všichni tak měli čas se v klidu naobědvat a projít si různé obchody.

Nakonec nám nezbylo nic jiného, než se vypravit na nádraží a dát Praze sbohem.

Anna Baštářová a Barbora Spodniaková

Praha Praha

© 2014 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena