Nepřehlédněte

Výsledky přijímacích zkoušek

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se vydávají dne 2. 5. 2018 v sekretariátu školy. Účastníci přijímacího řízení budou moci ve stejný den nahlédnout do spisu (vypracované testy, bodové ohodnocení). Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou.
Odvolání proti nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení (převzetí).
Zápisové lístky je nutné odevzdat do 15. května 2018. Odvolací řízení proběhne v termínu 28. 5. – 1. 6. 2018.
4leté gymnázium

Přehodnocení výsledků přijímacích zkoušek

V testu pro 2. řádný termín z českého jazyka a literatury pro uchazeče o obor osmiletého studia byla CERMATEM chybně ohodnocena úloha č. 12 (podrobnosti zde).
V našem gymnáziu se změna v počtu bodů týkala tří žáků, kteří byli uvedeni v původním žebříčku přijatých mezi prvními 15. Navýšení počtu bodů o 1 bod nemělo proto vliv na rozhodnutí o přijetí u žádného žáka.
přehodnocené výsledky pro 8leté gymnázium

Aktuality (více v sekci Aktuality)

17


květen 2018

aktualita img

:: Ústřední kolo Olympiády v německém jazyce

Od 15. 4. do 18. 4. 2018 se uskutečnilo ústřední kolo Olympiády v německém jazyce. Ze všech krajů České republiky postoupil do ústředního kola vždy jen vítěz krajského kola ve všech kategoriích, a tak jsem měla tu čest reprezentovat Plzeňský kraj v kategorii III B (studenti 3. ročníků všech typů středních škol, kteří mají kontakt s německým jazykem i mimo školu nebo strávili v německy mluvící zemi minimálně jeden rok).

Na organizaci se podílel NIDV společně s Goethe institutem, který dokonce propůjčil olympionikům své pražské prostory, a tak se celá akce mohla odehrávat právě tam. Ubytovaní jsme byli v nedalekém Mosaic House, který se pyšní titulem eco hotelu.

Novou formu programu zorganizoval pověřenec pro spolupráci ve vzdělávání Thomas Freundorfer společně se svými asistenty, kteří měli na starosti doprovodný program vyplňující čas mezi samotnými koly soutěže. Isabel a Andre - asistenti - nám vždy ochotně pomohli se vším, s čím jsme potřebovali. Byli tu pro nás ve dne v noci, za to jim patří nemalé díky.

Z celé akce se natáčel památeční dokument pod taktovkou kameramana Štěpána.

Společně jsme s kategorií III A (se studenty 3. ročníků všech typů středních škol) strávili čtyři dny. Soutěžním dnem bylo pouze pondělí 16. 4. 2018. Dopoledne jsme měli společné poslechové cvičení (jazyková úroveň B2, krajské kolo - C1), následovalo rozdělení do skupin po třech. Dostali jsme téma, hodinu času a spoustu papíru a tužek na zpracování patnáctiminutové prezentace. Témata byla například: Gesundes Leben, Zukunft, Generationen či Glück.

Výsledky soutěže jsme se dozvěděli v úterý 17. 4. na německé ambasádě, kde proběhlo slavnostní vyhlášení moderované Martou Jandovou. Zde byl promítán i onen již výše zmiňovaný dokument. Vítězky obou kategorií postoupily do mezinárodního kola, kde budou reprezentovat celou Českou republiku. Já osobně s výběrem poroty nemohu nic jiného než plně souhlasit.

Jsem moc ráda, že jsem si mohla něco takového vyzkoušet, poznat spoustu skvělých lidí ze všech koutů Čech i Německa. Touto cestou bych chtěla poděkovat organizátorům za novou formu soutěže.

Veronika Vojáčková, septima

16


květen 2018

aktualita img

:: Za uměním i politikou v Praze

Dne 2. května 2018 měla třída sexta příležitost se trochu porozhlédnout po prostorách Národního divadla a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze. I přes dopravní komplikaci v podobě zpoždění vlaku nás naši opatrovníci – pan učitel Barca a paní učitelka Lanková – v pořádku dopravili na místo určení. Dostalo se nám výkladu o historii, výzdobě i různých dalších zajímavostech obou majestátních budov, a to od opravdových odborníků. Po této čistě vzdělávací exkurzi jsme dostali možnost prozkoumat zákoutí dlážděných uliček i rušných silnic Prahy. Celé školní dobrodružství nás patřičně unavilo, ale především také naplnilo novými vědomostmi a zážitky.

Tereza Havlová, sexta

Praha Praha

27


duben 2018

aktualita img

:: Za Oliverem Twistem do Plzně

V pátek 6. dubna navštívili žáci prvního ročníku, doplnění studenty tercie, Novou scénu Divadla J. K. Tyla v Plzni.

Ještě před začátkem představení se žáci prošli po náměstí Republiky. Prohlídku průčelí historických budov doprovodila výkladem paní učitelka Kotlanová. Je užitečné chovat se ve známém městě alespoň někdy jako turista a zvednout oči k historickým památkám.

V divadle se pak na baletním představení Oliver Twist na motivy románu Charlese Dickense sešlo mnoho plzeňských škol. Choreograf a režisér Richard Ševčík využil filmovou hudbu Rachel Portmanové a připravil představení, které si potlesk svých diváků skutečně zasloužilo.

Johana Ederová, Klára Jiroušková, 1. ročník

27


duben 2018

aktualita img

:: Návštěva Židovského muzea v Praze

Dne 19. 3. 2018 se třída 1. ročníku zúčastnila prohlídky Židovského muzea v Praze. Nejdříve jsme vyslechli zajímavou přednášku o antisemitismu napříč dějinami, kde jsme se aktivně zapojovali diskuze na toto téma.

Dále jsme se s paní průvodkyní přesunuli do prostor Staronové synagogy. Tady jsme se dozvěděli více o životě a víře židovského obyvatelstva. Výlet pokračoval v muzeu, v němž jsme si mohli prohlédnout i výkresy malých dětí z koncentračních táborů. Tato část exkurze v nás zanechala hluboký dojem.

Po zhlédnutí všech vnitřních expozic se třída přesunula na židovský hřbitov, který jsme celý společně prošli. Exkurze končila na plzeňském nádraží.

Celý výlet jsme si moc užili.

Eva Hrubá a Lucie Martínková, 1. ročník

© 2014 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena