Logo - Biodiverzita Plzeňského kraje
Hlavní logo - Biodiverzita Plzeňského kraje

NÁSTĚNKA

Proběhlé exkurze a přednášky
17.2.2012- Biomanipulace Boleveckých rybníků
29.2.2012- Přehled zvláště chráněných druhů živočichů Plzeňského kraje
17.2.2012- Zdroje znečištění vody v Plzeňském kraji
2.2.2012 - Klimatické změny v eologické minulosti naší republiky
2.2.2012 - Popelky mezi rostlinami
2.2.2012 - Ingazní druh rostlin a živočichů
25.1.2012- Biodiverzita vodních ekosystémů Plzeňského kraje - rostliny
25.1.2012- Přehled zvláště chráněných druhů rostlin Plzeňského kraje
20.12.2011- Biodiverzita vodních ekosystémů Plzeňského kraje - živočichové
1.11.2011- Dynamika vodních ekosystémů - plankton a jeho význam
14.10.2011- Ekosystémy Plzeňského kraje - specifika severního Plzeňska
13.10.2011- Biodiverzita mykoflóry Plzeňského kraje
24.9.2011- Výzkum a ochrana přírody v NP Šumava
23.9.2011- Ochrana přírody, život stromu
22.9.2011- Lesní biotopy v Plzeňském kraji
16.6.2011- Natura 2000
16.6.2011- Příklady dobré praxe v CHKO Slavkovský les
26.5.2011- Biodiverzita rostlin Plzeňského kraje
...

Biodiverzita Plzeňského kraje

ryba Biodiverzita Plzeňského kraje - nový systém environmentálního vzdělávání pro střední školství je název nového projektu podpořeného Evrospkými sociálnimi fondy. Projekt řeší inovaci (rozšíření a zkvalitnění) environmentálního vzdělávání (EV). V rámci projektu bude vybudován nový systém EV s názvem "Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vzácné druhy rostlin a živočichů, jejich ohrožení a ochrana v Plzeňském kraji". Témata tohoto systému budou pokrývat celou problematiku (seznámení s druhy, biotopy, krajinou, jejich ohrožením a ochranou) a budou integrována do běžné výuky v biologii, chemii, zeměpisu, základů společenských věd a cizích jazyků. Výuka bude doplněna atraktivními přednáškami, workshopy a vícedenními terénními exkurzemi. Systém bude evaluován a implementován do školního vzdělávacího programu. Mezi výstupy budou patřit rozsáhlé výukové materiály. Celý systém včetně výstupů bude přenositelný do podmínek jiné školy.
Cílem předloženého projektu je rozšíření a zkvalitnění environmentálního vzdělávání. Bude vytvořen nový systém EV, jehož úkolem bude přiblížit poutavou a motivační formou problematiku tematického okruhu "Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vzácné druhy rostlin a živočichů, jejich ohrožení a ochrana v Plzeňském kraji".
Systém bude tvořen těmito vzdělávacími aktivitami:

  1. bloky témat související s EV systémem integrované do výuky ve vzdělávacích předmětech Bi, Ch, Z, Zsv, cizí jazyky
  2. odborné přednášky (2-4 hodiny) související se systémem EV
  3. jednodenní terénní workshopy s vazbou na určitá území jižního Plzeňska
  4. třídenní workshopy s vazbou na větší územní celek Plzeňského kraje významný z hlediska výskytu vzácných druhů nebo určitého typu krajiny
  5. volnočasové vzdělávací aktivity zaměřené na chov a pěstování organismů, které se vyskytují na území Plzeňského kraje

V první etapě dojde k přípravě tohoto vzdělávacího systému, tj. sestavení vzdělávacího plánu, vybudování zázemí (mobilní terénní laboratoře, vybudování přírodní učebny s maloplošnými ekosystémy, zařízení pro chov živočichů) a sestavení lektorského týmu (rozšíření EVVO skupiny na škole, nabídka přednášek od předních odborníků, příprava workshopů na klíč ve spolupráci s Ametyst o.s).
V druhé etapě bude systém integrován do výuky, na základě této integrace bude provedena inovace ŠVP a systém bude evaluován cílovou skupinou. Jedním z výstupů budou výukové programy mapující chráněné druhy a přírodní stanoviště Plzeňského kraje (forma DVD s filmem a interaktivních ICT výukových programů) a další výukové materiály v podobě e-learningu (k blokům integrovaným do výuky).

AKTUALITA

motýlZpracované výstupy z třídenní terénní exkurze, která proběhla v chráněné krajinné oblasti Slavkovského lesa, je nyní k dispozici na webových stránkách projektu Biodiverzita Plzeňského kraje. K dispozici je opět bohatá fotogalerie a videogalerie, stej...

Více

AKTUALITA

žábaV sekci Terénní exkurze byly zveřejněny výstupy z prvního třídenního workshopu Sušicko-horažďovické vápence. Zveřejněny byly informace v podobě textů, videí a doprovodných fotografií, které dokonale mapují celou oblast. Pro zobrazení klikněte

Více

AKTUALITA

ptákV rámci projektu Biodiverzita Plzeňského kraje byla dodána akvaristická a teraristická technika pro rozšíření činnosti kroužku Akva - Terra. Pod vedením Jana Sedláka (externisty z plzeňské ZOO) nyní pracuje 9 žáků z primy a kvinty. Součástí kroužku j...

Více

VÝBĚR Z FOTOGALERIE

foto070.jpgfoto037.jpgfoto015.jpgfoto033.jpg
[Úvod] [Údaje o projektu] [Informace] [Tým] [Fotogalerie] [Ke stažení] [Výukové materiály] [Terénní exkurze] [Publicita] [Fórum] [Gymnázium Blovice] [Vzdělávací centrum] [Interaktivita & E-learning] [OLAT] [Škola Online]
© 2011 Gymnázium Blovice, design & webmaster: [mw]