Archiv aktualit

20


10 2014

aktualita img

:: NÁVŠTĚVA PÖßNECKU

Již od roku 1973, tedy ještě z doby NDR, trvají partnerské vztahy Gymnázia Blovice a Státního gymnázia „AmWeißen Turm“ („U Bílé věže“) z durynského městečka Pößneck.
Spolupráce našich škol započala „letní aktivitou“, tj. společnými brigádami českých a německých studentů na stavbách či v zemědělství, na niž bývalí účastníci ještě po létech rádi vzpomínají. Vzájemné vztahy sice na krátkou dobu přerušily bouřlivé události, které se v obou zemích odehrály v roce 1989, ale kontakty byly brzy obnoveny, neboť jak členové pedagogického sboru, tak i žáci našli mezi kolegy z německého gymnázia své přátele. Nová etapa partnerství p okračuje od 90. let výměnnými pobyty žáků nižšího gymnázia v českých a německých rodinách a vzájemnými návštěvami pedagogických sborů. Není tedy divu, že jsme byli pozváni do Pößnecku na slavnostní znovuotevření zrekonstruované školní budovy.
Naši pětičlennou delegaci očekávaly poslední zářijový víkend samé příjemné zážitky.
Prestižní skupina architektů z Výmaru, pověřená velmi náročnou, dva a půl roku trvající rekonstrukcí gymnázia odvedla pozoruhodnou práci. Již první pohled na propojení cihlové stavby z konce 19. století s moderními prvky (dveře jako dřevěná plocha, skleněné průhledy místo částí stěn) působil jako výzva. A dojem z vnitřních prostor byl ještě podnětnější! Zachované dveře i zábradlí na jedné straně, skleněné příčky a dělicí stěny, umožňující prosvětlení celé budovy a vytvářející pracovně-odpočinkové kouty pro studenty, na straně druhé. Zvláštní a krásné. Komentovanou prohlídku celé budovy pro nás zajistili dva místní gymnazisté - provedli nás od sklepních šaten přes špičkově vybavené učebny až po sborovnu.
Poté už následoval slavnostní večer ke znovuotevření gymnázia, na nějž byli pozváni významní hosté, kteří se o rekonstrukci historické stavby zasloužili. Kromě zmíněných architektů, starosty města, ředitele školy, zástupců státní správy okresu i kraje jakož i dalších důležitých institucí a firem jsme spolu s delegacemi z partnerských středních škol z Maďarska a USA měli tu čest být zde i my.
V až nezvykle vtipných projevech byly vyzvednuty zásluhy všech zúčastněných – rekonstrukce byla totiž velmi náročná, neboť se ukázalo, že škola byla v horším stavu, než se původně předpokládalo. Ředitel gymnázia Steffen Heerwagen pak dojatě poděkoval pedagogickému sboru, který po dobu oprav trpělivě snášel celé dva a půl roku trvající provizorium výuky v několika budovách. Mimo jiné prohlásil: „Pryč je doba ,pytlíkové fyziky´, ,kbelíkové chemie´, , hudby v ruksaku´, kdy učitelé o přestávkách táhli učební materiály půlkou města.“ Po skončení oficiální části večera jsme se setkali s řadou dalších německých kolegů (včetně pana Ernsta, bývalého ředitele gymnázia Pößneck) a také se starostou partnerského města Triptis (obdivně hovořil o oslavách 730. výročí první zmínky o Blovicích, jichž se osobně zúčastnil).
V sobotu ráno jsme byli pozváni na snídani ke starostovi města Pößneck, poté nás čekala příjemná plavba lodí po řece Sále. Zatímco v gymnáziu využilo dne otevřených dveří dva a půl tisíce návštěvníků, my jsme s ostatními zahraničními hosty poobědvali v příjemné durynské hospůdce národní pokrm „Rostbrätl und Klöße“ (což je cosi jako marinovaná kotleta s chlupatými knedlíky). Večer jsme se sešli s pedagogickým sborem. Povídali jsme si, vzpomínali, ba i do pamětní knihy jsme se zapsali. Pochopitelně se hovořilo též o budoucnosti - o nových společných projektech našich gymnázií.
V neděli dopoledne se konal v krásně opravené aule pößnecké školy koncert pěveckých sborů – pěveckého sboru gymnázia z maďarského města Baja a pěveckého sboru Státního gymnázia U Bílé věže Pößneck. Nádherný zážitek… A pak již následovala cesta domů. Svět se nám zdál tak nějak propojený, spokojený a přátelsky přeshraniční…

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena