Archiv aktualit

03


prosinec 2014

aktualita img

::PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ

Dne 27. 11. 2014 se Gymnázium Blovice zapojilo do projektu „Příběhy bezpráví“, který v rámci vzdělávacího programu ,,Jeden svět na školách“ pořádá obecně prospěšná společnost ,,Člověk v tísni‘‘.
Jedná se o projekci dokumentárních filmů s tematikou lidských práv. Letošní ročník projektu byl věnován situaci v Československu mezi léty 1968-1989, tedy období komunismu a jeho ukončení sametovou revolucí. Poslední rok komunistického režimu je zaznamenán očima studentky Ivany Andělové, účastnice revolučního dění v Praze v listopadu 1989. Ivana nás ale provází celým rokem 1989, a to formou zápisků v deníku, a seznamuje nás tak s životem lidí před pádem komunismu. Příběh je doplněn videozáznamy a dobovými fotografiemi, které věrohodně vystihují tehdejší napjatou atmosféru ve státě.
Film byl promítán v sále Domu dětí a mládeže v Blovicích a akce se zúčastnili žáci druhého ročníku, sexty, septimy, oktávy a čtvrtého ročníku.
Po zhlédnutí filmu byla připravena krátká beseda s profesorem Zdeňkem Svitákem, dřívějším učitelem Gymnázia Blovice, který se později, po pádu komunistické vlády, stal jeho ředitelem. Pan profesor vzpomínal na svůj osobní život a na osudy své rodiny za minulého režimu. Došlo také na četné dotazy z řad posluchačů, všechny pan profesor Sviták ochotně zodpověděl.
Projekt se setkal u žáků gymnázia s velmi pozitivním ohlasem, a to jak díky poutavému dokumentárnímu snímku, tak díky autentickému svědectví pana Zdeňka Svitáka. Akce byla velmi přínosná. Osvěžila a doplnila nám informace o významné události, která radikálně změnila směřování našeho státu od totality ke svobodě a demokracii. Děkujeme všem, kteří se na organizaci projektu podíleli!

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena