Archiv aktualit

11


prosinec 2014

aktualita img

::VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Dne 25. listopadu 2014 proběhly volby do školské rady. Její složení je následující:
a) třetinu členů ŠR (v našem případě 2) jmenuje zřizovatel
b) třetinu volí zákonní zástupci zletilých žáků a zletilí žáci
c) třetinu volí ze svého středu pedagogičtí pracovníci školy

V příštím tříletém funkčním období budou ve školské radě při Gymnáziu Blovice pracovat tito členové:
MUDr. Václav Šimánek Ph.D., ing. Ladislav Vítek – za zřizovatele
MUDr. Hana Veselovská, Alena Čadková – za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky
PaedDr. Milena Durasová, ing. Michal Wendl – za pedagogické pracovníky

Ustavující schůze školské rady proběhne dne 6. ledna 2015.

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena