Archiv aktualit

02


09 2015

aktualita img

:: Předávání cen Ď

Druhý ročník Gymnázia Blovice se dne 15. 6. 2015 zúčastnil ve Státní opeře v Praze finálového předávání ceny Ď. Akce se konala již po patnácté a s velkou podporou celé rodiny ji organizuje pan Richard Langer. Společně s dcerou Markétou nás celým programem provázeli.

Úvodní slovo dostal ministr kultury pan Mgr. Daniel Herman. Děkoval všem více než 400 nominovaným a zdůraznil, že i přesto, že všichni nebudou oceněni, všech si váží úplně stejně, neboť všechny nominace jsou stejně významné. Cenou Ď byli oceněni lidé, kteří něco dokázali, pomohli mnoha lidem, obětovali se pro druhé, zachránili někomu život a získali nejvíce hlasů v krajských kolech.

Jednou z kategorií byla cena pro Vzor pohledem dětských očí v ČR. Tu obdržel Karel Gott (i malé děti, které byly tázány, koho považují za svůj vzor, věděly, jakou je osobností, že nejen zpívá a hraje ve filmech, ale i pomáhá dětem v nouzi a přispívá na dobročinné účely), dále byla cena udělena generálmajorovi Ing. Josefu Šíbovi, který poslal sanitku do rozvojových zemí, naplnil ji potřebnými věcmi a zachránil životy desítek nevinných dětí, které se staly oběťmi válečného konfliktu. Tento muž byl velice skromný a o svém činu mluvil jako o samozřejmosti. Jeho řeč byla natolik působivá, že vyvolala ovace celého sálu opery. Dalšími kategoriemi byly: Zoo v ČR; Muzea, hrady, zámky v ČR; Nadace, nemocnice a charitativní organizace v ČR; Dětské domovy a sociální ústavy pro děti a mládež v ČR a mnoho dalších.

Hřebem večera se stalo ocenění pana Jana Dohnálka, jenž obdržel GRAND PRIX Ď za pomoc lidem postiženým cévní mozkovou příhodou. Do pana Dohnálka dvakrát uhodil blesk, prodělal mozkovou mrtvici, musel se učit znovu chodit a dvakrát znovu mluvit. Přes všechny strasti, které ho životem provází, pomáhá s řečí a chůzí ostatním, kteří pomoc potřebují. Když předstoupil před zraky všech přítomných v sále, bylo pro něj velice těžké promluvit, ale i tak jeho slova zvedla všechny hosty ze sedadel. A již podruhé za večer všichni přítomní aplaudovali vestoje, aby mu tak vzdali hold a vyjádřili vděk za dobrodiní. Celý večer se nesl v nádherné atmosféře. Ď všem, kdo pomáhají.

Barbora Braumová, 2. ročník

Fotografie z předávání cen Ď

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena