Archiv aktualit

16


říjen 2015

aktualita img

:: Soutěž Přírodovědný klokan

Dne 14. 10. 2015 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Soutěžní kategorie byly dvě, a sice Kadet (tercie a kvarta) a Junior (kvinta a první ročník).

Kategorie Kadet se zúčastnilo 61 žáků, kategorie Junior 56 žáků. Úkoly pro žáky jsou sestaveny tak, aby žáci prokázali schopnost logického uvažování a dokázali aplikovat teoretické znalosti z výuky. Obě kategorie zahrnovaly celkem 24 úloh z biologie, chemie, fyziky a zeměpisu.

V kategorii Kadet (tercie, kvarta) se na 1. místě umístil Adam Vincour, na 2. místě Jan Hrubý a na 3. místě Vojtěch Brichcín. Všichni tito žáci jsou z tercie. V kategorii Junior ( kvinta a 1.ročník) se na 1. místě umístila Anna Vališová (kvinta), na 2. místě Josef Pospíšil (kvinta) a Martin Kříž z 1. ročníku a na 3. místě Kamil Janoch a Jakub Sochor z kvinty a Kateřina Hulová z 1. ročníku.

Výhercům blahopřejeme!

Hana Chytrá

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena