Archiv aktualit

24


09 2020

aktualita img

:: Místní cena Ď 2020

Na začátku letošního kalendářního roku se žáci Gymnázia Blovice opět zapojili do projektu pana Richarda Langera „Cena Ď“, jehož hlavním cílem je vyhledávat dobrodince, mecenáše a všechny ty, kdo nezištně pomáhají ostatním a různými aktivitami přispívají k obohacení společenského života, a poděkovat jim.

Žáci gymnázia navrhli původně jedenáct osobností, které by si ocenění podle jejich názoru zasloužily. Místní kolegium, složené ze zástupců blovických institucí a organizací, poté vybralo dvě z nich.

Místní cena Ď 2020 byla udělena paní Evě Tupé, ředitelce ZUŠ Blovice, a to za dlouholetou pedagogickou práci, řízení ZUŠ, vedení různých hudebních těles, ochotu a pomoc při pořádání různých akcí organizacemi a městem Blovice.

Cena žáků Gymnázia Blovice patří paní Andree Kolmanové, zakladatelce Víceúčelového zařízení a útulku pro psy Borovno, a to za pomoc opuštěným a týraným psům v okrese Plzeň-jih a za organizování dalších aktivit, jako např. canisterapie, a různých charitativních projektů.

K slavnostnímu vyhlášení cen Ď byli nominující i nominanti pozváni do Klubu Divadla Oskara Nedbala v Táboře, kde se konala sloučená krajská kola pro Plzeňský a Jihočeský kraj. Ceny osobně předávala ředitelka Divadla Oskara Nedbala Mgr. Linda Rybáková, tu blovickou pak společně s Mgr. Marcelou Šustrovou, ředitelkou Gymnázia Blovice.

Cenu Ď v Plzeňském kraji obdržela na základě nominace Fakultní nemocnice Plzeň „Covidová jedenáctka“, již reprezentovali čtyři zdravotníci: Bc. Ivana Witová, Bc. Aleš Červinka, Mgr. Petra Vávrová Simlerová a Mgr. Jitka Hurtová (mj. absolventka naší školy).

Cenu Ď v Jihočeském kraji 2020 získal na základě nominace Dětského domova Volyně pan Miloš Bečvář (lyžař, 15x titul Mistra ČSSR, 2x reprezentace na zimních OH), jenž svými aktivitami motivuje děti k zimním i letním sportům a svým jednáním a chováním je jim příkladem.

Všem oceněným upřímně blahopřejeme, ale také si uvědomujeme, že uznání si zaslouží všichni nominovaní, protože práci pro ostatní dělají skromně, samozřejmě, upřímně, bez nároku na odměnu. Projekt pana Richarda Langera na jejich záslužnou činnost alespoň poukazuje. Na vyjádření díků se totiž v dnešní náročné době často zapomíná…

Všichni nominovaní ze všech místních a krajských kol automaticky postupují do kola celostátního, jež proběhne 10. října 2020 na Nové scéně Národního divadla v Praze. Ať již své nominace promění, či ne, patří jim i projektu pana Langera obrovské Ď.

Milena Durasová

cenaD2020 cenaD2020 cenaD2020 cenaD2020

Zpět na seznam

© 2014-2021 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena