Archiv aktualit

04


květen 2016

aktualita img

:: 2. kolo přijímacího řízení pro 4letý obor

V souladu s ustanoveními § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro studijní obor 79 – 41 – K/41 (4letý studijní obor).

Vyplněnou přihlášku potvrzenou základní školou zašlete na adresu gymnázia do 10. 5. 2016. Kritériem přijetí je výborný prospěch v posledních třech pololetích na ZŠ.

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena