Archiv aktualit

06


prosinec 2016

aktualita img

:: Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích

Gymnázium Blovice opět mezi nejlepšími! Dne 15. listopadu se konala Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích, kterou pořádal Ústav jazykové přípravy na ZČU v Plzni.

Možnost zúčastnit se měli tentokrát i studenti středních škol. Také studenti Gymnázia Blovice se rozhodli využít této zajímavé příležitosti a změřit své jazykové síly s ostatními vrstevníky v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině a španělštině.

Naši studenti soutěžili se svými prezentacemi v jazyce anglickém, německém a španělském. V nabité konkurenci ostatních soutěžících se jim podařilo uspět v následujících kategoriích: SŠ - Anglický jazyk, technická sekce – 1. místo Jan Šimek. Ve své prezentaci se zabýval problematikou vzniku smogu a návrhy řešení vedoucí ke zlepšení ovzduší v Evropě. Jako jediný soutěžící prezentoval sám a nikoliv v páru. V kategorii SŠ – Německý jazyk - technická sekce obsadila 2. místo Renata Marečková, která porotu zaujala historií vaření piva a informacemi o pivovaru Pilsner Urquell. Je nutné zmínit, že v porotě seděli jak učitelé středních škol (Gymnázium Blovice mělo svého zástupce v technické sekci soutěže pro střední školy), tak vysokoškolští pedagogové, zástupci lokálních firem či velvyslanci a generální konzulové ze zahraničí (např. Španělsko, Peru, Ruská federace).

Konferenci, která se v příštím roce bude konat již podesáté, je nutné brát jako příležitost, kterou vysíláme jasný signál: Gymnázium Blovice je škola, která své žáky umí kvalitně připravit nejen na poli všeobecných znalostí, ale také na poli jazykové přípravy, což dokazují skvělé výsledky jejích studentů.

Na závěr bych rád poděkoval i ostatním soutěžícím, kteří se konference zúčastnili: Karlu Kühnlovi, který soutěžil ve dvou kategoriích (AJ a ŠJ), Jindřichu Vaňkovi (oba ze septimy) a Isabel Kuwakino (3. ročník), stejně jako všem dalším, kteří se zúčastnili školního předkola.

Ivo Barca, učitel AJ, ŠMP

Prezentace Prezentace

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena