Archiv aktualit

07


duben 2017

aktualita img

:: Místní cena Ď 2017

Gymnázium Blovice se v letošním roce zapojilo do velice zajímavého projektu pana Richarda Langera „Místní cena Ď 2017“. Dne 3. dubna 2017 proběhlo od 18 hodin v plzeňském hotelu „U Zvonu“ předávání krajských cen Ď a zároveň udělení tzv. Místní ceny Ď v Blovicích.

Sám hlavní organizátor o svém projektu uvádí: „Cena Ď je od roku 2001 tradičním projektem v ČR, který se snaží zeširoka mapovat, zviditelňovat a oceňovat mecenáše, dobrodince a morální vzory v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, památek, zoo apod.

Cena Ď je projekt, který nahlas děkuje všem nominovaným a nedělá mezi nimi rozdíl. Jeden daroval sto milionů na významné divadlo, druhý tisíc korun na ochotnický spolek, třetí dvacet let nezištně pomáhá potřebným v sociálním ústavu, čtvrtý zdarma vede kroniku města, pátý adoptoval zvíře v zoo, šestý zasvětil život nezištnému získávání dárců kostní dřeně, sedmý šel celý život vzorem, osmý namaloval obraz zdarma pro aukci ve prospěch potřebným, devátý nasadil život za záchranu druhých, desátý…

Všem nominovaným je poděkováno a někteří z nich jako symbol obdrží cenu Ď – coby ,dík´ za jejich počiny.

Od roku 2001 byly uděleny stovky cen Ď slavným firmám i osobnostem stejně jako malým firmám i lidem z běžného života. Cenu Ď převzal například pan prezident Václav Havel, Jeho Eminence kardinál Dominik Duka, předseda norské vlády Jens Stoltenberg (dnes také generální tajemník NATO), paní Věra Čáslavská – a vždy tyto osobnosti přijetím ceny Ď daly najevo její význam - pan Stoltenberg doslova řekl, že mu je ctí tuto cenu převzít.

Cenu Ď převzaly firmy jako ŠKODA AUTO, RENAULT ČR, Komerční banka, ČSOB, Vodafone atd. Cenu Ď ale také převzaly malé firmy a třeba i manželé Šislerovi, kteří sedmnáct let chodili zdarma pomáhat do hospice a nikdy by nečekali, že stanou na scéně Národního divadla a převezmou v roce 2009 stejnou cenu jako prezident Václav Havel.“

Od roku 2017 projekt ceny Ď obohacuje novinka v podobě místních kol ceny Ď. Jeho organizace v Blovicích se chopili ve spolupráci se školním parlamentem žáci gymnázia a každá třída navrhla osobnost ze svého okolí, která by si ocenění zasloužila. Na internetu nejprve proběhlo hlasování žáků školy a šest nominovaných s nejvyšším počtem hlasů postoupilo do druhého kola, v němž rozhodovalo tzv. kolegium, složené ze zástupců blovických institucí a organizací.

Místní cenu Ď 2017 získal pan Zdeněk Sviták, a to za dlouholetou pedagogickou činnost, přínos k rozvoji blovického školství a aktivity spojené se zachováním samostatnosti Gymnázia Blovice, za práci pro město Blovice na poli kulturním i v orgánech obce, za občanské postoje a morální příklad.

Cenu žáků Gymnázia Blovice pak pan Milan Navrátil, a to za dlouholetou obecně prospěšnou práci pro město Blovice a jeho občany, za desítky let trvající vedení blovického chrámového sboru a práci pro blovickou farnost, za osobní statečnost při obhajování morálních hodnot.

Krajská cena Ď byla za dlouholetou činnost v projektech na prevenci šikany a pro zapojení mentálně, fyzicky, sociálně či jakkoliv jinak hendikepovaných jedinců a skupin do aktivního života předána paní Renatě Vordové.

Záslužné činnosti všech navrhovaných osobností si velmi vážíme a všem oceněným upřímně blahopřejeme.

Milena Durasová

Cena Ď Cena Ď

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena