Archiv aktualit

29


červen 2017

aktualita img

:: „Aktivity podporující přírodovědné vzdělávání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji“

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni připravila v rámci projektu „Aktivity podporující přírodovědné vzdělávání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji“ cyklus přednášek, workshopů a exkurzí z biologie, fyziky a chemie. Nabízené aktivity jsou určené nadaným žákům ze základních a středních škol v Plzeňském a Karlovarském kraji, kteří se v uplynulých 5 letech zúčastnili krajského kola biologické, fyzikální, astronomické, chemické či ekologické olympiády nebo se zúčastnili krajské přehlídky SOČ v oboru biologie, fyzika, chemie.

Žáci jsou rozděleni do dvou věkových kategorií podle ročníků na mladší žáky (8. a 9. r. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií a 1. r. SŠ) a starší žáky (2.-4. r. SŠ).

Šest našich žáků (Š. Vlach, K. Tuháčková, J. Chytrý, K. Sochorová, J. Smítka, M. Marková) se v rámci tohoto projektu zúčastnilo biologické exkurze vedené RNDr. Zdeňkou Chocholouškovou do Slavkovského lesa.

Z Plzně jsme jeli autobusem do Mariánských lázní, kde jsme navštívili Geologický park a Žižkův vrch. Tato místa jsou typickou ukázkou zachovalé bučiny s druhově bohatým podrostem. Žáci se naučili determinovat nejen nové rostliny, ale i nerosty a horniny.

Poté jsme odjeli do Slavkovského lesa na pramen Smraďoch se suchými výrony H2S a CO2.

Následovala prohlídka upolínové louky a Křížků, kde na hadcích rostou nanické formy rostlin a některé dokonce endemické druhy.

A protože již byli všichni biologové hladoví, jeli jsme na zámek Mostov, kde měli žáci domluveno tříchodové menu. Po vynikajícím gurmánském zážitku jsme si ještě prohlédli celý zámek a zámeckou zahradu.

Exkurze pokračovala do NPR SOOS u Františkových lázní. Zde jsme si prošli muzeum a naučný okruh rašeliništěm s mofetami a prameny.

Celá exkurze se mimořádně povedla a žáci se již těší na další exkurze a workshopy, kterých se v novém školním roce zúčastní.

Hana Tlapová

Talent Talent Talent Talent Talent

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena