Archiv aktualit

23


květen 2018

aktualita img

:: Místní cena Ď 2018

Také v letošním roce se žáci Gymnázia Blovice zapojili do projektu pana Richarda Langera „Cena Ď“. Jeho hlavním cílem je vyhledávat dobrodince, mecenáše a všechny ty, kdo nezištně pomáhají ostatním a různými aktivitami přispívají k obohacení společenského života, a poděkovat jim. Na vyjádření díků se totiž v dnešní uspěchané době často zapomíná…

Dne 5. dubna 2018 proběhlo v plzeňském hotelu „U Zvonu“ slavnostní vyhodnocení krajského kola projektu a u této příležitosti také předání tzv. Místní ceny Ď v Blovicích. Žáci gymnázia navrhli původně osm osobností, které by si ocenění podle jejich názoru zasloužily, a tzv. Kolegium, složené ze zástupců blovických institucí a organizací, poté vybralo dvě z nich.

Místní cena Ď 2018 byla udělena panu Miroslavu Čadkovi, a to za práci pro město Blovice na poli kulturním, zejména za dlouholeté členství v Kruhu přátel hudby v Blovicích, organizování koncertů vážné hudby a koncertů „Z vlastních zdrojů“ a za fotografickou dokumentaci krás Blovicka. Převzal ji z rukou pana Jana Podušky, starosty města Blovice, a paní Marcely Šustrové, ředitelky Gymnázia Blovice.

Cena žáků Gymnázia Blovice patří panu Miroslavu Esterlemu, řediteli Základní umělecké školy ve Starém Plzenci, a to za dlouholetou pedagogickou práci, vedení různých hudebních těles, řízení ZUŠ, působení v různých pěveckých uskupeních, za aktivity spojené s opravou staroplzeneckých varhan v kostele Narození Panny Marie a za organizování koncertů a hudebních projektů.

Cenu Ď v Plzeňském kraji obdržela PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D., která se dlouhá léta snaží pomáhat sociálně slabším, zejména v azylových domech pro matky s dětmi, kde zavedla kurzy vaření a stolování pro matky, dále rekvalifikační kurzy, které jim nehradí úřady práce, dětem ve spolupráci s Klubem přátel dětí dětských domovů shání finanční prostředky na různé sportovní aktivity, ale i letní tábory. Cenu jí předali členové krajského Kolegia - emeritní plzeňský biskup pan František Radkovský a uznávaný onkolog a také člen celostátního Kolegia doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Všem oceněným upřímně blahopřejeme, ale také si uvědomujeme, že uznání si zaslouží všichni nominovaní, protože práci pro ostatní dělají skromně, samozřejmě, upřímně, bez nároku na odměnu. Projekt pana Richarda Langera na jejich záslužnou činnost alespoň poukazuje.

Celostátní kolo projektu „Cena Ď“ se bude konat 7. června 2018 ve Stavovském divadle v Praze. Je nám velkou ctí, že se ho mohou zúčastnit také žáci Gymnázia Blovice, a těšíme se na setkání s dalšími neobyčejnými osobnostmi a jejich příběhy.

Milena Durasová

Cena Ď Cena Ď Cena Ď

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena