Archiv aktualit

20


září 2018

aktualita img

:: Adaptační kurz primy

Pedagogický dozor: Jana Drhová, Milena Durasová, Renáta Durasová

Den: 5.9. – 7.9. 2018

Dne 5.9. až 7.9. 2018 se žáci primy zúčastnili adaptačního kurzu na Špičáku. Adaptační kurz začínal v Plzni, ale již po cestě vlakem do Plzně jsme nabírali žáky primy. V Plzni na nádraží na nás čekal poslední žák. Cesta na Špičák byla velmi příjemná i přes výluku na trati. Průvodčí ČD nám zajistil samostatný autobus na přejezd, což bylo velmi milé a příjemné. Ve vlaku žáci vyplnili tzv. „výzvědníček“, který se tázal na oblíbenou knihu, zvíře, jídlo, přání u zlaté rybky atd.

Po příjezdu na Špičák jsme uspořádaly hru na štěstí a smůlu, která měla rozhodnout o jednotlivém obsazení žáků do pokojů. Jenže slzičky byly opravdu přesvědčující, a tak jsme vyhověly všem. Po obědě začal první blok seznamování. Nejprve žáci psali na papírky, co očekávají a čeho se obávají na kurzu. Následoval „Toaleťák“, který sloužil pro představení jednotlivých žáků. Byla také vyhlášena hra „Kartáčkový vrah“, která trvala až do pátku. Bohužel třídní učitelka nepřežila svačinu. Po svačině následoval blok na stmelení kolektivu na zahradě hotelu, kde jsme byli ubytováni. Hra „Na upíra“ byla nejen zajímavá pro děti, ale i pro nás. Následovaly hry Řady a Molekuly, Mc Donald´s a Elektrika. Všichni žáci se s velkým zaujetím a zapálením účastnili těchto her. Poslední hrou byl „Atomový reaktor“, kde žáci velmi dobře rozvinuli týmovou práci a reaktor se jim podařilo vypnout za 28 sekund. Po večeři následoval blok na bližší seznámení se spolužáky. Aktivity „Veverky“ jsem se nezúčastnila z obavy o zdraví svých svěřenců, také oni trpěli. Další informace o všech moli žáci získat při hře „Místa si vymění všichni ti, kdo“. Tato hra je velmi zaujala a velmi dlouho u ní setrvali a dozvěděli jsme se o všech spoustu zajímavých informací. Poté žáci malovali erb, kde měli nakreslit svůj sen, co dokázali a co rádi dělají. Následovalo nastavení pravidel třídy, kde bylo již vidět, jak jsou žáci unaveni, ale přesto byli schopni pravidla třídy stanovit. Po každém bloku následovalo vyhodnocení. Po večerní hygieně usnuli jako unavená koťátka.

Druhý den po snídani jsme vyrazili na Čertovo jezero, kde po cestě jsme hráli několik her. První byla na klíště. Kolík na prádlo představoval klíště, které se během cesty přesouvalo z jedince na jedince. Další hra byla „Bomba, muž přes palubu a potopa“, kdy žáci museli po zaznění hesla vykonat nějaký úkol. U Čertova jezera jsme udělali několik krásných i bláznivých fotek a poté následoval „Gordický uzel“, který se ani jedné skupině nepodařilo rozmotat, což velmi mrzelo paní učitelku Durasovou. Po obědě následoval blok na rozvíjení týmové práce, jako jsou „Limeriky“, což jsou krátké básničky, které se měli žíci naučit a předat je a naučit spolužáka, který je pak přednesl kontrole. (S tou pamětí to není tedy nic moc.) Pak následovala hra „Míček“, který se má předat co nejrychleji. Žáci to zvládli do dvou sekund, což je úžasné. Po svačině jsme vyrazili do lesa, kde bývalá studentka Alžběta Poláčková s Renátou Durasovou navázaly provazy, po kterých žáci chodili a zároveň si dávali záchranu, což v nich rozvíjelo důvěru v ostatní a vzájemnou pomoc. Po večeři třídní učitelka přečetla „výzvědníčky“ a ostatní hádali, kdo by to mohl být. Poté žáci tvořili strom třídy, kde si nalepili přání, jaká by třída měla být a co by se ve třídě nemělo vyskytnout. Je zajímavé, že většina nechce šikanu. Po vytvoření stromu třídy jsme vyšli v nočních hodinách na odlehlé místo mimo obec, kde jsme si předávali svoje zážitky z kurzu, což bylo velmi dojemné. Po noční hygieně opět usnuli jako koťátka.

Poslední dopoledne pršelo, a proto po snídani a vystěhování následoval blok, který hlavně hodnotil celý kurz. Žáci, kteří dostali nějaká trestný bod, museli opět jít do „Gordického uzlu“, ale tentokrát se jim ho podařilo rozmotat. Následovala volba třídního mluvčího. Poté jsme si psali vzkazy na záda, což bylo velmi příjemné, a hlavně povzbuzující pro všechny. Po obědě jsme vyrazili na vlak a po velmi příjemné cestě vlakem jsme se všichni bezpečně dostali domů.

Jana Drhová

AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena