Nepřehlédněte

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy začnou v úterý 24.1.2023. Elektronické přihlášky a další informace k organizaci kurzů naleznete zde.

Detailní informace o zájezdu do Anglie najdete zde.

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Od poloviny září opět funguje všech 13 kroužků v rámci projektu.

Poslední události (kompletní přehled v sekci Aktuality)

09


březen 2023

aktualita img

:: Dotýkejte se, prosím!

Ve čtvrtek dne 9. 3. 2023 se třída prima našeho gymnázia vydala na blovický zámek Hradiště do Muzea jižního Plzeňska, aby navštívila výstavu Dotýkejte se, prosím!

Výstava je určena zejména nevidomým a slabozrakým návštěvníkům, ale i ti ostatní si mohou vyzkoušet, jaké to je, když se exponáty nedají vnímat zrakem. Vzhledem k tomu, že jsme na začátku měsíce vyslechli poutavé povídání bývalé absolventky Gymnázia Blovice Barbory Šlaisové o komunikaci s lidmi se zrakovým (a též sluchovým) postižením, mohli jsme si nyní poznatky vyzkoušet v praxi.

Jakmile jsme vešli dovnitř do zámecké budovy, naše milá paní průvodkyně nám dala krátkou přednášku o životě nevidomých, což bylo téma celého doprovodného haptického programu. Poté jsme se rozdělili do dvojic a domluvili si role. Jeden z dvojice byl nevidomý, druhý jeho „pomocník". Zhruba v polovině výstavy se dvojice vyměnily, tudíž si každý roli nevidomého vyzkoušel na vlastní kůži. Potom jsme si všichni prošli výstavu bez zakrytí očí a shodli jsme se, že výstava vnímaná zrakem je velmi rozdílná oproti tomu, když nám ji někdo pouze popisuje.

Myslím, že to pro celou třídu byl velmi vzrušující zážitek. Čas v muzeu utekl velmi rychle a navíc jsme si odnesli spoustu důležitých poznatků a informací, které se nám rozhodně budou v životě hodit. Nakonec i ti, kteří byli ze začátku k návštěvě muzea malinko skeptičtí, si výstavu užili.

Celá prima se už moc těší, až zase všichni společně někam vyrazíme.

Eva Tatíčková, prima

dotykejte dotykejte dotykejte dotykejte dotykejte dotykejte dotykejte dotykejte

06


březen 2023

aktualita img

:: Čtenářský kroužek ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje

Členky a členové čtenářského kroužku navštívili dne 6. 3. 2023 Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje.

Budovou nás provázela jedna z pracovnic knihovny a poutavě nás seznámila jak s historií, tak s nabízenými službami. Mohli jsme také nakouknout například do všeobecné studovny, hudebního kabinetu, čítárny časopisů i tzv. volného výběru. Nejvíce nás ale zaujal systém půjčování a vracení knih přes čipy.

Návštěva knihovny byla velmi příjemná a určitě se do ní budeme vracet.

Za čtenářský kroužek Tomáš Bolek

SVK SVK SVK SVK SVK SVK SVK

24


leden 2023

aktualita img

:: Návštěva laserového centra ELI Beamlines

V rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji uskutečnila naše škola další poznávací a vzdělávací exkurzi. Tentokrát jsme vyrazili do výzkumného laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Centrum je součástí evropské vědecko-výzkumné organizace The Extreme Light Infrastructure ERIC. Mezinárodní tým vědců tu provozuje jedny z nejintenzivnějších laserových systémů na světě. V ELI zkoumají jevy nejen v oblasti fyziky a materiálových věd, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice.

Laserové centrum navštívili studenti gymnázia, kteří navštěvují technické volnočasové aktivity, ale i ti, kteří se účastní různých technických soutěží nebo odborných stáží na FEL ZČU.

Vědci z centra nám během dvou hodin vysvětlili princip technologie LASER, umožnili nám absolvovat 3D virtuální prohlídku laboratoří, pozorovat 3D simulace experimentů, mohli jsme dokonce i nahlédnout do laboratoří, kam běžní smrtelníci nemají kvůli bezpečnosti lidí i složitých technologií přístup.

ELI Beamlines je jedinečné centrum, které nemá ve velké části Evropy obdoby. Jsme rádi, že jsme do tohoto nového světa mohli alespoň nahlédnout.

ELI ELI ELI ELI ELI

01


březen 2023

aktualita img

:: Záchranná stanice živočichů Spálené Poříčí

Žáci primy a sekundy se zúčastnili interaktivní přednášky na téma Záchrana poraněných živočichů v Ekocentru Spálené Poříčí.

Dozvěděli se, jak funguje národní síť záchranných stanic, jaké jsou nejčastější příčiny poranění zvířat (popálení el. proudem, střet s dopravou – auta, kombajny, nárazy ptáků do skleněných ploch), co udělat při nálezu poraněného zvířete a čeho se naopak vyvarovat. Překvapil nás vysoký počet zachráněných zvířat touto stanicí: 400 ročně, jejichž polovina se daří vrátit zpět do volné přírody. Jen čtvrtinu tvoří trvale hendikepovaní jedinci, kteří zůstávají v záchranné stanici.

Přednášku doprovázela ukázka zraněných a léčených zvířat (poštolka obecná, kalous ušatý, puštík obecný, želva nádherná), na nichž byla vysvětlena morfologie, ekologie a v případě želvy nádherné i problematika invazních druhů.

H. Tlapová

23_zachranna_stanice 23_zachranna_stanice 23_zachranna_stanice 23_zachranna_stanice

© 2014-2023 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena