Nepřehlédněte

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do 4letého a i 8letého studia budou zahájeny v úterý dne 12. února 2019 v 15.45 hodin v učebnách v 1. patře gymnázia. Uchazeči si přinesou psací potřeby a přezůvky.

Poslední události (kompletní přehled v sekci Aktuality)

13


únor 2019

aktualita img

:: Den otevřených dveří

V sobotu 19. 1. se učitelé a dobrovolníci z řad žáků sjeli do školy za jediným účelem. Ukázat naši školu potenciálním novým žákům a všem hostům. Nastal Den D., respektive DOD čili Den otevřených dveří.

Již půl hodiny po osmé začali přicházet první návštěvníci. Poté, co se zapsali u vchodu, obvykle jako první využili možnosti napsat si příjímací test na nečisto. Testovaní skládali hodinu zkoušku a deset minut projednávali a rozebírali své práce s učiteli, aby věděli, co mohou zlepšit a čeho se naopak vyvarovat. Zájemci si mohli zkusit test jak z matematiky, tak z českého jazyk.

Škola ten den ale nenabízela pouze testy. Stanovišť zde bylo skutečně mnoho. Od fyzikálních pokusů se škrobem přes akustiku, smykové tření, astronomii až po ty chemické. V učebně biologie si mohli návštěvníci ověřit své znalosti o lidském těle, nerostech, chemickém nádobí, zeměpisu anebo si zkusit záludnou poznávačku. A ti nejmenší se pak ještě s radostí vrhli na tvory v naší zoo. O zábavu se také starala školní kapela GBand a dramatický kroužek, který vše završil svým vystoupením.

Samozřejmě ani výuka jazyků nezůstala pozadu. Hostům byly prezentovány učebnice cizích jazyků a učitelé se nikomu nezdráhali odpovídat. A na co se návštěvníci nejčastěji ptali? Zajímali se jednak o volbu třetího jazyka (němčina, francouzština, ruština), ale i o zájezdy do Anglie, a dokonce o získání certifikátu z angličtiny (FCE). O studiu angličtiny si pak mohli promluvit s rodilým mluvčím Kylem Diazem. Mnoho přítomných se nechalo učarovat kouzlem naší malebné školní kavárny s lahodnými dobrotami a milou obsluhou. Dobrovolným příspěvkem podpořili holčičku Traci, kterou náš gympl adoptoval.

A jak naši školu vnímali naši hosté? Můžeme s radostí říci, že pozitivně.

„Líbilo se mi, jak je to tady rodinný. Že tady pan učitel žáky zná, i když je neučí.“ Lenka Bartásková

„Překvapil mě milý přístup. Ještě venku mi paní sekretářka dala klíček od výtahu na kočárek.“ neznámá maminka

Magda Písková

DOD2019 DOD2019 DOD2019 DOD2019

08


únor 2019

aktualita img

:: Ples unie rodičů

Unie rodičů při Základní škole v Blovicích a Sdružení rodičů a přátel Gymnázia v Blovicích pořádají 15. února 2019 tradiční "Ples unie rodičů", na který vás srdečně zveme.

Pozvánka

20


prosinec 2018

aktualita img

:: Svatba primy

20.12.2018 se konala svatba primy pod vedením paní učitelky Menclové. Nevěstu Denisu Fialovou a ženicha Jakuba Kováře oddával v aule našeho gymnázia Jakub Čížek z oktávy. Obřad probíhal za přítomnosti paní ředitelky Marcely Šustrové, naší paní třídní učitelky Jany Drhové a dalších členů pedagogického sboru.

Poté se novomanželé i svatebčané přesunuli do třídy, kde byla připravena velkolepá slavnostní hostina. Během ní jsme si vyzkoušeli některé tradiční svatební zvyky, např. přenesení nevěsty přes práh, rozbíjení talíře, společné zametání střepů pro štěstí, krájení dortu, házení kyticí nebo první novomanželský tanec.

Akci jsme si všichni moc užili a určitě bychom si ji chtěli zopakovat.

Adéla Franková a Lucie Benešová, prima

svatba svatba

15


leden 2019

aktualita img

:: Adventní věnce od primy

Třída prima se před Vánocemi pustila do výroby adventních věnců. Některé si žáci odnesli domů, aby zdobily jejich štědrovečerní stůl, některé nabídli k prodeji svým učitelům. Výtěžek z prodeje ( 270,-Kč) věnovali na „ adopci na dálku“.

Dana Fialová

Adventní věnce

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena