60. výročí vzniku školy (19. - 24. 9. 2022)

Děkujeme všem, kteří přispěli k důstojnému průběhu akce a pomohli nám vytvořit přátelskou atmosféru během našich oslav. Děkujeme i všem návštěvníkům. Bylo milé vidět, kolik našich absolventů se k nám s chutí vrátilo.

Nepřehlédněte

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Od poloviny září opět začíná fungovat všech 13 kroužků v rámci projektu. Zájemci se mohou hlásit garantům volnočasových aktivit.

Poslední události (kompletní přehled v sekci Aktuality)

23


září 2022

aktualita img

:: Čestné občanství Blovic

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 proběhl v kapli sv. Ondřeje na blovickém zámku program věnovaný oslavám 60. výročí založení Gymnázia Blovice pod názvem Literární vzpomínání. Tento pořad byl složen z autorských čtení příspěvků žáků gymnázia a některých jeho absolventů.

Ve druhé části podvečera proběhl akt udělení čestného občanství města Blovice MgA. Alfredu Strejčkovi. Návrh na toto ocenění vzešel právě od žáků Gymnázia Blovice. Důvodem je jeho celoživotní umělecká činnost, kterou významnou měrou přispěl ke společenskému a duchovnímu rozvoji společnosti, celoživotní přínos v oblasti kultury, zvláště propagace díla Jana Ámose Komenského v celosvětovém měřítku, přínos v oblasti herectví, rozhlasového herectví a uměleckého přednesu a dlouholetá pedagogická činnost při výchově mladých generací.

Pan Alfred Strejček má zároveň osobní vazby na naše město. Jeho manželkou byla Mgr. Jarmila Nygrýnová - Strejčková, vynikající československá atletka, ve městě se usadily i obě jeho dcery.

Ocenění převzala z rukou starosty města Bc. Roberta Zelenky, místostarosty Ing. Michala Hodka a ředitelky Gymnázia Blovice Mgr. Marcela Šustrové dcera pana Alfreda Strejčka Kristina Gajdošová - Strejčková spolu s jeho vnoučaty Emou a Petrem Jurášovými.

22_literarni_vecer 22_literarni_vecer 22_literarni_vecer 22_literarni_vecer 22_literarni_vecer

14


září 2022

aktualita img

:: Biologická exkurze IKAP

V úterý 13.9. vyrazili malí i velcí biologové na Šumavu. Pěší výlet přes Turnerovu chatu na Čeňkovu pilu si všichni moc užili. Navštívili také Návštěvnické centrum Srní, kde k radosti všech spatřili i smečku 13 vlků! Skvělý den!

A díky IKAPu bylo všechno hrazené školou.

22_exkurze_bi 22_exkurze_bi 22_exkurze_bi 22_exkurze_bi 22_exkurze_bi 22_exkurze_bi 22_exkurze_bi

05


září 2022

aktualita img

:: Adaptační kurz primy a 1. ročníku

1.září bylo pro naše nováčky z primy i 1.ročníku netradiční. Hned po úvodním seznámení se školou, třídními a základními informacemi nasedli do autobusů a odjížděli na dvoudenní adaptační kurz do Jesenice u Rakovníka. Se žáky 1.ročníku jela jejich třídní Hana Chytrá a jako druhý doprovod školní metodik prevence Ivo Barca, který zajišťoval program. Se třídou primou jela třídní učitelka Milena Lásková a jako druhý doprovod pak školní psycholožka Pavlína Fialová.

Po příjezdu do Jesenice se děti rychle ubytovaly a začal jim pestrý program, večer měly děti táborák a druhý den přijel pan Miloslav Žižka z PPP Plzeň, který natáhl lana a připravil pro děti aktivitu, která byla zaměřena vzájemnou spolupráci ve skupině.

Počasí nám opravdu přálo, jídlo bylo výtečné a žáci i učitelé odjížděli v pátek odpoledne s novými zážitky domů.

22_adaptak 22_adaptak

13


červen 2022

aktualita img

:: G-Band v Nepouku

V sobotu 4. června vystoupila školní kapela Gymnázia Blovice G-Band na nepomuckých trzích. Pod vedením Mgr. Roman Škaly kapela představila písně z muzikálu Ať žijí duchové. Tento muzikál společně s panem učitelem připravujeme na zářijové oslavy blovického gymnázia. Početné publikum nás odměnilo bouřlivým potleskem a společně jsme si vystoupení všichni moc užili. V závěru vystoupení jsme pozvali diváky na náš další koncert, který se uskuteční 17. června v pivovaře Zhůř a budeme rádi, když přijdete i vy ostatní:).

G-Band.

22_gband_nepomuk 22_gband_nepomuk 22_gband_nepomuk 22_gband_nepomuk 22_gband_nepomuk 22_gband_nepomuk

© 2014-2022 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena