Nepřehlédněte

 

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do 8letého i 4letého studia budou zahájeny v úterý dne 11. února 2020 v 15.45 hod. v označených učebnách v 1. patře gymnázia.
Do kurzů byli zařazeni všichni zájemci. Veškeré potřebné informace najdete na přihlášce.
Přineste si s sebou psací a rýsovací potřeby a přezůvky.

Poslední události (kompletní přehled v sekci Aktuality)

11


leden 2020

aktualita img

:: Další povedený den otevřených dveří

V sobotu 11. ledna se dveře našeho gymnázia otevřely v tomto školním roce už potřetí. Tentokrát k nám zavítal rekordní počet návštěvníků – 215! Mezi nimi byli nejen zájemci o studium a jejich rodiče, ale také rodiče a známí našich současných žáků nebo naši absolventi.

Všichni si u nás mohli na vlastní kůži vyzkoušet přijímací testy z českého jazyka i matematiky nanečisto. V laboratořích předváděli naši žáci zajímavé pokusy z chemie i fyziky, tajemství přírody odkrývala laboratoř biologie. Kdo se nebál, mohl obdivovat naše hady – Albínu a Žofku.

Pro unavené bylo připravené chutné občerstvení v improvizované kavárně. Pochoutky nám připravily maminky našich žáků a také některé učitelky. Všem děkujeme my i naše adoptovaná kamarádka z Afriky, které výtěžek z akce přispěje na vzdělání. O kulturní zážitek se postaraly školní kapela G Band a dramatický kroužek, který předvedl svou hru Brooklinský most.

Nezapomněli jsme ani na něco na památku. K mání byly placky Gymnázia Blovice a fotografie z malého fotokoutku.

Už teď se těšíme na další setkání. S některými třeba u přípravných kurzů, u přijímacích zkoušek nebo pak v září v prvních ročnících našeho gymnázia.

Lada Kotlanová
zástupkyně ředitelky

dod_2020-01-11 dod_2020-01-11 dod_2020-01-11 dod_2020-01-11 dod_2020-01-11 dod_2020-01-11 dod_2020-01-11 dod_2020-01-11 dod_2020-01-11 dod_2020-01-11 dod_2020-01-11

10


prosinec 2019

aktualita img

:: Den otevřených dveří pro žáky 9. tříd

V úterý 10. prosince se k blovickému gymnáziu sjely 2 autobusy a přivezly vzácnou návštěvu – 80 deváťáků ze škol v širokém okolí. Proč? No, aby zjistili, jak to u nás chodí.

O podrobnou prohlídku školy se v úvodu programu postarali zdatní průvodci z řad septimánů, třeťáků a druháků. Po nich se návštěvníků ujali naši zkušení učitelé. Podle zájmu mohli žáci ZŠ strávit 2 hodiny konverzací v angličtině s Kylem Diazem, naším rodilým mluvčím, poznáváním krás dalších cizích jazyků, které naše gymnázium nabízí, nebo mohli obdivovat kouzla pokusů s tekutým dusíkem v učebně fyziky. Jiní se raději věnovali vlastním pokusům v laboratoři chemie či bádání v laboratoři biologie. Umělecky zaměření žáci se bavili aktivitami na dramatickém kroužku nebo vytvářením vlastního výtvarného dílka v učebně výtvarné výchovy. Zkrátka program byl pestrý a možná i trochu náročný. Odměnou a posilněním všem proto bylo malé pohoštění připravené v kuchyních našich učitelek.

Věříme, že se letošním deváťákům u nás líbilo, a zároveň doufáme, že to nebylo naše poslední setkání. Ta další by mohla následovat třeba 11. ledna na dalším DOD pro veřejnost nebo na přípravných kurzech, které budou probíhat od poloviny února, nebo dokonce u přijímacích zkoušek v dubnu. Těšíme se na Vás!

Lada Kotlanová
zástupkyně ředitelky

15


listopad 2019

aktualita img

:: Den otevřených dveří 15.11.2019

V pátek 15. listopadu prošlo otevřenými dveřmi našeho gymnázia přes 170 návštěvníků! Učitelé i studenti nabídli příchozím bohatý program. Svou práci představil dramatický kroužek, technický kroužek i kroužek deskových her. Zábavné pokusy předvedli naši nadějní chemici a fyzikové. Zaměstnáni byli i hadi z naší minizoo, kteří se ve fotokoutku ochotně fotili se všemi odvážlivci. Angličtináři si mohli popovídat s naším rodilým mluvčím Kylem Diazem.

K vidění byly i ryze praktické věci, jako jsou přijímací testy, prezentace výuky cizích jazyků, ukázky aktivit žáků při hodinách VV, Bi či IVT. Zájemci se také mohli přihlásit na přípravné kurzy, které začínají v polovině února.

Soudě podle reakcí návštěvníků se celé odpoledne vydařilo. Dík za to patří všem organizátorům i účinkujícím z řad učitelů a studentů. Už teď se těšíme na další den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 11. ledna 2020.

Lada Kotlanová
zástupkyně ředitelky

dod_2019-11-15 dod_2019-11-15 dod_2019-11-15 dod_2019-11-15 dod_2019-11-15 dod_2019-11-15 dod_2019-11-15 dod_2019-11-15 dod_2019-11-15 dod_2019-11-15

18


prosinec 2019

aktualita img

:: Dárky pro Dětský domov Nepomuk

Krásné odpoledne jsme strávili dne 18. 12. 2019 mezi dětmi z blovické rodinné skupiny Dětského domova Nepomuk.

Jako každý rok pro ně totiž připravily třídy nižšího gymnázia vánoční dárky a žákyně primy a sekundy (většinou členky čtenářského klubu) v doprovodu paní ředitelky Marcely Šustrové a paní učitelky Mileny Durasové je dětem předaly.

Během návštěvy došlo nejen na povídání o škole, Vánocích, dárcích, ale i na zpěv a recitaci básní a povídání o oblíbených knihách. Paní Jitka Langerová, teta z dětského domova, a její malí svěřenci pro nás přichystali vynikající pohoštění a pro každého z nás malou pozornost.

Z dárků měli nebo ještě budou mít Olda, Bruno, Stefanie, Lukáš, Eliška, Rachel a František velkou radost. Děkujeme vám všem, kdo jste se o ni zasloužili.

členky čtenářského klubu

detsky_domov detsky_domov detsky_domov detsky_domov detsky_domov detsky_domov detsky_domov detsky_domov detsky_domov

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena