Nepřehlédněte

Volby do školské rady pro období 2024 - 2027

Jsou vyhlášeny volby do školské rady pro následující funkční období - zde. Další dokumenty najdete na stránce - zde. Svého kandidáta můžete navrhnout pomocí lístku Návrh kandidáta.

Přijímací řízení - výsledky pro šk. rok 2024/25

Výsledky naleznete zde.

Poslední události (kompletní přehled v sekci Aktuality)

16


květen 2024

aktualita img

:: Sexta a třeťák společně v divadle

Sextáni se pod taktovkou Evy Menclové vydali po stopách plzeňských pověstí. Proto už vědí, proč má katedrála jen jednu věž, proč je ve znaku města chrtice a velbloud, kdo všechno v Plzni straší a jaké pověsti se vážou k významným domům.

Jeden z nejvýznamnějších domů pak navštívili naši třeťáci. Ti se s Ladou Kotlanovou vypravili na prohlídku Semlerovy vily, rezidence podnikatelské rodiny Semlerových, která v Plzni žila až do 30. let minulého století. Krása a důmyslnost architektury A. Loose a H. Kulky všechny doslova nadchla.

Hlavním bodem programu obou tříd bylo zhlédnutí divadelní adaptace detektivky Pět malých prasátek od Aghaty Christie s názvem Go back for murder. Napínavý příběh, výborní herci a propracovaná scéna i jevištní choreografie byly důvodem toho, proč jsme se v divadle všichni skvěle bavili. Pro ty, kteří nejsou úplně zběhlí v anglické literatuře, byl vrah neznámý až do poslední chvíle celého představení.

Čtvrtek se nám velmi vydařil. Těšíme se, až podnikneme další společnou akci. A protože se blíží červen, nejspíš na ni nebudeme muset ani dlouho čekat ;-).

24_sexta_tretak_divadlo 24_sexta_tretak_divadlo 24_sexta_tretak_divadlo 24_sexta_tretak_divadlo

10


květen 2024

aktualita img

:: Úspěchy našich žáků

V pátek se uskutečnilo krajské kolo SOČ = středoškolské odborné činnosti. Naši žáci se účastnili ve čtyřech oborech: Chemie ( Magdaléna Písková – Stanovení úbytku stříbra na vodivých nitích), Zdravotnictví (Štěpánka Milfortová – Pozorování hladiny koncentrace CO2 v obytných domech a školních prostorech), Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství (Marcela Menclová – Výcvik služebního psa se zaměřením na zadržení nebezpečné osoby) a Strojírenství, hutnictví a doprava (Lukáš Šimeček – Konstrukce 3D tiskárny na beton). A výsledek? Tři první místa a jedno druhé. A Lukáš Šimeček vybojoval postup do celostátního kola! Moc gratulujeme všem soutěžícím!

Rovněž proběhlo krajské kolo Biologické olympiády kategorie C. Naše účastnice E. Kotlanová a B. Houdková získaly krásné 6. a 8. místo. Blahopřejeme!

24_kvinta_divadlo 24_kvinta_divadlo 24_kvinta_divadlo 24_kvinta_divadlo 24_kvinta_divadlo

09


květen 2024

aktualita img

:: Návštěva Radyně

Dne 9. 5. 2024 se třída sexta zúčastnila komentované prohlídky hradu Radyně. Bylo to zdarma za odměny za to, že jsme nominovali Radyni na Cenu Ď.

Během prohlídky jsme vyslechli zajímavý výklad o historii hradu, který založil roku 1356 Karel IV., ačkoli ho nikdy neviděl. Hrad prý sloužil jako strážní na stezce Via Carolina a jako takovému mu bylo uděleno právo trestní. Možná i proto se roznáší fáma, že na hradě měla údajně být hladomorna, ze které se po dlouhých hádkách, diskuzích a rešerších vyklubala sýpka. Dohady mezi studenty rozvířil i napínavý příběh o mýtické postavě Radoušovi, který tento hrad obývá. Prohlídka skončila vystoupením na věž a pokřikem: „Dobyli jsme hrad!“ Studenti si výlet náramně užili.

Filip Vávra, sexta

24_radyne 24_radyne 24_radyne 24_radyne

05


květen 2024

aktualita img

:: Ukliďme Blovice

V pátek 5.5. se naši primáni, sekundáni, kvartáni a septimáni připojili k akci Ukliďme Česko. Každá třída dostala mapku s přesně vymezenou lokalitou a pak už se všichni s plnou vervou pustili do práce. Vybaveni rukavicemi a pytli na odpad jsme pečlivě procházeli předem daná místa a stejně jako v loňském roce jsme (bohužel) byli úspěšní a nacházeli jsme řadu věcí, které zde někdo „odložil“. Všem žákům patří velké poděkování za píli, se kterou se do této akce pustili. Moc bychom si přáli, abychom v příštím roce tak úspěšní nebyli a vraceli jsme se s prázdnými pytli.

24_uklidme_blovice 24_uklidme_blovice 24_uklidme_blovice 24_uklidme_blovice 24_uklidme_blovice 24_uklidme_blovice 24_uklidme_blovice

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena