Nepřehlédněte

Přípravné kurzy

Přihlašování na přípravné kurzy bude možné od 1. listopadu 2023.

Poslední události (kompletní přehled v sekci Aktuality)

14


září 2023

aktualita img

:: Nejvyšší ocenění MŠMT pro Gymnázium Blovice

Lepší začátek školního roku jsme si nemohli přát. Ředitelka gymnázia Marcela Šustrová ve čtvrtek 14. 9. převzala z rukou ministra školství Mikuláše Beka bronzovou medaili MŠMT, která byla udělena našemu gymnáziu za vynikající pedagogickou činnost a příkladnou péči o kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Slavnostního předávání medailí, které proběhlo v zahradách Valdštejnského paláce, se kromě ředitelky školy zúčastnily i JUDr. Jaroslava Havlíčkova MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, a zástupkyně ředitelky Lada Kotlanová.

A za co naše škola toto ocenění dostala? Budeme citovat z medailonku předneseného během ceremoniálu:

„Gymnázium Blovice je menší škola, čítající přibližně 350 žáků. Ve škole je kladen zvláštní důraz na individuální a přátelský vztah mezi pedagogy a žáky, který však není na úkor úrovně výchovy a vzdělání. Gymnázium se vyznačuje vstřícným a profesionálním přístupem k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami i k těm mimořádně nadaným. Tím je škola zvláštní a jedinečná. Intenzivně spolupracuje se základními a vysokými školami v regionu a je jednou z fakultních škol Západočeské univerzity v Plzni. Gymnázium se vyznačuje také tím, že v návaznosti na své nejlepší tradice pečuje o kvalitu výchovně vzdělávacího procesu uplatňováním progresivních metod a forem práce. S tím souvisí aktivní zapojení školy do projektů pomáhajících zvyšovat materiální zabezpečení výuky i profesionální kvality pedagogů.“

Tohoto ocenění si nesmírně vážíme a je pro nás výbornou zpětnou vazbou, že naše gymnázium kráčí správným směrem.

23_medaile 23_medaile 23_medaile 23_medaile 23_medaile 23_medaile

25


září 2023

aktualita img

:: Předání regionálních cen Ď

Dne 25. září 2023 se zástupci našeho gymnázia zúčastnili předávání krajských a místních cen Ď. Celá akce probíhala v uměleckých prostorách Galerie Vavrys v centru Starého Města. Pan Richard Langer s neutuchajícím entuziasmem organizuje již XXIII. ročník svého jedinečného projektu, který si klade za cíl veřejně poděkovat a vyjádřit vděčnost mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Velmi nás těší, že naše gymnázium patří k jeho dlouholetým partnerům. Letos žáci GB v rámci kategorie Kouzlo domoviny nominovali na místní cenu Ď Lidový dům Blovice a za Plzeňský kraj zříceninu hradu Radyně. Nominaci přednesli a cenu předávali Aneta Bláhová z kvinty a Kryštof Spodniak ze sexty. Srdečně jim děkujeme, že svým milým a kultivovaným projevem skvěle reprezentovali naši školu a pomáhali vytvářet bezprostřední a dojemnou atmosféru celé akce. Máme velkou radost, že cestu do Prahy s námi vážil, krásnou cenu převzal a osobně nám poděkoval ředitel Lidového domu pan Bc. Václav Podroužek. Už se těšíme na celorepublikové finále ceny Ď, které se bude konat 16.října na Nové scéně Národního divadla.

23_cenaD 23_cenaD 23_cenaD 23_cenaD

20


září 2023

aktualita img

:: Prima v knihovně

Ve středu 20.09.2023 naše třída prima navštívila Městskou knihovnu v Blovicích.

Nejprve nás paní knihovnice po knihovně provedla a ukázala nám oddělení pro dospělé, kde je možnost využití počítačů. Potom jsme vyšli do patra do oddělení pro děti a mládež. Zde nás seznámila s chodem knihovny a žánry dětských knih. Knihy jsou rozdělené podle abecedy a hlavně podle barevného proužku, který značí, pro koho je kniha vhodná. Několik vybraných knih nám paní knihovnice také ukázala a představila jejich příběhy.

Někteří z nás se rovnou do knihovny zaregistrovali a odnesli si už i vybranou knihu domů na čtení. Mě samotného oslovila jedna kniha, kterou nám paní knihovnice ukázala, a těším se, až si ji přečtu. Všem se nám v knihovně líbilo a určitě ji budeme v budoucnu rádi navštěvovat.

Daniel Marek, prima

23_prima_knihovna 23_prima_knihovna 23_prima_knihovna

19


září 2023

aktualita img

:: Hvězdárna na gymnáziu

V úterý 19. 9. 2023 zavítala do naší školy Hvězdárna v Rokycanech a v Plzni a přivezla s sebou mobilní planetárium. Pro žáky byl připraven program na 45 minut. Akce se účastnily čtyři třídy vyššího gymnázia – kvinta, sexta, septima a 2. ročník. Na vnitřní stranu kopule byla žákům promítána noční obloha s hvězdami a souhvězdími. Podívali jsme se zblízka na Měsíc, Mars či Saturn. Zhlédli jsme pohyb Slunce po obloze při letním a zimním slunovratu. Na závěr jsme se podívali ještě na tělesa vzdáleného vesmíru. Vše bylo doprovázeno zajímavým výkladem. Díky mobilnímu planetáriu se žáci z prostor tělocvičny přenesli až do vesmíru. Tato akce se konala na našem gymnáziu poprvé a vzhledem k ohlasům věříme, že nikoliv naposledy.

23_hvezdarna 23_hvezdarna 23_hvezdarna 23_hvezdarna 23_hvezdarna

© 2014-2023 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena