Nepřehlédněte

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy začnou v úterý 24.1.2023. Elektronické přihlášky a další informace k organizaci kurzů naleznete zde.

Detailní informace o zájezdu do Anglie najdete zde.

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Od poloviny září opět funguje všech 13 kroužků v rámci projektu.

Poslední události (kompletní přehled v sekci Aktuality)

16


leden 2023

aktualita img

:: Naše gymnázium v sobotu přivítalo přes 200 návštěvníků

V sobotu 14. ledna 2023 se na naší škole konal v letošním školním roce už třetí den otevřených dveří. Zavítalo k nám více než 200 návštěvníků! Mezi příchozími nebyli jen zájemci o studium se svými rodinami, ale také řada našich absolventů nebo rodičů a známí našich stávajících žáků.

Na celé dopoledne byl připraven pestrý program. Kromě opakovaných vystoupení školní kapely se návštěvníci mohli bavit zábavnými pokusy a pozorováními ve všech odborných předmětech. Počítačová učebna zase přitahovala všechny, kteří se zajímají o moderní techniku, robotiku a programování. Učebna byla plná robotů a našich mladých programátorů, kteří byli připraveni zodpovídat všechny zvídavé otázky.

Ti, kteří o studium u nás mají v tomto roce vážný zájem, si mohli vyzkoušet přijímací testy nanečisto. Učitelky Čj a M jim hned na místě řekly, na čem je třeba ještě zapracovat, a případně jim doporučily i naše přípravné kurzy, které začínají už 24. ledna. Podrobné informace o přijímacím řízení byly k dispozici u paní ředitelky.

V tělocvičně probíhal po celé dopoledne sportovní turnaj žáků a absolventů. A kdo byl unavený, mohl se posilnit v kavárně, kterou zajišťovalo SRPGB.

Lednový den otevřených dveří se povedl. Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na jeho organizaci, a děkujeme i všem příchozím za návštěvu. Budeme se těšit na viděnou třeba při dalších akcích našeho gymnázia.

DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden

16


prosinec 2022

aktualita img

:: Exkurze do Štrasburku a Evropského parlamentu

Ve dnech 12.-15. prosince se pět žáků ze septimy a druhého ročníku zúčastnilo exkurze do Štrasburku a Evropského parlamentu. Po pondělním odjezdu ve večerních hodinách jsme začali den v centru Štrasburku, kde si každý prošel vánoční trhy a historické centrum. Další na programu byla plavba lodí, kde bylo k vidění spoustu zajímavých budov s bohatou historií. První den byl zakončen tradiční večeří v alsaském stylu, nechyběly šneci, ani sladká tečka na konec.

Středeční den začínal v malebném městě Riqewihr, kde nás ohromila nádherná ulice s vánočními trhy. Hlavním bodem byl odpolední program a to Evropský parlament a debata s europoslancem Jiřím Pospíšilem. Dozvěděli jsme se řadu zajímavých věcí o fungování parlamentu a také jsme zhlédli část zasedání Evropského parlamentu v hlavním sále. Poté už nás čekala pouze společná večeře a další den návrat domů. Exkurze byla pro všechny velmi zajímavá, jsme moc rádi, že jsme mohli navštívit tak významnou evropskou instituci.

Ivo Barca

Strasburk Strasburk

25


leden 2023

aktualita img

:: Exkurze septimy do pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku

Dne 24. 1. 2023 se v rámci chemie (chemické technologie – výroba piva) uskutečnila plánovaná exkurze do pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku. Celým provozem nás provedl náš bývalý absolvent R. Chodora, který zde pracuje. Žáci se seznámili se základními surovinami – měli možnost ochutnat různé druhy sladů (plzeňský, mnichovský, čokoládový), prohlédli si postupné zpracování sladu - šrotování, vystírání, rmutování a scezování, tvorbu mladiny po přidání chmelového granulátu, zakvasení pivovarskými kvasnicemi, kvašení a dokvašování v CKT. Seznámili se s rozdíly svrchního a spodního kvašení, měřením zcukření a využitím odpadních produktů.

Exkurze do tohoto malého pivovaru je výjimečná hlavně tím, že žáci prakticky vidí postupné zpracování surovin, ne jako v plzeňském pivovaru, kde je vše zmechanizováno.

H. Tlapová

06


leden 2023

aktualita img

:: Vodivé polymery

V pátek 6.1.2023 proběhl v rámci projektu IKAP ve spolupráci s FEL ZČU Plzeň na naší škole workshop na téma Vodivé polymery pod vedením pana Ing. Roberta Vika Ph.D.

Pro žáky 2.ročníku a žáky, kteří se pravidelně zúčastňují aktivit IKAP v chemii, pan Vik připravil zajímavou přednášku a následovalo pak laboratorní cvičení, kde si žáci polymer připravili a otestovali jeho vodivost.

Všem se se polymer povedlo připravit a ověřit si, že polymery vedou velmi dobře elektrický proud.

Ing. Robertu Vikovi Ph.D. patří náš velký dík. S naší školou spolupracuje už několik let a jeho workshopy jsou vždy velmi zajímavé.

vodive_polymery vodive_polymery vodive_polymery

© 2014-2023 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena