Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

V souladu s ustanoveními § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Pro školní rok 2018/2019 bude gymnázium otevírat tyto obory:

Součástí přijímacího řízení budou pro oba obory přijímací testy z českého jazyka a matematiky zadávané centrálně v rámci Pokusného ověřování organizace přijímacího řízení na SŠ.

Do každého oboru vzdělávání bude přijato 28 uchazečů.

Při nenaplnění předpokládaného počtu přijatých uchazečů v 1. kole bude škola vypisovat další kola přijímacího řízení. Potvrzení přihlášky lékařem škola nevyžaduje.

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2018.

Osmileté studium - kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Termíny konání jednotných přijímacích testů jsou 13. dubna 2018 a 17. dubna 2018.

Náhradním termínem (z důvodu nemoci) je 10. květen a 11. květen 2018.

Výsledek přijímacích testů bude zohledněn 80%, průměry na jednotlivých vysvědčeních z pololetí a konce 4. ročníku a z 1. pololetí 5. ročníku budou započítány 20%.

Bonusovými body zohledňujeme umístění do 3. místa v okresních, příp. krajských či celostátních kolech vědomostních soutěží.

V případě rovnosti bodů u uchazeče od 28. místa dále rozhodují výsledky přijímacích testů.

Čtyřleté studium - kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Termíny konání jednotných přijímacích testů jsou 12. dubna a 16. dubna 2018.

Náhradním termínem (z důvodu nemoci) je 10. květen a 11. květen 2018.

Výsledek přijímacích testů bude zohledněn 60 %, průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí a konce 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku bude započítán 40 %.

Bonusovými body zohledňujeme umístění do 3. místa v okresních, příp. krajských či celostátních kolech vědomostních soutěží.

V případě rovnosti bodů u uchazeče od 28. místa dále rozhodují výsledky přijímacích testů.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

V rámci přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 byli přijati žáci, kteří dosáhli těchto výsledků:
výsledek z předmětu  |   čtyřleté studium   |   osmileté studium
Čj - nejlepší výsledek  |   48 bodů (z 50)       |   44 bodů (z 50)
Čj - nejhorší výsledek |   34 bodů (z 50)       |   19 bodů (z 50)
M - nejlepší výsledek  |   42 bodů (z 50)       |   39 bodů (z 50)
M - nejhorší výsledek |   8 bodů (z 50)       |   8 bodů (z 50)

Informace MŠMT k přijímacímu řízení

Stáhnout PDF Název dokumentu

Informace o přijímacím řízení

Informace pro uchazeče od Cermatu

Ilustrační zkušební testy z roku 2015 a 2016

© 2014-2018 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena