Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 bude gymnázium otevírat tyto obory:

Každý uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Do každého oboru vzdělávání bude přijato 30 uchazečů.

Přihlášky ke studiu

Každý uchazeč může ke studiu na střední škole podat nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy. Na každé přihlášce uvede tyto školy ve stejném pořadí. Písemné testy koná uchazeč v obou školách, v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě, ve druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce na druhém místě.

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2023.

Škola nevyžaduje lékařské potvrzení na přihlášce.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce platné doporučení školského poradenského zařízení.

Osmileté studium - kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Termíny konání jednotných přijímacích testů jsou 17. dubna a 18. dubna 2023.

Náhradním termínem (z důvodu nemoci) je 10. května 2023.

Kritéria přijímacího řízení a další informace naleznete v souhrnu kritérií pro školní rok 2023/2024.

Čtyřleté studium - kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Termíny konání jednotných přijímacích testů jsou 13. dubna a 14. dubna 2023.

Náhradním termínem (z důvodu nemoci) je 10. května 2023.

Kritéria přijímacího řízení a další informace naleznete v souhrnu kritérií pro školní rok 2023/2024.

© 2014-2023 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena