Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu s ustanoveními § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Pro školní rok 2019/2020 bude gymnázium otevírat tyto obory:

Součástí přijímacího řízení budou pro oba obory přijímací testy z českého jazyka a matematiky zadávané centrálně v rámci Pokusného ověřování organizace přijímacího řízení na SŠ.

Do každého oboru vzdělávání bude přijato 30 uchazečů.

Při nenaplnění předpokládaného počtu přijatých uchazečů v 1. kole bude škola vypisovat další kola přijímacího řízení. Potvrzení přihlášky lékařem škola nevyžaduje.

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2019.

Osmileté studium - kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Termíny konání jednotných přijímacích testů jsou 16. dubna 2019 a 17. dubna 2019.

Náhradním termínem (z důvodu nemoci) je 13. květen a 14. květen 2019.

Výsledek přijímacích testů (centrálně zadávané testy) bude zohledněn 80%, průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí a konce 4. ročníku a z 1. pololetí 5. ročníku bude započítán 20%.

Bonusovými body zohledňujeme umístění do 3. místa v okresních, příp. krajských či celostátních kolech vědomostních soutěží.

V případě rovnosti bodů u uchazeče od 30. místa dále rozhodují výsledky přijímacích testů.

Čtyřleté studium - kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Termíny konání jednotných přijímacích testů jsou 12. dubna a 15. dubna 2019.

Náhradním termínem (z důvodu nemoci) je 13. květen a 14. květen 2019.

Výsledek přijímacích testů bude zohledněn 60 %, průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí a konce 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku bude započítán 40 %.

Bonusovými body zohledňujeme umístění do 3. místa v okresních, příp. krajských či celostátních kolech vědomostních soutěží.

V případě rovnosti bodů u uchazeče od 30. místa dále rozhodují výsledky přijímacích testů.

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena