60. výročí vzniku školy – pozvání i žádost o pomoc

Gymnázium Blovice oslaví v roce 2022 své šedesátiny. K jeho vizím patří také to, abychom i nadále pro všechny absolventy, žáky a blovické patrioty byli tím, co lze označit slovy „naše gymnázium“.

Rádi bychom proto společně oslavili toto výročí v sobotu 24. září 2022.

Těšit se můžete na setkání absolventů, bohatý kulturní program, výstavy, přednášky a další aktivity.

Zároveň si Vás dovolujeme požádat o pomoc:

Pro chystanou výstavu z historie školy bychom uvítali fotografie pořízené při školních akcích. Také bychom chtěli vystavit tabla jednotlivých ročníků. Materiály můžete doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, 336 13 Blovice, popř. v elektronické podobě na adresu gymnazium@gblovice.cz, příp. becvarova@gblovice.cz. Veškeré zapůjčené materiály Vám budou po ukončení oslav v pořádku navráceny.

Vydat almanach, uspořádat setkání, kulturní vystoupení a výstavy je finančně náročné. Dovolujeme si Vás proto požádat o sponzorský dar v jakékoliv výši. Před zasláním finanční částky je však nutné vyplnit darovací smlouvu - zde -. Zaslanou vyplněnou smlouvu potvrdíme a vrátíme Vám zpět. Finanční částku poté můžete převést přímo na účet školy: 78-3031840217/0100; variabilní symbol: 240922. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno fyzické nebo právnické osoby poskytující příspěvek. V almanachu rádi uvedeme poděkování sponzorům, kteří přispějí částkou alespoň 1000 Kč. Pokud si nepřejete být jmenováni, prosím, sdělte nám to.

Děkujeme za Vaše příspěvky a budeme se těšit na setkání s Vámi v sobotu 24. září 2022.

Za přípravný výbor
Mgr. Marcela Šustrová, ředitelka školy

© 2014-2023 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena