GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů na naší škole vykonává

Mgr. Stanislav Marek

Středisko služeb školám Plzeň,

Částkova 78, 326 00 Plzeň

poverenec@sssp.pilsedu.cz
tel. 377 468 212

Nařízení EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Kompletní znění nařízení zde.

Podrobné informace lze nalézt na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů zde.

Směrnice pro ochranu osobních údajů zde. + příloha Seznam oprávněných osob zde.

Informace o zpracování osobních údajů zde.

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů zde.

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena