SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA BLOVICE, z.s.

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Blovice je nepolitický spolek, který dobrovolnou pomocí svých členů a materiálními a finančními prostředky pomáhá zlepšit podmínky žáků ve škole.

Konkrétně se spolupodílíme na zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti žáků, zlepšování školního prostředí, propagaci školy, podporujeme nadané i handicapované žáky, organizujeme kulturní akce, hospodaříme s příspěvky a kontrolujeme jejich efektivní využívání v rámci stanovených cílů spolku.

Ve spolku pracují ochotní rodiče a příznivci dětí a školy, a to bez nároku na odměnu. Z každé třídy gymnázia se do výboru spolku volí jeden delegovaný zástupce.

Zajímáte se o vzdělávání na našem gymnáziu? Chcete přispět k činnosti spolku, přinést nové podněty nebo podpořit naše žáky? Kontaktujte nás!

Dobrovolné příspěvky můžete zasílat na účet spolku: 123-1687100247/0100.

Kontakt:

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Blovice, z.s.

IČ 26557185

Družstevní 650 Blovice 336 13

e-mail: srpgb@gblovice.cz

ZÁSADY PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

  • řádné podání žádosti (viz formulář žádosti)
  • akce je souladu s cíli spolku (viz stanovy spolku)
  • doložení vyúčtování akce
  • akce, žádost i vyplacení příspěvku proběhne během jednoho školního roku
  • žádost je doručena na e-mail spolku srpgb@gblovice.cz

Jednání o schválení finančního příspěvku proběhne neprodleně, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena