Školní akční plán od roku 2019

Tento školní akční plán odpovídá metodickému dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP) - Postupy KAP" (příloha č. 2 k č. j.: MSMT – 7246/2015-2) a Metodice tvorby školního akčního plánu zpracované v rámci projektu P-KAP realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání.

Školní akční plán [PDF]

Doložka krajského garanta ŠAP [PDF]© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena