Nepřehlédněte

Dny otevřených dveří:

- pátek 16.11.2018 (13:30 - 17:00)

- sobota 19.1.2019 (8:00 - 12:00)

- pro žáky 9. tříd: úterý 18.12.2018

Aktuality (více v sekci Aktuality)

04


říjen 2018

aktualita img

:: Exkurze do Lán

Ve středu 26. 9. 2018 se třídy 3. a 4. ročník spolu s paními učitelkami Durasovou a Herboltovou vydaly na zajímavou exkurzi.

Jako první jsme navštívili obec Nižbor, kde jsme se podívali do sklárny, jak se vyrábí a dále zpracovává sklo a skleněné výrobky. Poté jsme jeli na zámek Nižbor. Měli jsme možnost prohlédnout si tamní výstavu týkající se keltské kultury a vidět krátký film o životě Keltů.

Dále jsme pokračovali do Lán. Navštívili jsme muzeum T. G. Masaryka a dozvěděli jsme se tak spoustu informací o něm a o jeho rodině. Podívali jsme se také na lánský hřbitov, kde je jeho rodina pohřbena. Nakonec jsme také viděli zámek v Lánech, který slouží jako letní sídlo prezidenta České republiky, a prošli jsme se jeho parkem.

Věřím, že jsme si exkurzi všichni užili a že informace, které jsme se dozvěděli, v budoucnu využijeme.

M. H. 3. ročník

Exkurze Exkurze Exkurze Exkurze

04


říjen 2018

aktualita img

:: Netradiční německý kemp v Plzni

O letošních prázdninách jsem se zúčastnil netradičního příměstského tábora. Prázdniny jsem měl vždy spíše spojené se zábavou a teď jsem se měl učit. Naštěstí to mělo být zábavnou formou a v němčině tak jsem si řekl, proč ne?

Tento zajímavý kemp se ke všemu konal v klubovně plzeňské Kartarény. Ukázalo se, že nejen já jsem byl zvědavý, jestli nás pustí na motokárovou dráhu.

Průvodci a lektory nám po celý týden byli jazykoví animátoři Martina a Karel. První den se nás sešlo třicet tři. To, že jsme měli jen jednoho odpadlíka, je důkazem, že jsme se opravdu nenudili.

Každý den jsme začínali písničkou Jetzt geht´s los. Po této sborové rozcvičce, kterou jsme den ode dne zlepšovali, následoval dopolední blok pohybových aktivit. Martina s Karlem na nás mluvili německy a jen někdy dovysvětlovali česky.

Odpoledne jsme trávili venku. Navštívili jsme jazykovou knihovnu, kde nám vyprávěli o knihách psaných německy a méně známými jazyky. Mohli jsme si zde prohlédnout německé knihy, časopisy, atlasy a jazykové příručky. Ty byly seřazeny od začátečníků po zkušené němčináře.

Skvělým zážitkem pro nás byla i netradiční procházka Plzní. Chvílemi jsem si připadal jako účastník pořadu Alles Gute. I tehdy jsme totiž komunikovali částečně v němčině. Takto jsme prošli celé centrum Plzně i přilehlé ulice.

Přestože jsme se předtím vzájemně neznali, byla atmosféra na kempu výborná. Svůj díl na tom měli i lektoři, kteří nás nenechali „kousat se nudou“.

D. Č., tercie

20


září 2018

aktualita img

:: Den vědy a techniky

V pátek 14. září se celá třída Sekunda s paní učitelkou Drhovou a Tlapovou jeli podívat na dny vědy a techniky v Plzni.

Hodně nás zaujala expozice „Svět chemických reakcí“. Šlo o ukázku nejzajímavějších chemických pokusů. Potom jsme se přesunuli na náměstí Republiky a tam jsme dostali rozchod.

Chodili jsme po expozicích ve skupinkách a mohli jsme si vyzkoušet věci jako: naprogramovat si elektronického broučka, přiřadit rostliny ke správnému plodu, resuscitaci zraněného a vyrobit si vlastní píšťalku z brčka.

Shodli jsme se všichni na tom, že nám nejvíce udělala radost expozice s tekutým dusíkem, pomocí kterého jsme si mohli nechat ztuhnout rozteklou čokoládu a pak ji sníst.

Výlet se nám líbil a dozvěděli jsme se mnoho nového a zajímavého.

H. B.

Dny vědy a techniky Dny vědy a techniky Dny vědy a techniky Dny vědy a techniky Dny vědy a techniky Dny vědy a techniky Dny vědy a techniky

20


září 2018

aktualita img

:: Adaptační kurz primy

Pedagogický dozor: Jana Drhová, Milena Durasová, Renáta Durasová

Den: 5.9. – 7.9. 2018

Dne 5.9. až 7.9. 2018 se žáci primy zúčastnili adaptačního kurzu na Špičáku. Adaptační kurz začínal v Plzni, ale již po cestě vlakem do Plzně jsme nabírali žáky primy. V Plzni na nádraží na nás čekal poslední žák. Cesta na Špičák byla velmi příjemná i přes výluku na trati. Průvodčí ČD nám zajistil samostatný autobus na přejezd, což bylo velmi milé a příjemné. Ve vlaku žáci vyplnili tzv. „výzvědníček“, který se tázal na oblíbenou knihu, zvíře, jídlo, přání u zlaté rybky atd.

Po příjezdu na Špičák jsme uspořádaly hru na štěstí a smůlu, která měla rozhodnout o jednotlivém obsazení žáků do pokojů. Jenže slzičky byly opravdu přesvědčující, a tak jsme vyhověly všem. Po obědě začal první blok seznamování. Nejprve žáci psali na papírky, co očekávají a čeho se obávají na kurzu. Následoval „Toaleťák“, který sloužil pro představení jednotlivých žáků. Byla také vyhlášena hra „Kartáčkový vrah“, která trvala až do pátku. Bohužel třídní učitelka nepřežila svačinu. Po svačině následoval blok na stmelení kolektivu na zahradě hotelu, kde jsme byli ubytováni. Hra „Na upíra“ byla nejen zajímavá pro děti, ale i pro nás. Následovaly hry Řady a Molekuly, Mc Donald´s a Elektrika. Všichni žáci se s velkým zaujetím a zapálením účastnili těchto her. Poslední hrou byl „Atomový reaktor“, kde žáci velmi dobře rozvinuli týmovou práci a reaktor se jim podařilo vypnout za 28 sekund. Po večeři následoval blok na bližší seznámení se spolužáky. Aktivity „Veverky“ jsem se nezúčastnila z obavy o zdraví svých svěřenců, také oni trpěli. Další informace o všech moli žáci získat při hře „Místa si vymění všichni ti, kdo“. Tato hra je velmi zaujala a velmi dlouho u ní setrvali a dozvěděli jsme se o všech spoustu zajímavých informací. Poté žáci malovali erb, kde měli nakreslit svůj sen, co dokázali a co rádi dělají. Následovalo nastavení pravidel třídy, kde bylo již vidět, jak jsou žáci unaveni, ale přesto byli schopni pravidla třídy stanovit. Po každém bloku následovalo vyhodnocení. Po večerní hygieně usnuli jako unavená koťátka.

Druhý den po snídani jsme vyrazili na Čertovo jezero, kde po cestě jsme hráli několik her. První byla na klíště. Kolík na prádlo představoval klíště, které se během cesty přesouvalo z jedince na jedince. Další hra byla „Bomba, muž přes palubu a potopa“, kdy žáci museli po zaznění hesla vykonat nějaký úkol. U Čertova jezera jsme udělali několik krásných i bláznivých fotek a poté následoval „Gordický uzel“, který se ani jedné skupině nepodařilo rozmotat, což velmi mrzelo paní učitelku Durasovou. Po obědě následoval blok na rozvíjení týmové práce, jako jsou „Limeriky“, což jsou krátké básničky, které se měli žíci naučit a předat je a naučit spolužáka, který je pak přednesl kontrole. (S tou pamětí to není tedy nic moc.) Pak následovala hra „Míček“, který se má předat co nejrychleji. Žáci to zvládli do dvou sekund, což je úžasné. Po svačině jsme vyrazili do lesa, kde bývalá studentka Alžběta Poláčková s Renátou Durasovou navázaly provazy, po kterých žáci chodili a zároveň si dávali záchranu, což v nich rozvíjelo důvěru v ostatní a vzájemnou pomoc. Po večeři třídní učitelka přečetla „výzvědníčky“ a ostatní hádali, kdo by to mohl být. Poté žáci tvořili strom třídy, kde si nalepili přání, jaká by třída měla být a co by se ve třídě nemělo vyskytnout. Je zajímavé, že většina nechce šikanu. Po vytvoření stromu třídy jsme vyšli v nočních hodinách na odlehlé místo mimo obec, kde jsme si předávali svoje zážitky z kurzu, což bylo velmi dojemné. Po noční hygieně opět usnuli jako koťátka.

Poslední dopoledne pršelo, a proto po snídani a vystěhování následoval blok, který hlavně hodnotil celý kurz. Žáci, kteří dostali nějaká trestný bod, museli opět jít do „Gordického uzlu“, ale tentokrát se jim ho podařilo rozmotat. Následovala volba třídního mluvčího. Poté jsme si psali vzkazy na záda, což bylo velmi příjemné, a hlavně povzbuzující pro všechny. Po obědě jsme vyrazili na vlak a po velmi příjemné cestě vlakem jsme se všichni bezpečně dostali domů.

Jana Drhová

AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP AKP

© 2014-2018 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena