Naši milí absolventi (v různém stádiu „dávnosti“), ale i současně studující!

Chtěli byste přispět k úspěchu oslav šedesátého výročí založení našeho Gymnázia Blovice, které proběhnou v měsíci září tohoto roku?

V jejich rámci je kromě jiného plánován i literární večer, tentokrát s názvem Literární vzpomínání. Bylo by krásné, kdyby Vaše příběhy, vzpomínky, úvahy … zazněly v pásmu, které vznikne z vybraných příspěvků z Vašich prací.

Každý literární „střípek“, ať již v ladění nostalgickém, rozverném nebo i laskavě humorném, bude vítán. Každý se může stát součástí mozaiky, v níž se odrazí období Vašeho nezapomenutelného studentského zrání.

Na Vaše příspěvky (byť i velmi drobná dílka) se těšíme na adrese lankova@gblovice.cz, a to nejpozději do začátku srpna letošního roku.

Za přípravný výbor
PaedDr. Eva Lanková

© 2014-2023 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena