Partnerské školy - Gymnázium Pössneck

Gymnázium Blovice udržuje již řadu let partnerské vztahy s německým gymnáziem v Pößnecku, které se nachází ve spolkové republice Durynsko.
Škola nese název Státní gymnázium U Bílé věže (Staatliches Gymnasium Am Weißen Turm). Budova školy byla postavena v letech 1885-1888. Prošla několika úpravami, poslední byla generální rekonstukce v letech 2012-2014. Náklady se vyšplhaly do výše 8 milionů eur.
Jedná se o školu se všeobecným zaměřením. Ve školním roce 2015/16 ji navštěvuje 500 žáků, vyučováno je v 18 třídách. Ve funkci ředitele působí řadu let pan Steffen Heerwagen. Gymnázium udržuje partnerské styky se školou nejen v Blovicích, ale i v Francii, Maďarsku a USA.
Začátek našich společných vzájemných vztahů je datován již rokem 1974, kdy se uskutečnil první zájezd dvaceti našich studentů do Pößnecku, který byl spojen s návštěvou Výmaru a koncentračního tábora v Buchenwaldu. V témž roce navštívili němečtí studenti Blovice. K prvnímu setkání učitelských kolektivů došlo v následujícím roce v Karlových Varech. V následujících letech se uskutečnilo celkem pět výměnných akcí v rámci letní aktivity studentů. Brigád se účastnilo většinou 20 žáků se svými učiteli. Akce probíhaly v letních měsících a trvaly zpravidla čtrnáct dní, z toho deset dní studenti pracovali a další dni byly věnovány prázdninovému cestování a sportování. Naši studenti jezdili pravidelně do prázdninového tábora v Zelle a pomáhali v jednom stavebním podniku v Pößnecku. Ve volném čase byly pro ně organizovány kulturní a sportovní akce. V rámci poznávání Durynska se účastnili zájezdů do Výmaru, Lipska, Rudolstadtu a Saalfeldu. Pro zájemce z partnerské školy byly organizovány brigády na pomoc v zemědělství, např. v ZD Nezvěstice, Vrčeň, Vojovice. V průběhu let se uskutečnily také výměnné návštěvy učitelských sborů. Ředitelství německé školy navštívilo naše gymnázium například při slavnostním otevření nové budovy v roce 1995 a naše vedení využilo pozvání v následujícím roce při udílení titulu "Staatliches Gymnasium am Weißen Trurm". Od té doby pobývali němečtí učitelé na naší škole mnohokrát. Jejich pobyty byly spojeny se zájezdy po západních, jižních a středních Čechách. Naši pedagogové byli v Pößnecku několikrát a měli možnost si prohlédnout pamětihodnosti měst Erfurt, Eisenach a hrad Wartburg. Naposledy byla delegace blovických učitelů pozvána na slavnostní otevření školy po rekonstrukci v září roku 2014.

A jak se rozvíjejí a prohlubují vztahy v oblasti výměny studentů?

Pravidelně se začaly uskutečňovat každým rokem týdenní výměnné pobyty. Na podzim jezdila skupina osmi až deseti studentů se dvěma pedagogy do Pößnecku a na jaře přijížděly německé děti k nám. Výměna probíhá po roce 2010 již méně pravidelně. Poslední návštěva německých žáků se uskutečnila v dubnu 2011. Příčinou byla několikaletá rekonstrukce školní budovy pößneckého gymnázia. Výměna žáků by se měla proběhnout ve školním roce 2016/17.

Obr. 1: Fotografie školy Gymnázia Pössneck

Jak vypadá program, který připravují němečtí učitelé pro naše děti?

Žáci ve věku 14-15 let jsou ubytováni v rodinách. Ve škole je pro ně organizováno vyučování, které se skládá z her, nácviků písní, procvičování gramatiky a stylistiky. Děti mají možnost zúčastnit se několika vyučovacích hodin spolu se svými hostiteli. Pro děti jsou organizována různá putování, např. do města Ranis spojené s návštěvou hradu. Děti navštěvují i význačná města, např. Jenu. Velkým zážitkem je pro ně prohlídka krápníkových jeskyní v Saalfeldu a koupání v termálních lázních. Víkendy tráví v hostitelských rodinách. Na jaře přijíždějí německé děti k nám. Spolu s našimi dětmi jezdí za kulturními památkami do Prahy, Plzně a okolí Blovic. Pro žáky připravují bohatý programjak školy, hostitelské rodiny, tak i střediska volného času dětí v obou městech.
Cílem výměnných pobytů je nejen zdokonalování se v jazyce, ale i bližší seznámení s reáliemi a způsobem života našich sousedů.

Více lze najít na webových stránkách německé školy www.gymnasium-poessneck.de

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena