Organizace školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2023

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024 (vyučování bude zahájeno ve středu 3. ledna 2024)

Ukončení 1. pololetí: středa 31. ledna 2024

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny: pondělí 19. února až neděle 25. února 2024

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024 (vyučování bude zahájeno v úterý 2. dubna 2024)

Ukončení 2. pololetí: pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny: sobota 29. června až neděle 1. září 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 2. září 2024

Dny otevřených dveří

1. DOD: pátek 24. listopadu 2023

2. DOD: sobota 20. ledna 2024

DOD pro žáky 9. tříd: úterý 12. prosince 2023

Konzultační dny pro rodiče a zákonné zástupce

1. konzultační den: úterý 21. listopadu 2023

2. konzultační den: úterý 16. dubna 2024

Přijímací zkoušky

1. kolo pro čtyřleté studium: 1. termín - 12. dubna 2024, 2. termín - 15. dubna 2024

1. kolo pro osmileté studium: 1. termín - 16. dubna 2024, 2. termín - 17. dubna 2024

Náhradní termín pro oba obory: 29. a 30. května 2024

Maturitní zkoušky

Didaktické testy (společná část): 2. - 7. května 2024

Písemné (společná část): 2., 3. a 5. dubna 2024

Písemná maturitní zkouška ze Z: 7. května 2024

Písemná maturitní zkouška ze ZSV: 9. května 2024

Ústní (profilová část): 20. - 25. května 2024

Další akce

Beseda se zástupci VŠ a VOŠ: středa 15. listopadu 2023

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena