Organizace školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2022

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023 (vyučování bude zahájeno v úterý 3. ledna 2023)

Ukončení 1. pololetí: úterý 31. ledna 2023

Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny: pondělí 13. února až neděle 19. února 2023

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023 (vyučování bude zahájeno v úterý 11. dubna 2023)

Ukončení 2. pololetí: pátek 30. června 2023

Hlavní prázdniny: sobota 1. července až neděle 3. září 2023

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023

Dny otevřených dveří

1 DOD: pátek 11. listopadu 2022

2 DOD: sobota 14. ledna 2023

DOD pro žáky 9. tříd: úterý 13. prosince 2022

Konzultační dny pro rodiče a zákonné zástupce

1. konzultační den: úterý 15. listopadu 2022

2. konzultační den: úterý 18. dubna 2023

Přijímací zkoušky

1. kolo pro čtyřleté studium: 1. termín - 13. dubna 2023, 2. termín - 14. dubna 2023

1. kolo pro osmileté studium: 1. termín - 17. dubna 2023, 2. termín - 18. dubna 2023

Náhradní termín pro oba obory: 10. a 11. května 2023

Maturitní zkoušky

Didaktické testy (společná část): 2. - 5. května 2023

Písemné (společná část): 4. dubna 2023 (ČjL), 5. dubna 2023 (Čj)

Písemná maturitní zkouška ze Z: 9. května 2023

Písemná maturitní zkouška ze ZSV: 11. května 2023

Ústní (profilová část): 15. - 19. května 2023

Další akce

Beseda se zástupci VŠ a VOŠ: úterý 16. listopadu 2022

© 2014-2023 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena