Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby na Gymnáziu Blovice poskytují žákům, rodičům a dalším zákonným zástupcům žáků:

Poradenské služby se poskytují vždy v době konzultačních hodin v kabinetech jednotlivých poradců a na základě osobní nebo telefonické domluvy.

Kdy se na nás obrátit?

 • Když nevíš kudy kam.
 • Když máš problém sám se sebou.
 • Když máš problém v rodině.
 • Když máš problém s kamarády.
 • Když máš problém se spolužáky.
 • Když máš problém s učitelem.
 • Když máš problém s učením.
 • Když máš problém s návykovou látkou.
 • Když potřebuješ konzultovat záležitosti kolem přijímacího řízení na VŠ.

 

 • Když u Vašeho dítěte dojde k náhlému zhoršení v chování i v učení bez zjevné příčiny.
 • Když je Vaše dítě nesoustředěné, neklidné, roztěkané, duchem nepřítomné.
 • Když má Vaše dítě problémy navázat kontakty s vrstevníky, ani o to nejeví zájem nebo se bojí, bývá terčem posměchu.
 • Když má Vaše dítě některou ze specifických vývojových poruch učení nebo chování.

Školní metodik prevence

Mgr. Ivo Barca

Kabinet chemie, 3. patro

Konzultační hodiny: dle domluvy

E-mail: barca@gblovice.cz

Telefon: 371 522 053

Užitečné odkazy pro žáky i zákonné zástupce

Výchovná poradkyně pro kariérové poradenství

Mgr. Hana Tlapová

Kabinet chemie, 3. patro

Konzultační hodiny: 13,05 - 13,35. V případě potřeby na základě osobní nebo telefonické domluvy i v jinou dobu.

E-mail: tlapova@gblovice.cz

Telefon: 371 522 053

Užitečné odkazy pro žáky i zákonné zástupce

© 2014-2023 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena