Šablona pro vypracování maturitní práce zde


Témata maturitních prací zde


Pokyny k vypracování maturitní práce ve školním roce 2023/2024 zde

Formulář pro zadání maturitní práce ve školním roce 2023/2024 zde


Hodnoticí list pro vedoucího maturitní práce ve školním roce 2023/2024 zde

Hodnoticí list pro oponenta maturitní práce ve školním roce 2023/2024 zde

Hodnoticí list obhajoby maturitní práce ve školním roce 2023/2024 zde

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena