Gymnázium Blovice

© Miroslav Čadek | Blovické náměstí

Gymnázium Blovice

© Miroslav Čadek | Rybník Cecima

Gymnázium Blovice

© Miroslav Čadek | Školní jídelna ZŠ

Gymnázium Blovice

© Miroslav Čadek | Školní jídelna ZŠ

Gymnázium Blovice

© Gymnázium Blovice | Jazyková učebna

10 důvodů pro studium

1. TRADICE

Škola je jediným zařízením svého druhu v okrese Plzeň - jih. Již více než 50 let poskytuje vzdělání dětem ze široké spádové oblasti.

2. VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJETÍ NA VYSOKÉ ŠKOLY

Vyučování vedené odborníky je zárukou kvalitného vzdělání. Díky tomu jsou pravidelně přijati téměř všichni absolventi na vysoké školy, kde bezproblémově také dostudují.

3. VÝBORNÉ VYBAVENÍ ŠKOLY

Škola disponuje velmi dobrým vybavením ve smyslu výpočetní techniky i vyučovacích pomůcek.

4. NADSTANDARDNÍ VYUŽÍVÁNÍ EVROPSKÝCH PENĚZ

Škola úspěšně realizovala řadu projektů ESF. V současné době jsme řešiteli projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Plzeňském kraji." Díky realizaci projektů je škola vybavena moderními přístroji pro výuku.

5. VELMI DOBRÁ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

Škola leží na železniční trati Plzeň - České Budějovice. Rovněž autobuseové spojení s nejzazšími místy okresu je dobré. Dojíždějícím žákům vychází škola vstříc úpravou rozvrhu vyučování.

6. PESTRÁ ČINNOST NAD RÁMEC VYUČOVÁNÍ, PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ

Žáci se zapojují do mezinárodních výměnných pobytů (Pössneck), mezinárodních i domácích projektů, každoročních zahraničních i tuzemských exkurzí. Škola organizuje pro žáky zájmové kroužky, žáci i veřejnost mohou navštěvovat různé kurzy v rámci vlastního vzdělávacího centra, které funguje od roku 2006. Talentované žáky podporuje nadační fond Blog Trust založený v roce 2014 (www.blogtrust.cz)

7. NÍZKÝ VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ A SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Tato skutečnost zajišťuje rodičům, že se o své děti v tomto směru nemusejí obávat.

8. ZÁZEMÍ PRO ŽÁKY

Volné hodiny i čas po vyučování mohou žáci trávit ve studovně. K dispozici je jim neomezený přístup na internet prostřednictvím WIFI sítí.

9. DŮRAZ NA VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ, BIOLOGIE A INFORMATIKY

Tomuto účelu slouží kvalifikovaní učitelé i několik multimediálních a odborných učeben. Odpovídá tomu i posílení hodinové dotace a spektrum seminářů v učebním plánu.

10. PŘÍJEMNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, LIDSKÝ PŘÍSTUP

Nejsme anonymním kolosem vyrábějícím absolventy v neosobním prostředí. Své žáky známe a v případě potřeby jim dokážeme pomoci. To vede ke spokojenosti školy, jejích žáků i rodičů - viz. www.gymplroku.cz

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena