Archiv aktualit

09


březen 2023

aktualita img

:: Dotýkejte se, prosím!

Ve čtvrtek dne 9. 3. 2023 se třída prima našeho gymnázia vydala na blovický zámek Hradiště do Muzea jižního Plzeňska, aby navštívila výstavu Dotýkejte se, prosím!

Výstava je určena zejména nevidomým a slabozrakým návštěvníkům, ale i ti ostatní si mohou vyzkoušet, jaké to je, když se exponáty nedají vnímat zrakem. Vzhledem k tomu, že jsme na začátku měsíce vyslechli poutavé povídání bývalé absolventky Gymnázia Blovice Barbory Šlaisové o komunikaci s lidmi se zrakovým (a též sluchovým) postižením, mohli jsme si nyní poznatky vyzkoušet v praxi.

Jakmile jsme vešli dovnitř do zámecké budovy, naše milá paní průvodkyně nám dala krátkou přednášku o životě nevidomých, což bylo téma celého doprovodného haptického programu. Poté jsme se rozdělili do dvojic a domluvili si role. Jeden z dvojice byl nevidomý, druhý jeho „pomocník". Zhruba v polovině výstavy se dvojice vyměnily, tudíž si každý roli nevidomého vyzkoušel na vlastní kůži. Potom jsme si všichni prošli výstavu bez zakrytí očí a shodli jsme se, že výstava vnímaná zrakem je velmi rozdílná oproti tomu, když nám ji někdo pouze popisuje.

Myslím, že to pro celou třídu byl velmi vzrušující zážitek. Čas v muzeu utekl velmi rychle a navíc jsme si odnesli spoustu důležitých poznatků a informací, které se nám rozhodně budou v životě hodit. Nakonec i ti, kteří byli ze začátku k návštěvě muzea malinko skeptičtí, si výstavu užili.

Celá prima se už moc těší, až zase všichni společně někam vyrazíme.

Eva Tatíčková, prima

dotykejte dotykejte dotykejte dotykejte dotykejte dotykejte dotykejte dotykejte

06


březen 2023

aktualita img

:: Čtenářský kroužek ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje

Členky a členové čtenářského kroužku navštívili dne 6. 3. 2023 Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje.

Budovou nás provázela jedna z pracovnic knihovny a poutavě nás seznámila jak s historií, tak s nabízenými službami. Mohli jsme také nakouknout například do všeobecné studovny, hudebního kabinetu, čítárny časopisů i tzv. volného výběru. Nejvíce nás ale zaujal systém půjčování a vracení knih přes čipy.

Návštěva knihovny byla velmi příjemná a určitě se do ní budeme vracet.

Za čtenářský kroužek Tomáš Bolek

SVK SVK SVK SVK SVK SVK SVK

24


leden 2023

aktualita img

:: Návštěva laserového centra ELI Beamlines

V rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji uskutečnila naše škola další poznávací a vzdělávací exkurzi. Tentokrát jsme vyrazili do výzkumného laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Centrum je součástí evropské vědecko-výzkumné organizace The Extreme Light Infrastructure ERIC. Mezinárodní tým vědců tu provozuje jedny z nejintenzivnějších laserových systémů na světě. V ELI zkoumají jevy nejen v oblasti fyziky a materiálových věd, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice.

Laserové centrum navštívili studenti gymnázia, kteří navštěvují technické volnočasové aktivity, ale i ti, kteří se účastní různých technických soutěží nebo odborných stáží na FEL ZČU.

Vědci z centra nám během dvou hodin vysvětlili princip technologie LASER, umožnili nám absolvovat 3D virtuální prohlídku laboratoří, pozorovat 3D simulace experimentů, mohli jsme dokonce i nahlédnout do laboratoří, kam běžní smrtelníci nemají kvůli bezpečnosti lidí i složitých technologií přístup.

ELI Beamlines je jedinečné centrum, které nemá ve velké části Evropy obdoby. Jsme rádi, že jsme do tohoto nového světa mohli alespoň nahlédnout.

ELI ELI ELI ELI ELI

01


březen 2023

aktualita img

:: Záchranná stanice živočichů Spálené Poříčí

Žáci primy a sekundy se zúčastnili interaktivní přednášky na téma Záchrana poraněných živočichů v Ekocentru Spálené Poříčí.

Dozvěděli se, jak funguje národní síť záchranných stanic, jaké jsou nejčastější příčiny poranění zvířat (popálení el. proudem, střet s dopravou – auta, kombajny, nárazy ptáků do skleněných ploch), co udělat při nálezu poraněného zvířete a čeho se naopak vyvarovat. Překvapil nás vysoký počet zachráněných zvířat touto stanicí: 400 ročně, jejichž polovina se daří vrátit zpět do volné přírody. Jen čtvrtinu tvoří trvale hendikepovaní jedinci, kteří zůstávají v záchranné stanici.

Přednášku doprovázela ukázka zraněných a léčených zvířat (poštolka obecná, kalous ušatý, puštík obecný, želva nádherná), na nichž byla vysvětlena morfologie, ekologie a v případě želvy nádherné i problematika invazních druhů.

H. Tlapová

23_zachranna_stanice 23_zachranna_stanice 23_zachranna_stanice 23_zachranna_stanice

24


únor 2023

aktualita img

:: Techmania (IKAP)

Dne 24. 2. jsme se v rámci kroužků IKAP vydali do plzeňské Techmanie. V planetáriu nás čekala interaktivní projekce na téma "Vesmír". Po procestování mnoha galaxií jsme si mohli projít celou Techmanii a vyzkoušet si spoustu vědeckých pokusů. Nejvíce zájmu vzbudil gyroskop pro výcvik astronautů. Domů jsme se vraceli každý svou cestou, někteří přes Čokoládový festival v Olympii Plzeň.

Elen Nekolová, kvinta

23_techmania 23_techmania 23_techmania 23_techmania

21


únor 2023

aktualita img

:: Poetické odpoledne aneb Školní kolo recitační soutěže

Poetické odpoledne strávili milovníci poezie z řad našich žákyň a žáků v úterý dne 21. února 2023, neboť se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.

Celkem osm žaček primy a sekundy (III. soutěžní kategorie) a tři zástupci z tercie a kvarty (IV. soutěžní kategorie) vystoupili s přednesem a interpretací vybraných textů.

U všech soutěžících porota ocenila dobrý výběr textu, recitační vyspělost, živý, bezprostřední a suverénní přednes. Do okresního kola postoupili dva nejlepší recitátoři z každé kategorie. A také v okresním kole recitační soutěže, jehož organizace se 1. 3. 2023 ujal DDM v Blovicích, byli naši zástupci úspěšní.

Těm, kdo budou reprezentovat Gymnázium Blovice v krajském kole této soutěže (proběhne 25. 4. v Horšovském Týně), k dosaženým výsledkům blahopřejeme na další cestě soutěží jim budeme držet palce! Poděkování si ale zaslouží všichni soutěžící, a to za úsilí, jež přípravě věnovali.

Členky a členové čtenářského kroužku

02


únor 2023

aktualita img

:: Přednáška o činnosti BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ

Dne 2. února 2023 jsme do výuky základů společenských věd ve třídách prvního ročníku, kvinty a septimy pozvali pracovnice jedné z nejvýznamnějších obecně prospěšných organizací. Vedoucí plzeňské pobočky Bílého kruhu bezpečí, paní JUDr. Ing. Vladimíra Čapková, nám svou zajímavou prezentací a přednáškou zprostředkovala užitečné informace o činnosti organizace, jejích pobočkách, fungování, a hlavně krizové pomoci z řad právníků, psychologů, sociálních pracovníků a dalších dobrovolníků, a to obětem a svědkům trestných činů. Největší pozornost věnovala domácímu násilí, jeho formám, mýtům o něm, ale i možnostem řešení a obrany proti tomuto závažnému jevu. Již během přednášky byla možnost klást otázky a dozvědět se více o aktuální citlivé problematice tohoto záslužného poradenství.

Eva Lanková

bily_kruh_bezpeci

27


leden 2023

aktualita img

:: Workshop “Byli to naši sousedé”

Studenti 3. ročníku čtyřletého gymnázia se dne 27. 1. zúčastnili workshopu zaměřeného na vznik První republiky. V rámci něj se prostřednictvím organizátorů z organizace Post Bellum dozvěděli o různých aspektech soužití Čechů, Němců a Židů na počátku 20. století a o tom, jak byly jejich vztahy ovlivněny vznikem První republiky. Workshop byl veden prostřednictvím poskytování dobových dokumentů, promítání úryvků dobových i současných dokumentárních filmů, plnění zadaných úkolů a sehrávání krátkých scének, díky kterým měli studenti šanci vžít se do dobové situace.

Jan Kaňka

workshop workshop

25


leden 2023

aktualita img

:: Exkurze septimy do pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku

Dne 24. 1. 2023 se v rámci chemie (chemické technologie – výroba piva) uskutečnila plánovaná exkurze do pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku. Celým provozem nás provedl náš bývalý absolvent R. Chodora, který zde pracuje. Žáci se seznámili se základními surovinami – měli možnost ochutnat různé druhy sladů (plzeňský, mnichovský, čokoládový), prohlédli si postupné zpracování sladu - šrotování, vystírání, rmutování a scezování, tvorbu mladiny po přidání chmelového granulátu, zakvasení pivovarskými kvasnicemi, kvašení a dokvašování v CKT. Seznámili se s rozdíly svrchního a spodního kvašení, měřením zcukření a využitím odpadních produktů.

Exkurze do tohoto malého pivovaru je výjimečná hlavně tím, že žáci prakticky vidí postupné zpracování surovin, ne jako v plzeňském pivovaru, kde je vše zmechanizováno.

H. Tlapová

16


leden 2023

aktualita img

:: Naše gymnázium v sobotu přivítalo přes 200 návštěvníků

V sobotu 14. ledna 2023 se na naší škole konal v letošním školním roce už třetí den otevřených dveří. Zavítalo k nám více než 200 návštěvníků! Mezi příchozími nebyli jen zájemci o studium se svými rodinami, ale také řada našich absolventů nebo rodičů a známí našich stávajících žáků.

Na celé dopoledne byl připraven pestrý program. Kromě opakovaných vystoupení školní kapely se návštěvníci mohli bavit zábavnými pokusy a pozorováními ve všech odborných předmětech. Počítačová učebna zase přitahovala všechny, kteří se zajímají o moderní techniku, robotiku a programování. Učebna byla plná robotů a našich mladých programátorů, kteří byli připraveni zodpovídat všechny zvídavé otázky.

Ti, kteří o studium u nás mají v tomto roce vážný zájem, si mohli vyzkoušet přijímací testy nanečisto. Učitelky Čj a M jim hned na místě řekly, na čem je třeba ještě zapracovat, a případně jim doporučily i naše přípravné kurzy, které začínají už 24. ledna. Podrobné informace o přijímacím řízení byly k dispozici u paní ředitelky.

V tělocvičně probíhal po celé dopoledne sportovní turnaj žáků a absolventů. A kdo byl unavený, mohl se posilnit v kavárně, kterou zajišťovalo SRPGB.

Lednový den otevřených dveří se povedl. Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na jeho organizaci, a děkujeme i všem příchozím za návštěvu. Budeme se těšit na viděnou třeba při dalších akcích našeho gymnázia.

DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden DOD_leden

06


leden 2023

aktualita img

:: Vodivé polymery

V pátek 6.1.2023 proběhl v rámci projektu IKAP ve spolupráci s FEL ZČU Plzeň na naší škole workshop na téma Vodivé polymery pod vedením pana Ing. Roberta Vika Ph.D.

Pro žáky 2.ročníku a žáky, kteří se pravidelně zúčastňují aktivit IKAP v chemii, pan Vik připravil zajímavou přednášku a následovalo pak laboratorní cvičení, kde si žáci polymer připravili a otestovali jeho vodivost.

Všem se se polymer povedlo připravit a ověřit si, že polymery vedou velmi dobře elektrický proud.

Ing. Robertu Vikovi Ph.D. patří náš velký dík. S naší školou spolupracuje už několik let a jeho workshopy jsou vždy velmi zajímavé.

vodive_polymery vodive_polymery vodive_polymery

22


prosinec 2022

aktualita img

:: Sbírka Borovno pejsci

Kvartáni ve sbírce pro psí útulek Borovno, která proběhla stejně jako loni v adventním čase, shromáždili částku 4783,-Kč. Patří jim velké poděkování.

19


prosinec 2022

aktualita img

:: Exkurze do pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku

V pondělí 19.12.2022 se 3.ročník našeho gymnázia vydal do Nepomuka na exkurzi do pivovaru Zlatá kráva. Žáci se seznámili s technologií vaření piva. Prohlédli si varnu, stáčírnu a další prostory pivovaru. Celou exkurzi vedl náš bývalý absolvent Richard Chodora, který na našem gymnázium vloni odmaturoval, a nyní studuje v Říčanech sladovnictví a pivovarnictví a pracuje již jako sládek v Nepomuku.

Exkurze moc vydařila, Richardovi patří velký dík za pěknou prohlídku.

pivovar pivovar

16


prosinec 2022

aktualita img

:: Exkurze do Štrasburku a Evropského parlamentu

Ve dnech 12.-15. prosince se pět žáků ze septimy a druhého ročníku zúčastnilo exkurze do Štrasburku a Evropského parlamentu. Po pondělním odjezdu ve večerních hodinách jsme začali den v centru Štrasburku, kde si každý prošel vánoční trhy a historické centrum. Další na programu byla plavba lodí, kde bylo k vidění spoustu zajímavých budov s bohatou historií. První den byl zakončen tradiční večeří v alsaském stylu, nechyběly šneci, ani sladká tečka na konec.

Středeční den začínal v malebném městě Riqewihr, kde nás ohromila nádherná ulice s vánočními trhy. Hlavním bodem byl odpolední program a to Evropský parlament a debata s europoslancem Jiřím Pospíšilem. Dozvěděli jsme se řadu zajímavých věcí o fungování parlamentu a také jsme zhlédli část zasedání Evropského parlamentu v hlavním sále. Poté už nás čekala pouze společná večeře a další den návrat domů. Exkurze byla pro všechny velmi zajímavá, jsme moc rádi, že jsme mohli navštívit tak významnou evropskou instituci.

Ivo Barca

Strasburk Strasburk

15


prosinec 2022

aktualita img

:: Dárky pro Dětský domov Nepomuk

Stalo se již tradicí, že žáci gymnázia připravují vánoční dárky pro děti z blovické rodinné skupiny Dětského domova Nepomuk. Ani letos tomu nebylo jinak a dne 15.12 2022 žáci předali vánoční balíčky Diance, Jarouškovi, Martinovi, Oldovi, Lukášovi a Danovi. Děti nás hezky přijaly, ukázaly nám prostory rodinné buňky a hned si rozbalily dárečky. Měly z nich opravdu radost. Dostaly od nás kromě maličkostí každý vstupenku do Jump areny. Dárek jim dala také firma Ruds pizza, která do balíčků poskytla poukázku na jednu pizzu zdarma.

detsky_domov detsky_domov detsky_domov

12


prosinec 2022

aktualita img

:: Antigona

Píše se 12. 12. 2022 a třída kvinta nasedá do vlaku jedoucího z Plzně do Prahy, abychom mohli být obohaceni o další kulturní zážitek. Jeli jsme do jednoho z Městských divadel pražských, konkrétně do divadla Komedie, na představení Antigona. Někteří spolužáci ho zbytečně rychle odsoudili, neboť čekali klasické antické drama, ale místo toho jsme byli svědky moderního pojetí, které všem vytřelo zrak - jmenujme např. netradiční pískové pohřebiště, alternativně ztvárněné podsvětí nebo skvělého Charóna. Scénář se důsledně držel Sofoklovy předlohy, všechny dějové zvraty byly krásně vysvětleny a pro větší zaujetí mladého publika se ve hře častokrát vyskytovaly prvky ze současnosti. Troufám si říct, že tato kulturní akce rozhodně stála za tak brzké vstávání, které většina z nás podstoupila.

Filip Vávra, kvinta

Antigona Antigona

22


listopad 2022

aktualita img

:: Centrum robotiky

Dne 22. 11. 2022 se sekunda našeho gymnázia pod vedením paní učitelky Šlaisové a Hirschové vydala za poznáním do Centra robotiky v Plzni. Kousek vlakem a část cesty po svých. V Centru robotiky jsme si mohli vyzkoušet několik velmi zajímavých technologií jako je 3D tisk (v Tikercadu jsme se naučili vymodelovat klíčenku a poslechli jsme si krátkou přednášku o 3D tiskárnách), z Little Bits jsme si postavili elektrický obvod a s Pasco Sensorium jsme se pokusili nakreslit pomocí počítače a senzorů v grafu tvar hory Říp. Za dopoledne jsme nabyli nemálo nových znalostí a všichni jsme si akci náramně užili.

Ondřej Švajner sekunda

centrum_robotiky centrum_robotiky centrum_robotiky centrum_robotiky

16


listopad 2022

aktualita img

:: Beseda s představiteli všech fakult ZČU na Gymnáziu Blovice

Dne 16. 11. se žáci posledních ročníků zúčastnili besedy s proděkany a studijními referenty všech fakult ZČU. Seznámili se se studijními obory (přírodovědnými, humanitními, technickými, uměleckými, ekonomickými, společenskovědními), uplatněním absolventů, podmínkami a benefity studia a rovněž s možnostmi stáží a projektů, které pak mohou žáci zpracovat jako maturitní práci, popř. SOČ. Akce se velmi vydařila a těšíme se na další spolupráci!

zastupci_VS zastupci_VS

15


listopad 2022

aktualita img

:: Návštěva firmy RTsoft

V úterý 15. 11. zavítalo 15 studentů našeho gymnázia na návštěvu firmy RTsoft v Plzni. Protože se RTsoft zabývá programováním informačních systémů, mobilních aplikací, tvorbou webů a e-shopů, byli mezi 15 návštěvníky programátoři z kroužků robotiky a studenti semináře IVT.

Dvě hodiny ve firmě roku Plzeňského kraje 2021 uběhly jako voda. Během nich jsme se stihli dozvědět spoustu věcí, zástupci FEL a FAV ZČU nám představili možnosti studia na technických fakultách v Plzni, programátor RTsoftu nám zase vysvětlil využití verzovacího systému Git a majitel a jednatel firmy nás provedl po všech prostorách, které RTsoft svým zaměstnancům nabízí. O to, abychom se cítili jako doma, se bohatým pohoštěním postarala wellbeing manažerka.

Další parádní dopoledne plné zážitků i nových poznatků! Děkujeme za ně RTsoftu.

rtsoft rtsoft rtsoft

14


listopad 2022

aktualita img

:: Turnaj v piškvorkách

Dne 14. 11. se tři naše studentky z primy (Eva Tatíčková, Simona Karlíková, Nela Teistlerová) zúčastnily oblastního kola turnaje v piškvorkách, který se konal na půdě Mikulášského gymnázia v Plzni.

Naše děvčata obhájila třetí místo – a to velmi statečně v konkurenci ostatních týmů, které byly tvořeny žáky tercie.

Studentky si z tohoto piškvorkového klání odvezly diplom, nové zážitky a motivaci na příští rok.

piskvorky piskvorky piskvorky

11


listopad 2022

aktualita img

:: Listopadový den otevřených dveří

V pátek 11. 11. otevřelo naše gymnázium dveře nejen zájemcům o studium, ale i dalším návštěvníkům, kteří chtěli vědět, co je u nás nového. V každém patře byly připraveny nejrůznější aktivity.

Laboratoř biologie představila zástupce školní minizoo, v celé své kráse se předvedly i hadí slečny užovky Žofku a Albínu. Ve všech mikroskopech čekaly na návštěvníky různé rostlinné i živočišné preparáty.

Učebny ve druhém patře patřily kroužkům IKAPu. Své znalosti a umění tu předvedli žáci, kteří ve volném čase navštěvují robotiku a programování, fyziku nebo mechaniku.

Třetí patro pak bylo zasvěceno kroužkům chemie nebo ukázkám aktivit našich mladých biologů. A kdo si chtěl odpočinout od znalostí, mohl zavítat do ráje deskových her a hlavolamů.

V pátek naši školu navštívilo přes 140 lidí z celého okolí. Máme z toho velkou radost a už teď se těšíme na další DOD, který se bude konat v sobotu 14.1.2023 od 8 do 12 hodin.

DOD_listopad DOD_listopad DOD_listopad DOD_listopad DOD_listopad DOD_listopad

09


listopad 2022

aktualita img

:: Návštěva divadla Pluto

Ve středu 9. 11. vyrazily třídy tercie a 4. ročník do plzeňského divadla Pluto na představení Švejkyjáda. Po vřelém přijetí od principálky Jindřišky Kikinčukové nás čekalo 90 minut humoru, veselých písniček a skvělých hereckých výkonů (v čele s Pavlem Kikinčukem). Herci výborně komunikovali s publikem a naši žáci tak byli zcela vtaženi do děje. Maturanti si skvěle připomněli maturitní četbu a terciáni, kteří si divadelní prkna vyzkoušeli v muzikálu Ať žijí duchové, poznali, že zapomenout text mohou i profesionálové, ale hlavní je udržet se v roli a brát vše s humorem.

divadlo_pluto divadlo_pluto divadlo_pluto divadlo_pluto divadlo_pluto divadlo_pluto divadlo_pluto divadlo_pluto

08


listopad 2022

aktualita img

:: Volání divočiny

Dne 8. 11. 2022 se žáci primy a sekundy pod vedením paní učitelek Kováříkové, Menclové a Ireny Polívkové zúčastnili divadelního představení Volání divočiny v Městských divadlech pražských. Celou cestu vlakem jsme si užili při povídání, hraní různých her nebo sledování videí, a proto nám rychle utekla. Než jsme se nadáli, už jsme byli v Praze na nádraží, odkud jsme pokračovali pěšky k divadlu, i když někteří by se raději svezli tramvají. Hru inspirovanou knižní předlohou Jacka Londona režíroval Štěpán Gajdoš. Na jevišti se střídalo pouze několik herců a představení bylo pojato velmi moderně. Někteří měli trochu problém s pochopením celého příběhu, ale ocenili jsme humorné ztvárnění a využití hudby i stínového divadla. Výlet se nám podle mého vydařil a nakonec jsme byli všichni spokojeni. Společně se těšíme na to, až zase někam vyrazíme.

Klára Šustrová, sekunda

volani_divociny

02


listopad 2022

aktualita img

:: Úspěch v robotické soutěži Plzeňského kraje

Dušičky nebyly pro blovické gymnázium ani trošku černým dnem. Naši žáci totiž dosáhli dalšího úspěchu. Tentokrát zabodovali v robotické soutěži Plzeňského kraje. Soutěž se koná každý rok v listopadu v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji a úkolem žáků středních i partnerských základních škol je připravit roboty tak, aby splnili různá zadání. Letos měli roboti co nejrychleji projet křivolakou trať tak, aby se nedotkli žádné z úzkých branek podél ní.

Naše gymnázium vyrazilo hned se třemi týmy kluků, kteří navštěvují kroužky robotiky vedené Václavem Kotlanem z FEL ZČU. Všechny týmy v soutěži zaznamenaly výrazný úspěch. Tým z primy vyhrál v kategorii ZŠ soutěž kreativity, Lego robot Brumík se porotě líbil ze všech robotů nejvíc. Kluci z kvarty obsadili v rychlostní soutěži krásné 5. místo. Tým vyššího gymnázia pak obsadil v kategorii SŠ 3. místo v kreativitě. V konkurenci 43 týmů z celého kraje jsou to opravdu povedené výsledky.

Děkujeme všem našim soutěžícím za reprezentaci školy a gratulujeme jim ke krásným umístěním. Jsme pyšní na to, že i když nejsme technicky zaměřená škola, v technických soutěžích rozhodně nezaostáváme. Lví podíl na tomto úspěchu má samozřejmě i externí lektor Václav Kotlan. Děkujeme i jemu, že našim žákům věnuje každé své páteční odpoledne.

Těšíme se na další úspěchy našich mladých programátorů nejen v příští robotické soutěži, která se bude konat zase za rok.

soutez_robotu soutez_robotu soutez_robotu soutez_robotu soutez_robotu

03


říjen 2022

aktualita img

:: Oslavy 60. výročí založení Gymnázia Blovice

Týden od 19. do 23. září byl na našem gymnáziu opravdu nabitý, slavili jsme totiž 60 let od založení školy.

Vše začalo hned pondělí vernisáží k výstavě věnované osobnosti J. A. Komenského. Další výstava byla připravena v prostorách kavárny Café de Blowitz. Tentokrát byly k vidění karikatury učitelů od PhDr. Bronislava Losenického, pedagoga, který působil v našem gymnáziu v letech 1971 – 1982. Na úterní vernisáži se návštěvníci setkali dokonce s jeho dcerou a vnukem.

Kulturní akce před hlavním sobotním programem završilo čtvrteční Literární vzpomínání v kapli sv. Ondřeje na zámku Hradiště. Přehlídka prací současných studentů i absolventů gymnázia se u publika setkala s velkým ohlasem. Součástí slavnostního večera bylo také předání čestného občanství panu Alfrédu Strejčkovi, které proběhlo za účasti představitelů města Blovice.

Oslavy výročí vyvrcholily v sobotu 24. září. Do naší školy zavítaly stovky návštěvníků. Zaměstnanci a žáci pro ně přichystali bohatý kulturní program, v němž vystoupily oba školní dramatické soubory, děti ze souboru Úslaváček z plzenecké ZUŠ a další nadaní žáci gymnázia. Mezi hosty oslav patřili ministr kultury ČR Mgr. Milan Baxa, poslanec Evropského parlamentu JUDr. Jiří Pospíšil, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Plzeňského kraje JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA, starosta Blovic Bc. Robert Zelenka, ředitel Fakultní nemocnice v Plzni MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., bývalý ředitel školy promovaný filolog Zdeněk Sviták, delegace z partnerského gymnázia v Pössnecku a další.

V několika třídách byla připravena výstava fotografií z historie školy, výstava fotografií pana Miroslava Čadka, bývalého pedagoga blovického gymnázia nebo ukázka aktivit školních kroužků. O občerstvení se staraly dvě improvizované kavárny zásobované z domácích zdrojů. Milým setkáním pak beze sporu byly „konzultační hodiny“ bývalých pedagogů gymnázia.

V podvečer se návštěvníci přesunuli do Domu dětí a mládeže v Blovicích, kde zhlédli muzikál Ať žijí duchové v podání žáků tercie.

Oslavy byly zakončeny v Lidovém domě taneční zábavou se skupinou Eges.

Závěrem snad můžeme konstatovat, že spousta práce, která za přípravami celé akce stála, nebyla zbytečná. Všem návštěvníkům školy děkujeme za jejich účast na oslavách.

29


září 2022

aktualita img

:: Jazyková exkurze do Prahy se septimou

Ve čtvrtek 29. září se naše třída vydala do Prahy na jazykovou exkurzi společně s panem učitelem Kaňkou a panem učitelem Diazem. Vlak z Plzně odjížděl již v 7 hodin ráno, ale ani brzké vstávání nikoho neodradilo.

Po příjezdu na hlavní nádraží v Praze jsme byli rozděleni do čtyř skupin po 5 až 6 lidech a byly nám rozdány papírky se zašifrovanými informacemi. Z nádraží jsme byli vypouštěni po menších přestávkách, aby se jedna skupina nepotkala s druhou. Podle prvních pokynů jsme se, po menší poradě, přesunuli před Národní muzeum. Poté jsme prošli celé Václavské náměstí, ze kterého jsme došli k Prašné bráně, kde jsme dostali za úkol vyfotit se před divadlem Hybernia. První část úkolů končila na Staroměstském náměstí, kde jsme se opět sešli s našimi učiteli. Podle dalších pokynů jsme se Pařížskou ulicí přesunuli do Židovského Města, odkud vedla naše cesta k Rudolfinu. Zde se znovu sešly všechny skupinky a odtud jsme se opět v různých časových intervalech postupně přesouvali do zahrad Valdštejnského paláce.

Naše další putování vedlo Nerudovou ulicí k Pražskému hradu, odtud do Strahovského kláštera a poté, co jsme se dostatečně pokochali výhledy na Prahu, jsme se vydali na naši poslední zastávku – Karlův most. Zde jsme dostali hodinu a půl volno. Po obědě byl závěrečný sraz „pod ocasem“ a pak už nás čekala jen cesta vlakem do Plzně.

Eliška Davídková, septima

jazykova_exkurze

29


září 2022

aktualita img

:: Mykologická exkurze

Ve čtvrtek 29. 9. jsme s naší třídou (sekundou) vyrazili na mykologickou exkurzi. Průvodcem se nám v tento den stali pan Hejl a jeho kolega. Společně jsme se vydali do lesů kolem zámku Kozel.

Naším úkolem bylo sbírat houby, co nejvíc druhů. Postupně jsme je pak určovali a říkali si o nich spoustu zajímavých věcí. Našli jsme spoustu hub, některé z nich byly i vzácné, jako je třeba stroček trubkovitý, v restauracích prý za něj dávají velké odměny. Na konci exkurze jsme si mohli nasbírat houby domů.

Ale pak už přišel čas vyrazit zpátky na šťáhlavské nádraží. Nejlepší houbaři neodešli s prázdnou. Kromě hub si odnesli i odměnu – malou houbařskou příručku, jejímž spoluautorem byl i pan Hejl.

Výlet se nám moc líbil. Děkujeme za něj paní učitelce Tlapové i panu Hejlovi.

Kotlanová Elen a Strázká Petra, sekunda

mykologicka_exkurze mykologicka_exkurze mykologicka_exkurze mykologicka_exkurze

27


září 2022

aktualita img

:: Exkurze IKAP - Křivoklátsko

Dne 27. 9. se uskutečnila biologická exkurze do CHKO Křivoklátsko. Exkurze se zúčastnilo 36 žáků v doprovodu 2 vyučující: H. Tlapové a L. Chalupové.

Navštívili jsme Skryjská jezírka, dále muzeum J. Barranda ve Skryjích (zkameněliny nalezené v oblasti Skryjí a Týřova, expozice věnované Barrandienu, životu v prvohorních mořích a náčiní, které Barrande používal při sběru paleontologických nálezů) – zde si žáci mohli ve sklepení muzea vyklepnout vlastního trilobita z břidlice tam navezené. Pak jsme pokračovali po geologické zážitkové stezce s názvem Po stopě trilobita, na které si biologové mohli sami nalézt v břidlicích otisky trilobitů, nebo i celé trilobity. Cestou jsme obdivovali listnaté a smíšené lesy této biosférické rezervace.

22_exkurze_krivoklatsko 22_exkurze_krivoklatsko 22_exkurze_krivoklatsko 22_exkurze_krivoklatsko 22_exkurze_krivoklatsko 22_exkurze_krivoklatsko 22_exkurze_krivoklatsko

23


září 2022

aktualita img

:: Čestné občanství Blovic

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 proběhl v kapli sv. Ondřeje na blovickém zámku program věnovaný oslavám 60. výročí založení Gymnázia Blovice pod názvem Literární vzpomínání. Tento pořad byl složen z autorských čtení příspěvků žáků gymnázia a některých jeho absolventů.

Ve druhé části podvečera proběhl akt udělení čestného občanství města Blovice MgA. Alfredu Strejčkovi. Návrh na toto ocenění vzešel právě od žáků Gymnázia Blovice. Důvodem je jeho celoživotní umělecká činnost, kterou významnou měrou přispěl ke společenskému a duchovnímu rozvoji společnosti, celoživotní přínos v oblasti kultury, zvláště propagace díla Jana Ámose Komenského v celosvětovém měřítku, přínos v oblasti herectví, rozhlasového herectví a uměleckého přednesu a dlouholetá pedagogická činnost při výchově mladých generací.

Pan Alfred Strejček má zároveň osobní vazby na naše město. Jeho manželkou byla Mgr. Jarmila Nygrýnová - Strejčková, vynikající československá atletka, ve městě se usadily i obě jeho dcery.

Ocenění převzala z rukou starosty města Bc. Roberta Zelenky, místostarosty Ing. Michala Hodka a ředitelky Gymnázia Blovice Mgr. Marcely Šustrové dcera pana Alfreda Strejčka Kristina Gajdošová - Strejčková spolu s jeho vnoučaty Emou a Petrem Jurášovými.

22_literarni_vecer 22_literarni_vecer 22_literarni_vecer 22_literarni_vecer 22_literarni_vecer

14


září 2022

aktualita img

:: Biologická exkurze IKAP

V úterý 13.9. vyrazili malí i velcí biologové na Šumavu. Pěší výlet přes Turnerovu chatu na Čeňkovu pilu si všichni moc užili. Navštívili také Návštěvnické centrum Srní, kde k radosti všech spatřili i smečku 13 vlků! Skvělý den!

A díky IKAPu bylo všechno hrazené školou.

22_exkurze_bi 22_exkurze_bi 22_exkurze_bi 22_exkurze_bi 22_exkurze_bi 22_exkurze_bi 22_exkurze_bi

© 2014-2023 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena