Archiv aktualit

13


červen 2022

aktualita img

:: G-Band v Nepouku

V sobotu 4. června vystoupila školní kapela Gymnázia Blovice G-Band na nepomuckých trzích. Pod vedením Mgr. Roman Škaly kapela představila písně z muzikálu Ať žijí duchové. Tento muzikál společně s panem učitelem připravujeme na zářijové oslavy blovického gymnázia. Početné publikum nás odměnilo bouřlivým potleskem a společně jsme si vystoupení všichni moc užili. V závěru vystoupení jsme pozvali diváky na náš další koncert, který se uskuteční 17. června v pivovaře Zhůř a budeme rádi, když přijdete i vy ostatní:).

G-Band.

22_gband_nepomuk 22_gband_nepomuk 22_gband_nepomuk 22_gband_nepomuk 22_gband_nepomuk 22_gband_nepomuk

13


červen 2022

aktualita img

:: Výtvarný kroužek spolupracoval s Muzeem jižního Plzeňska

Členové výtvarného kroužku během dubna vytvořili sérii ilustrací k pohádkám Boženy Němcové, které byly využity při akci Muzea jižního Plzeňska 11.- 12. 6. 2022 v rámci Víkendu otevřených zahrad. Pohádkovou stezkou Boženy Němcové mohli procházet jak děti, tak dospělí návštěvníci.

Dana Fialová

22_ilustrace 22_ilustrace 22_ilustrace

13


červen 2022

aktualita img

:: Celostátní přehlídka dětských recitátorů

10.6.- 12. 6. 2022 hostily Svitavy dětské recitátory na 50. celostátní přehlídce. Na akci po úspěchu v krajském kole recitační soutěže byla pozvána i Aneta Bláhová, žákyně tercie.

Recitátorům 4. kategorie ( 8. a 9. třídy) byla věnována sobota 11.6. Jednotlivá vystoupení byla rozdělena do tří bloků. Odpoledne se pak konala beseda s lektory a porotci, kde si mohli soutěžící vyslechnout různé názory a připomínky ke svým vystoupením. Na závěr celého dne byl přichystán raut pro účastníky všech kategorií. V průběhu celé přehlídky se konaly jednotlivé dílny pod vedením studentů DAMU.

Ocenění nebo umístění se v této celostátní přehlídce neudílí. Vše se neslo v přátelské atmosféře a i porotci sami sebe označovali za "poradce".

Aneta Bláhová, tercie

22_recitatori 22_recitatori 22_recitatori

10


červen 2022

aktualita img

:: Den v laboratořích FEL

U příležitosti oslav 60. výročí GB běží na naší škole akce s názvem Studenti studentům. V pátek 10. června jsme tedy navštívili naše absolventy na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni. Vašek Kotlan, David Rot, Oldřich Tureček a Lenka Stachová (roz. Přibylová) ukázali 20 našim technicky naladěným studentům laboratoře, v nichž se dějí pozoruhodné věci.

Kluci a holky od tercie až po septimu se proletěli na simulátoru paraglidu, sami měřili tvrdost kovů na tvrdoměru, pracovali s termokamerou. V laboratoři chemie poznali podstatu palivových (vodíkových) článků. Oddělení akustiky se svými speciálními měřicími komorami zaujalo nejen naše hudebníky. Ukázka levitačního tavení a indukčního kalení dovršila prohlídku vnitřních laboratoří fakulty. Naše exkurze doslova vyvrcholila na střeše budovy FEL, kde nám Ing. Ivo Veřtát, Ph.D. ukázal antény komunikující s FELkou řízenou družicí a řídicí centrum pro tuto družici.

Děkujeme všem našim absolventům za to, jak vstřícně nás přijali a kolik svého cenného času nám věnovali. Na fakultě jsme se cítili jako doma. Perfektní den!

Lada Kotlanová

22_laboratoreFEL 22_laboratoreFEL 22_laboratoreFEL 22_laboratoreFEL 22_laboratoreFEL 22_laboratoreFEL 22_laboratoreFEL 22_laboratoreFEL

26


květen 2022

aktualita img

:: Exkurze kvarty do ZČM

Dne 25. 5. 2022 třída kvarta, v doprovodu paní učitelky Dagmar Dindové a Hany Polívkové, navštívila Západočeské muzeum v Plzni. Tam na ně čekala milá paní Denisa Brejchová, která třídě zajímavě představila komunismus, nacismus, koncentrační tábory, významné osobnosti a mnoho dalšího. Také jim ukázala několik velmi zajímavých předmětů, jako třeba mýdlo vyrobené z kostí obětí koncentračních táborů, nebo jeden z prvních gramofonů, jenž nám přivezli Američané po osvobození.

V druhé polovině návštěvy muzea se žáci rozdělili do čtyř skupin, dostali kufřík s mnoha informacemi a tablet s několika videy, a připravili krátké prezentace o daném tématu. Prezentace se všem vydařily na výbornou, každý se zapojil a skvěle komunikoval.

Jednotlivé skupiny tím ostatním studentům představily svůj vlastní pohled na nacismus či komunismus.

Z této velmi povedené exkurze si žáci, a jistě i učitelky, odvezli mnoho skvělých zážitků a velmi zajímavých a užitečných informací.

Adéla Franková

22_kvarta_zcm 22_kvarta_zcm 22_kvarta_zcm

23


květen 2022

aktualita img

:: Módní přehlídka ve výuce němčiny

V pondělí 23.5. proběhla módní přehlídka v podání němčinářů z 3.ročníku. Třeťáci představili tercii několik outfitů od všech ročních období přes sport, až po plážovou módu. Módní přehlídka byla úspěšně zakončena přípitkem a pestrou hostinou. Všichni jsme si to moc užili.

Dagmar Dindová

22_modni_prehlidka 22_modni_prehlidka 22_modni_prehlidka

18


květen 2022

aktualita img

:: Povídání o pejscích

Dne 18. 5. 2022 nás ve škole navštívila paní Ing. Andrea Kolmanová. Už sedm let úspěšně vede psí útulek v Borovně, a proto jsme si s ní povídali hlavně o pejscích, ale došlo i na spoustu jiných zajímavých témat. Dozvěděli jsme se například, jak se pejsci do útulku dostávají a jak se potom dostávají do adopce. Mluvili jsme o tom, jak špatné jsou psí množírny nebo týrání pejsků.

Paní Andreu Kolmanovou a psí útulek v Borovně již několikrát žáci GB nominovali na Cenu Ď a v roce 2020 jí byla Cena Ď žáků Gymnázia Blovice skutečně udělena. Protože ale do předávání zasáhla vlna koronaviru, obdržela cenu až nyní. Za pomoc opuštěným a týraným psům v okrese Plzeň-jih a za organizování dalších aktivit, jako např. canisterapie a různých charitativních projektů, si ocenění ona i její spolupracovníci zaslouží.

Vyučovací hodina s paní Andreou Kolmanovou byla poučná i zábavná zároveň. Doufáme, že se do psího útulku v Borovně někdy podíváme a některého z pejsků si pohladíme.

HAF!

Klára Dlouhá, sekunda

22_prednaska_borovno 22_prednaska_borovno 22_prednaska_borovno

15


květen 2022

aktualita img

:: Tercie a sexta v Národním divadle

V neděli 15. 5. 2022 navštívily třídy tercie a sexta divadelní představení Kytice v Národním divadle v Praze. Jednalo se o divadelní zpracování známé sbírky balad od Karla Jaromíra Erbena.

Do hlavního města jsme se vypravili autobusem, který nás vysadil na druhém břehu Vltavy. Vzhledem k tomu, že jsme dorazili s dostatečným časovým předstihem, využili jsme čas k prohlídce Národní třídy a okolí Národního divadla. Před začátkem představení jsme se pokochali krásami vnitřních prostor divadla. Následovalo dvouhodinové představení, které se nám velmi líbilo a ve kterém účinkovala spousta známých herců. Při zpáteční cestě k autobusu jsme si mohli prohlédnout osvícená panoramata noční Prahy.

Karolína Veselá,
tercie

22_ND 22_ND 22_ND 22_ND

11


květen 2022

aktualita img

:: Tercie v ZČM

10. 5. 2022 se třída tercie zúčastnila programu Po stopách osudů 20. století, který přiblížil žákům atraktivním způsobem dějiny 20. století (1914/18- 1989/91) a principy dvou totalitních režimů- nacismu a komunismu. Žáci se s dějinnými událostmi seznámili metodou pojetí historie jako příběhu, poté v rolích investigativních žurnalistů měli možnost pochopit motivace, jež určovaly jednání postav v odlišných historických kontextech, pokusili se pojmenovat příčiny, které vedly k nastolení totalitních režimů a k jejich podpoře (muzejní kufříky, kopie dobových materiálů).

Program vychází z badatelského přístupu, je založený na spolupráci ve skupinách, rozvíjí schopnost prezentace výsledků bádání.

Žáci pracovali se zaujetím, velkým přínosem je práce ve skupinách.

Dana Fialová

22_tercie_zcm 22_tercie_zcm 22_tercie_zcm 22_tercie_zcm 22_tercie_zcm

11


květen 2022

aktualita img

:: Po stopách osudů 20. století

Ve středu 11.5.2022 se část 2. ročníku v doprovodu paní učitelky Dany Fialové vydala do Plzně, kde nás čekal program v Západočeském muzeu. Celé dopoledne se neslo v duchu osudů 20. století, takže jsme si popovídali o mnohých událostech od začátku první světové války až po pád komunismu. Některá témata jsme si následně přiblížili formou skupinových prezentací, které nás víc než obohatily. Tečkou za příjemně stráveným dnem byla návštěva katedrály sv. Bartoloměje na náměstí.

2. ročník

22_po_stopach 22_po_stopach 22_po_stopach 22_po_stopach 22_po_stopach

01


květen 2022

aktualita img

:: Leonardův samonosný most

Na minulém kroužku Fyzikálních zákonů v praxi, který na naší škole běží v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, žáci sestavovali Leonardův samonosný most, který v roce 1483 Leonardo da Vinci navrhl pro milánského vévodu Ludoviga da Sforzu. Most se dá rychle postavit, rychle rozebrat, nejsou potřeba žádné hřebíky ani provazy. Na stavbu jsme používali dubová prkýnka a žáci soutěžili o stavbu co nejvyššího a nejstabilnějšího mostu.

Vladimíra Hirschová, vedoucí kroužku

22_Leonarduv_most 22_Leonarduv_most 22_Leonarduv_most 22_Leonarduv_most

22


duben 2022

aktualita img

:: Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?

Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?
Své jméno zapři, odřekni se otce,
anebo, nechceš-li, zasvěť se mně,
a přestanu být Kapuletová.

Shakespearovu tragédii „Romeo a Julie“ měli možnost na jevišti Divadla na Vinohradech dne 22. dubna 2022 zhlédnout žáci kvarty, kvinty a 3. ročníku.

V roli Romea se nám líbil Marek Lambora, a protože jsme měli místa v lóžích v přízemí a na 1. balkóně takřka u jeviště, mohli jsme mu dokonce poradit, když se na nás obrátil s otázkou: „Mám ještě poslouchat? Či odpovím?“ A odpověděl! Ale až poté, co výborná Sabina Rojková v roli Julie dokončila slavný monolog.

O jisté komediální odlehčení tragédie se zasloužila Tereza Bebarová v roli chůvy. Zaujaly nás ale i další herecké výkony (I. Bareš, S. Skopal, O. Kraus, M. Holý, T. Dastlík…), kostýmy, scéna a dramatická hudba. Režijní pojetí Juraje Deáka bylo svěží a přístupné mladému publiku.

Pozdě v noci jsme se vraceli unaveni domů, avšak s přesvědčením, že se výprava za divadelními zážitky vyplatila.

kvarta

22_Romeo 22_Romeo

22


duben 2022

aktualita img

:: Den v Plzni s kvintou a sextou

Ve středu 20. 4. 2022 se na naučný výlet do Plzně vypravily hned dvě třídy – kvinta a sexta. Kvinta se v doprovodu paní učitelky Durasové a své třídní vyučující Jarmily Šlaisové nejprve vydala na exkurzi do Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Naopak sexta, doprovázena svojí třídní učitelkou Vladimírou Hirschovou, jako první podnikla prohlídku katedrály sv. Bartoloměje.

V knihovně nás průvodce seznámil s jejími službami, možnostmi využívání studoven a provedl nás po interiéru. Kromě toho nám sdělil i spoustu historických faktů, jež se týkají budovy knihovny. Poté jsme se odebrali na náměstí Republiky, kde nás čekala další prohlídka.

Při vstupu do katedrály jsme pak byli uneseni z nádherně zrenovovaného interiéru chrámu, koncipovaného jako trojlodí, na nějž navazuje presbytář se dvěma klenbami. Rovněž jsme absolvovali poučnou přednášku zahrnující informace o historii stavby, architektonické zajímavosti a ukázku podkroví, na jehož dosažení bylo třeba vynaložit značnou fyzickou aktivitu.

Po ukončení celé akce na náměstí jsme se rozprchli do různých částí Plzně, ale většina z nás se stejně později sešla na hlavním nádraží.

Celkově byla exkurze nesporně velmi obohacující a úspěšná.

Kvinta

22_kvinta_sexta_plzen 22_kvinta_sexta_plzen 22_kvinta_sexta_plzen

07


duben 2022

aktualita img

:: Kvarta na cestách

Dne 7. 4. 2022 se třída kvarta vydala na exkurzi do Židovského muzea v Praze.

Z pražského hlavního nádraží jsme prošli bývalým Novým Městem pražským a Starým Městem pražským až do části zvané Josefov, bývalého Židovského Města. Zde jsme jako první památku navštívili Staronovou synagogu, nejstarší synagogu v Evropě. Poté jsme se vypravili do ne příliš vzdálené Pinkasovy synagogy. Zde jsme si uctili památku obětí holocaustu a prohlédli si dochované kresby dětí z terezínského ghetta. Když jsme se opět všichni sešli před synagogou, navštívili jsme ještě Starý židovský hřbitov.

Všichni jsme si výlet moc užili a dozvěděli jsme se i mnoho nového.

Kvarta

22_kvarta_praha

07


duben 2022

aktualita img

:: Čtenáři tentokráte v divadle

Členové čtenářského kroužku se ve středu 6. 4. vypravili do Divadla J. K. Tyla na inscenaci světoznámého muzikálu My Fair Lady.

Na návštěvu se poctivě připravovali: Seznámili se jak s literární předlohou, divadelní hrou Pygmalion od G. B. Shawa, tak s reportážemi o novém nastudování muzikálu v Plzni.

Divadelní představení předčilo všechna očekávání: skvělé herecké a pěvecké výkony (Charlotta Režná v roli prostořeké květinářky Lízy Doolittleové a Lumír Olšovský jako morousovitý profesor Higgins), krásné kulisy a kostýmy, výtečné hudební provedení s živým orchestrem na scéně atd.

Tvůrčí tým v čele s režisérem Markem Němcem si zaslouží opravdu velkou jedničku!

Členky a členové čtenářského kroužku

22_divadlo 22_divadlo

04


duben 2022

aktualita img

:: Lyžařský kurz 2022

Lyžařský výcvikový kurz žáků kvinty a 1. ročníku se letos uskutečnil v druhém březnovém týdnu. Vše začalo v neděli 13. března, kdy jsme se po překonání počátečních obtíží s uskladněním veškerého lyžařského vybavení a zavazadel do autobusu vydali na cestu do Skiareálu Velká Úpa v Krkonoších.

Hned po příjezdu na nás čekala snad největší fyzická aktivita celého a kurzu, a to vyjít část sjezdovky k našemu penzionu. Po téměř nekonečném kopci jsme dorazili do penzionu a mohli se jít ubytovat. Ještě téhož večera nás učitelé poučili o pravidlech lyžařského výcviku (které si ovšem někteří z nás, jak už to tak bývá, nebrali příliš k srdci).

V pondělí jsme začínali výletem na běžkách, sjezdem Černé hory s krásnými panoramaty a výhledem na Sněžku. Přestože většina z nás měla z běžek obavy, výlet se nám nakonec líbil. V úterý tedy mohl začít lyžařský výcvik. Se základy lyžování se seznamovali žáci v družstvu paní učitelky Wiesnerové. Pokročilejším lyžařům se věnovala paní učitelka Polívková. Na zkušená družstva pak dohlížela paní učitelka Chalupová a pan učitel Kazda. Sníh byl v ten den bohužel mokrý a těžký, a tak jsme lyžovali pouze dopoledne. Odpoledne jsme se vydali na procházku do horské boudy Růžohorky.

Následující dva dny jsme jezdili skibusem do Skiareálu Pec pod Sněžkou. Tento areál nabízí mnohem více sjezdovek, které jsme mohli vyzkoušet. Na penzion jsme přijížděli vyčerpaní, ale i přesto jsme svůj volný čas věnovali společenským aktivitám, jako např. hraní společenských her a seznamování se se spolužáky z 1. ročníku.

V pátek bylo oblačno a sníh začal tát, takže po prosluněných pěti dnech byl pravý čas na odjezd.

I přes zdravotní potíže některých žáků a jednu zlomenou hůlku se nám lyžařský kurz moc líbil a děkujeme všem zúčastněným učitelům za pevné nervy a odhodlání s námi jet.

Jelínková Eliška, kvinta

22_lyzarsky_kurz 22_lyzarsky_kurz 22_lyzarsky_kurz

25


březen 2022

aktualita img

:: Významný úspěch v soutěži Gymnazista roku 2022

Dne 24. března 2022 proběhl 6. ročník vědomostní soutěže pro žáky gymnázií Plzeňského kraje Gymnazista roku 2022. Soutěž je určena pro žáky čtyřletého gymnázia a vyššího stupně víceletého gymnázia. Soutěžící řešili testové otázky z oblasti přírodních a společenských věd a všeobecného přehledu. Za naše gymnázium významně zabojoval žák 4. ročníku Antonín Eret, který obsadil v konkurenci těch nejlepších krásné 3. místo.

Tondovi gratulujeme a děkujeme mu za příkladnou reprezentaci školy!

22_gymnazista_roku

08


březen 2022

aktualita img

:: Na skok v Židovském Městě

Dne 8. března 2022 se žáci kvinty vydali se svou třídní učitelkou Jarmilou Šlaisovou a s paní učitelkou Milenou Durasovou na plánovanou exkurzi do Židovského Města v Praze.

Po zajímavé přednášce o historii Židů na území Čech a Moravy byla na programu návštěva Staronové a Pinkasovy synagogy a Starého židovského hřbitova. Poté kroky kvintánů vedly na Václavské náměstí k soše sv. Václava, u níž si momentálně všichni připomínají dění na Ukrajině. Exkurze dospěla do svého konce, nezbývalo než nastoupit na hlavním nádraží do vlaku směr Plzeň a vrátit se domů.

Výprava kvintánů do Prahy za historickými památkami se setkala s kladnou odezvou všech zúčastněných.

22_zidovske_mesto

21


únor 2022

aktualita img

:: Čtenáři v zámecké knihovně

Schůzka čtenářského kroužku proběhla dne 21. 2. 2022 na netradičním místě – navštívili jsme knihovnu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.

Ačkoli jsme Muzeum jižního Plzeňska znali z předchozích návštěv, do muzejní knihovny jsme zavítali poprvé. Paní Daniela Podroužková, muzejní knihovnice, která se nám věnovala, nás seznámila jednak s knižním fondem, jednak se službami, které tato instituce nabízí.

Příjemným zpestřením bylo čtení v půvabné knize Dětství v zámeckém parku, která přibližuje život na zámku Hradiště a v přilehlých obcích v předminulém století.

V knihovně se nám velice líbilo a jsme si jisti, že se sem někteří z nás jistě vrátí.

Členky a členové čtenářského kroužku

22_zamecka_knihovna 22_zamecka_knihovna 22_zamecka_knihovna 22_zamecka_knihovna 22_zamecka_knihovna 22_zamecka_knihovna

15


únor 2022

aktualita img

:: Poetické odpoledne aneb Školní kolo recitační soutěže

V úterý dne 15. února 2022 se uskutečnilo „Poetické odpoledne“, jak je na našem gymnáziu označováno školní kolo recitační soutěže.

S přednesem a interpretací textu vystoupilo celkem deset žáků primy a sekundy (III. soutěžní kategorie), čtyři pak z tercie a kvarty (IV. soutěžní kategorie).

Porotu čekal nelehký úkol – vybrat dva nejlepší soutěžící z každé kategorie, neboť ti postupují do okresního kola. U všech zúčastněných porota ocenila dobrý výběr textu, recitační vyspělost, živý, bezprostřední a suverénní přednes. A i když do okresního kola nemohli postoupit všichni přítomní, vyhráli vlastně všichni!

Všem soutěžícím také k dosaženým výsledkům blahopřejeme a děkujeme za úsilí, jež přípravě věnovali.

Těm, kdo budou reprezentovat Gymnázium Blovice v okresním kole recitační soutěže, budeme držet všechny palce!

Členové a členky čtenářského kroužku

22_poet_odpoledne 22_poet_odpoledne 22_poet_odpoledne

15


leden 2022

aktualita img

:: Přednáška GIS

Dne 14. ledna 2022 se měli žáci vyššího gymnázia během druhé a třetí vyučovací hodiny možnost účastnit přednášky o geografických informačních systémech, pořádané v rámci programu IKAP.

Přednášející, pan Ing. Pavel Hájek, Ph.D., sem zavítal ze ZČU, aby nám povyprávěl o svém oboru – geomatice. Svou prezentaci provázel praktickými ukázkami rozličných map, které jsou – jak jsme s překvapením zjistili – na internetu volně dostupné. Také jsme se dozvěděli něco o rozložení samotné Západočeské univerzity a samozřejmě o oboru geomatiky.

Všechny účastníky přednáška velice zaujala a myslím, že mnoho z nás si na tento směr studia při rozhodování o své budoucnosti přinejmenším rádo vzpomene.

22_GIS 22_GIS

21


prosinec 2021

aktualita img

:: Dárky pro Dětský domov Nepomuk

Stalo se již tradicí, že třídy nižšího gymnázia připravují vánoční dárky pro děti z blovické rodinné skupiny Dětského domova Nepomuk.

Ani letos tomu nebylo jinak a dne 21. 12. 2021 zástupci tříd předali vánoční balíčky Diance, Jarouškovi, Martinovi, Marušce, Oldovi, Lukášovi a Stefanii.

Doufáme, že z dárků budou mít alespoň trochu radost, a děkujeme všem, kdo se o ni zasloužili.

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2022!

21_nepomuk 21_nepomuk 21_nepomuk 21_nepomuk 21_nepomuk

21


prosinec 2021

aktualita img

:: Štědrý večer v předstihu

Štědrý večer nastal ve sborovně blovického gymnázia již v pondělí 20. 12. 2021. Vánoční pásmo sestavené z koled a lidových říkadel si totiž pro pedagogický sbor připravili členové dramatického souboru pod vedením principála pana Jiřího Hlobila. Podařilo se jim navodit pravou vánoční atmosféru a jejich vystoupení bylo opravdovým vánočním pohlazením. Děkujeme!

Popřát všem krásně se teď hodí: Veselé vánoční hody!

21_dramatak 21_dramatak

17


prosinec 2021

aktualita img

:: Vánoce pro pejsky z útulku Borovno

Třída tercie Gymnázia Blovice se v předvánočních dnech zapojila do dobročinné akce, která má pomoci finančně či hmotnými dary pejskům z útulku Borovno.

Terciáni vybrali mezi studenty a učiteli gymnázia 8075 korun. Peníze a ostatní dárky byly předány v pátek 17. 12. 2021 v útulku.

Poděkování patří jak organizátorům akce (DDM Blovice), tak těm, kteří jakkoli přispěli.

21_borovno 21_borovno 21_borovno 21_borovno

13


prosinec 2021

aktualita img

:: Lentilková soutěž čtenářského kroužku GB

Poslední setkání čtenářského kroužku v tomto kalendářním roce bylo trochu jiné, než bývá zvykem. Neslo se totiž ve znamení Lentilkové soutěže, která bývala na gymnáziu tradiční součástí předvánočních dnů.

Čtyři týmy soutěžily ve znalostech o Vánocích, vánočních zvycích, vánočních pohádkách, koledách….a za správné odpovědi místo bodů získávali členové družstev lentilky. Otázky byly někdy vtipné, někdy snadné, někdy náročnější, nicméně bavili se všichni- soutěžící i obě organizátorky soutěže, Milena Durasová a Dana Fialová.

Již teď je nám jasné, že Lentilková soutěž se stane opět pravidelnou součástí adventních dnů.

21_lentilky 21_lentilky 21_lentilky 21_lentilky 21_lentilky

30


listopad 2021

aktualita img

:: Měsíc filmu na školách

Na konci listopadu se u nás na škole opět konal projekt společnosti Člověk v tísni - Měsíc filmu na školách. Tématem letošního roku byla normalizace. Naši kvartáni sledovali film Normalizační loutka, kterým je provedl náš host z muzea v Blovicích Mgr. Michal Červenka. Na závěr hodiny se rozvinula diskuse o tom, co by žáky samotné v období normalizace omezovalo nejvíce. Rozhodnutí bylo obtížné a nakonec jsme dospěli k závěru, že by bylo dobré o tomto období našich dějin zjistit více. Dobrým začátkem je vyzpovídat pamětníky, které najdeme ve své vlastní rodině - rodiče, prarodiče...

21_mesic_filmu 21_mesic_filmu

16


listopad 2021

aktualita img

:: Post bellum

V letošním roce opět spolupracujeme se společností Post bellum při natáčení vzpomínek našich pamětníků. Tentokrát se projektu účastní žákyně prvního ročníku čtyřletého gymnázia (Nela Čermáková, Eliška Jakoubková, Štěpánka Milfortová). Součástí projektu byla i návštěva Českého rozhlasu v Plzni, kde jsme natáčeli spolu s pracovníky rozhlasu zvukovou stopu pro reportáž. Pracovníci rozhlasu nás provedli po studiích a potom nám pomohli s natáčením. Potěšilo je, že naše žákyně byly na natáčení vzorně připravené.

21_bellum 21_bellum 21_bellum

07


listopad 2021

aktualita img

:: Spolupráce s partnerskými ZŠ

V rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji máme možnost spolupracovat se základními školami v okolí. Pro žáky ze ZŠ Blovice, Nezvěstice, Žinkovy, Nepomuk a Spálené Poříčí pořádáme pravidelné badatelské kroužky z fyziky, biologie a z chemie, ale i kroužek IVT a programování.

Projekt nám umožní uspořádat pro žáky z partnerských škol i exkurze hrazené v plné výši naší školou. První společný zážitek nás čeká už na začátku listopadu. Moc se těšíme.

21_krouzky 21_krouzky 21_krouzky

07


listopad 2021

aktualita img

:: Měření zvuku a hluku

Projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji otvírá našim žákům nové obzory. V říjnu nám Daniel Eichinger z katedry fyziky FPE ZČU v Plzni přijel ukázat, jak na měření zvuku a hluku bez speciálních přístrojů. Stačí jen nainstalovat aplikaci, vědět, jak si s ní poradit, a nové bádání může začít…

Už teď jsme zvědaví, co nám nabídne další workshop z projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji.

02


listopad 2021

aktualita img

:: Oslava Halloweenu

V pondělí 1. 11. uspořádal školní parlament halloweenský rej masek všeho druhu. Motivací pro všechny třídy bylo vyhlášení soutěže masek o sladkou odměnu. O velké přestávce se v tělocvičně sešla strašidelná společnost, z níž komise odborníků na příšery a strašidla vybrala vítěze halloweenské soutěže. Zabodovali ti nejmladší, naši primáni.

Další den pak na vítěze čekala sladká odměna – velký dort ve tvaru dýně. Primánům se dělaly boule za ušima. Mňam.

Celá akce se vydařila. Za její organizaci děkujeme školnímu parlamentu a za skvělý dort děkujeme Majdě Černé z kvarty.

21_halloween 21_halloween 21_halloween 21_halloween 21_halloween 21_halloween

© 2014-2022 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena