Archiv aktualit

03


říjen 2012

aktualita img

:: OSLAVY 50. NAROZENIN GYMNÁZIA BLOVICE

Září 2012 se stalo měsícem oslav 50. výročí vzniku Gymnázia Blovice. V souvislosti s tím již od začátku tohoto měsíce proběhla řada doprovodných akcí pro veřejnost, ať již divadelní představení Dívčí válka nastudované žáky CSOŠ ve Spáleném Poříčí, přednáška Mgr. Josefa Koželuha o historii blovického školství nebo projekce letního kina na školním hřišti. Stěžejním dnem oslav se stala sobota 22. září. Od 12 hodin se v areálu školy scházeli hosté, bývalí učitelé i absolventi gymnázia. Význam školy pro město a region ve svých projevech zmínili starosta Blovic pan Jan Poduška a poslanec Parlamentu ČR JUDr. Jiří Pospíšil. Existenční jistotu popřál škole i plzeňský primátor Mgr. Martin Baxa. Krátce se v průběhu odpoledne ve škole zastavila i poslankyně Parlamentu ČR a zároveň absolventka našeho gymnázia Mgr. Ivana Levá. Přivítali jsme i sedmičlennou delegaci z Gymnázia v Pössnecku vedenou jejím ředitelem p. Steffenem Heerwagenem. Po úvodních projevech hostů, z nichž duše absolventů pohladil svými slovy především pan Zdeněk Sviták, následoval bohatý kulturní program na 3 venkovních scénách. Ve škole byla připravena výstava dobových fotografií, prací žáků a fotografií Miroslava Čadka a výstava historické výpočetní techniky. V tělocvičně školy probíhal turnaj generací v basketbalu, v jedné ze tříd pak turnaj v karetních a deskových hrách. Večer se v Lidovém domě konala taneční zábava, které předcházelo pěvecké vystoupení plzeňského souboru Canticorum spolu s pěveckým souborem Fresh Moons tvořeným žáky gymnázia. Během odpoledne prošlo školou téměř 600 evidovaných návštěvníků. Považujeme to za velký úspěch. Ačkoli bylo ještě po 12. hodině uplakané počasí, náhle se vše obrátilo a všichni přítomní si užili hezké odpoledne.
Veškeré přípravy se vyplatily a nám, kteří jsme se na nich podíleli, přineslo sobotní odpoledne opravdu hezký pocit. Za to, že oslavy mohly vůbec proběhnout, děkuji všem sponzorům. Moc si jejich pomoci vážíme, bez jejich finančního přispění či hmotné pomoci by rozsah celé akce zdaleka nemohl být takový, jaký nakonec byl. Přehled hlavních sponzorů uvádíme ZDE. Děkuji všem účinkujícím za krásná taneční, hudební i divadelní vystoupení. Děkuji všem svým kolegům za precizní práci, kterou každý z nich při přípravě i realizaci akce odvedl. A komu ještě poděkovat? Přece žákům gymnázia a jejich rodičům. Mnozí z nich nám rovněž pomáhali a přispěli tak k příjemné atmosféře oslav. Naši žáci vlastně naposled 27. 9., kdy pod jejich taktovkou proběhla poslední akce, kterou byla rovněž velmi kvalitně zrealizovaná školní akademie.

Fotografie, které v průběhu oslav pořídili fotografové ze studia Fotografie Navrátil zobrazíte kliknutím na odkaz VÍCE v titulku této aktuality.

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena