Archiv aktualit

10


listopad 2015

aktualita img

:: V SVK a v muzeu v Plzni tentokrát 1. ročník

Dne 27.10.2015 se třída 1. ročníku zúčastnila s paní učitelkou Mgr. Danou Fialovou exkurze v hlavní budově Studijní vědecké knihovny v Plzni. Při komentované prohlídce jsme se dozvěděli, že tato budova dříve sloužila jako ženský dominikánský klášter, gymnázium, nebo byla využívána pro komerční účely. Knihovna je v provozu již od 27. února 1959 a má v Plzni i další budovy, jako například jazykovou knihovnu a knihovnu pro nevidomé na náměstí Republiky nebo budovu na Borech, kde se dokumenty restaurují a skladují.

Dalším bodem našeho programu byla prohlídka Západočeského muzea v Plzni, které se nachází o pár ulic dál. Navštívili jsme ex¬pozici Pohledy do minulosti Plzeňského kraje, nejprve oddělení historie, doplněnou o profesionální výklad průvodkyně a o vizuální rekonstrukci původní podoby hradiště na Starém Plzenci, ze kterého zbyla jen rotunda. Následovala expozice archeologie, kde byly vystaveny nádo¬by, šperky, zbraně a vybavení tehdejších obydlí včetně kamenné slovanské pece. Prohlédli jsme si model archeologického pracoviště a odkrytých hrobů. Někteří z nás si vyzkoušeli tkaní na vertikálním stavu a drcení obilí kamennými drtidly a žernovem.

Návštěva muzea Návštěva muzea Návštěva muzea Návštěva muzea

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena