Archiv aktualit

13


únor 2019

aktualita img

:: Den otevřených dveří

V sobotu 19. 1. se učitelé a dobrovolníci z řad žáků sjeli do školy za jediným účelem. Ukázat naši školu potenciálním novým žákům a všem hostům. Nastal Den D., respektive DOD čili Den otevřených dveří.

Již půl hodiny po osmé začali přicházet první návštěvníci. Poté, co se zapsali u vchodu, obvykle jako první využili možnosti napsat si příjímací test na nečisto. Testovaní skládali hodinu zkoušku a deset minut projednávali a rozebírali své práce s učiteli, aby věděli, co mohou zlepšit a čeho se naopak vyvarovat. Zájemci si mohli zkusit test jak z matematiky, tak z českého jazyk.

Škola ten den ale nenabízela pouze testy. Stanovišť zde bylo skutečně mnoho. Od fyzikálních pokusů se škrobem přes akustiku, smykové tření, astronomii až po ty chemické. V učebně biologie si mohli návštěvníci ověřit své znalosti o lidském těle, nerostech, chemickém nádobí, zeměpisu anebo si zkusit záludnou poznávačku. A ti nejmenší se pak ještě s radostí vrhli na tvory v naší zoo. O zábavu se také starala školní kapela GBand a dramatický kroužek, který vše završil svým vystoupením.

Samozřejmě ani výuka jazyků nezůstala pozadu. Hostům byly prezentovány učebnice cizích jazyků a učitelé se nikomu nezdráhali odpovídat. A na co se návštěvníci nejčastěji ptali? Zajímali se jednak o volbu třetího jazyka (němčina, francouzština, ruština), ale i o zájezdy do Anglie, a dokonce o získání certifikátu z angličtiny (FCE). O studiu angličtiny si pak mohli promluvit s rodilým mluvčím Kylem Diazem. Mnoho přítomných se nechalo učarovat kouzlem naší malebné školní kavárny s lahodnými dobrotami a milou obsluhou. Dobrovolným příspěvkem podpořili holčičku Traci, kterou náš gympl adoptoval.

A jak naši školu vnímali naši hosté? Můžeme s radostí říci, že pozitivně.

„Líbilo se mi, jak je to tady rodinný. Že tady pan učitel žáky zná, i když je neučí.“ Lenka Bartásková

„Překvapil mě milý přístup. Ještě venku mi paní sekretářka dala klíček od výtahu na kočárek.“ neznámá maminka

Magda Písková

DOD2019 DOD2019 DOD2019 DOD2019

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena