Archiv aktualit

14


listopad 2019

aktualita img

:: 24. koncert „Z vlastních zdrojů“

Dne 14. listopadu se uskutečnil další koncert „Z vlastních zdrojů“. Tento rok to byl již jeho 24. ročník a koncert se nesl v duchu vzpomínání. Do sálu blovického Lidového domu dorazilo bezmála 120 posluchačů.

Večer byl zahájen árií Almireny Lascia ch´io pianga (Nech mne oplakávat) z 2. dějství opery Rinaldo v podání paní doktorky Terezy Kobrové s klavírním doprovodem pana Milana Navrátila. Poté následovalo literární okénko, v němž bývalý ředitel Gymnázia Blovice pan Zdeněk Sviták připomněl posluchačům především ty účastníky tohoto tradičního koncertu, kteří již nejsou mezi námi. Zavzpomínal mimo jiné i na paní doktorku Marii Kučerovou, jež nás nedávno opustila, ale duchem s námi v tento večer jistě byla.

Vskutku mimořádný song od Anety Langerové Vzpomínka s překrásnou melodií a smutně osobním textem přednesla sbormistryně Michaela Kasalová. Naprosto suverénní výkon v písni Tráva podala Martina Škudrnová a píseň Creep s aranží pro kytaru a klavír zazpívala Anna Hejzková. Z houslí Ireny Hambergerové zazněla 1. věta Concertu G dur od Oscara Riediga. Čtyřručně na klavír zahrály paní ředitelka ZUŠ Eva Tupá s paní Lenkou Karpíškovou. Dívky ze Základní školy Blovice zazpívaly společně s paní učitelkou Renátou Palouchovou píseň Už z hor zní zvon.

Na pódiu blovického Lidového domu zazněl i fenomenální hlas členky Státní opery Praha Elišky Mourečkové s recitativem a árií z Popelky a známou Habenerou z opery Carmen. V dalším literárním okénku citlivě a s láskou zavzpomínali pan Zdeněk Sviták spolu s paní Milenou Durasovou každý na své rodiče a prarodiče. Jejich krásné povídání doplněné úryvky ze vzpomínkových knih Vladimíra Komárka a Roberta Fulghuma jistě přivolalo u každého posluchače v sále vzpomínku na někoho blízkého. Spisovatele Roberta Fulghuma paní učitelka Milena Durasová zmínila ještě jednou, a to když svým osobitým hlasem přednesla jeho báseň Vyznání. Svou vlastní tvorbu již tradičně na klavír přednesl Pavel Toman. Na závěr vystoupil pod vedením sbormistryně Michaely Kasalové pěvecký sbor Semtamtón s lidovou písní Což mě má milá, kterou s nimi ráda zpívala i paní doktorka Marie Kučerová. Celý krásný čtvrteční večer byl tradičně uzavřen hymnou tohoto koncertu - lidovou písní U panského dvora.

O skvělé nazvučení koncertu, které umocnilo příjemný zážitek, se celý večer staral Jakub Šimek, o hudební doprovod učitelé ZUŠ Blovice.

Tímto bych chtěla poděkovat všem účinkujícím, kteří k přípravě svých vystoupení přistupovali opět velmi zodpovědně, a také posluchačům, neboť každý výkon ocenili upřímným potleskem. Velký dík patří v neposlední řadě také panu Miroslavu Čadkovi, mému dědovi a organizátorovi tohoto koncertu, který jako každý rok tento koncert připravoval s obrovským nadšením a velkou pečlivostí.

A ještě pár vět na závěr… Chcete-li zavzpomínat na kterýkoliv koncert, který proběhl v předešlých letech, stačí navštívit internetovou stránku http://kphblovice.sweb.cz/, na které jsou uvedeny všechny informace o koncertech „Z vlastních zdrojů“, a to včetně seznamu všech účinkujících. Je potěšující, že řada z nich je spojena s naší školou – Gymnáziem Blovice.

Těším se na další shledání na tomto koncertě v příštím roce, tentokrát se ponese v duchu překvapení…

Adéla Čadková

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena