Archiv aktualit

23


09 2022

aktualita img

:: Čestné občanství Blovic

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 proběhl v kapli sv. Ondřeje na blovickém zámku program věnovaný oslavám 60. výročí založení Gymnázia Blovice pod názvem Literární vzpomínání. Tento pořad byl složen z autorských čtení příspěvků žáků gymnázia a některých jeho absolventů.

Ve druhé části podvečera proběhl akt udělení čestného občanství města Blovice MgA. Alfredu Strejčkovi. Návrh na toto ocenění vzešel právě od žáků Gymnázia Blovice. Důvodem je jeho celoživotní umělecká činnost, kterou významnou měrou přispěl ke společenskému a duchovnímu rozvoji společnosti, celoživotní přínos v oblasti kultury, zvláště propagace díla Jana Ámose Komenského v celosvětovém měřítku, přínos v oblasti herectví, rozhlasového herectví a uměleckého přednesu a dlouholetá pedagogická činnost při výchově mladých generací.

Pan Alfred Strejček má zároveň osobní vazby na naše město. Jeho manželkou byla Mgr. Jarmila Nygrýnová - Strejčková, vynikající československá atletka, ve městě se usadily i obě jeho dcery.

Ocenění převzala z rukou starosty města Bc. Roberta Zelenky, místostarosty Ing. Michala Hodka a ředitelky Gymnázia Blovice Mgr. Marcely Šustrové dcera pana Alfreda Strejčka Kristina Gajdošová - Strejčková spolu s jeho vnoučaty Emou a Petrem Jurášovými.

22_literarni_vecer 22_literarni_vecer 22_literarni_vecer 22_literarni_vecer 22_literarni_vecer

Zpět na seznam

© 2014-2023 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena