Archiv aktualit

27


09 2022

aktualita img

:: Exkurze IKAP - Křivoklátsko

Dne 27. 9. se uskutečnila biologická exkurze do CHKO Křivoklátsko. Exkurze se zúčastnilo 36 žáků v doprovodu 2 vyučující: H. Tlapové a L. Chalupové.

Navštívili jsme Skryjská jezírka, dále muzeum J. Barranda ve Skryjích (zkameněliny nalezené v oblasti Skryjí a Týřova, expozice věnované Barrandienu, životu v prvohorních mořích a náčiní, které Barrande používal při sběru paleontologických nálezů) – zde si žáci mohli ve sklepení muzea vyklepnout vlastního trilobita z břidlice tam navezené. Pak jsme pokračovali po geologické zážitkové stezce s názvem Po stopě trilobita, na které si biologové mohli sami nalézt v břidlicích otisky trilobitů, nebo i celé trilobity. Cestou jsme obdivovali listnaté a smíšené lesy této biosférické rezervace.

22_exkurze_krivoklatsko 22_exkurze_krivoklatsko 22_exkurze_krivoklatsko 22_exkurze_krivoklatsko 22_exkurze_krivoklatsko 22_exkurze_krivoklatsko 22_exkurze_krivoklatsko

Zpět na seznam

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena