Archiv aktualit

03


10 2022

aktualita img

:: Oslavy 60. výročí založení Gymnázia Blovice

Týden od 19. do 23. září byl na našem gymnáziu opravdu nabitý, slavili jsme totiž 60 let od založení školy.

Vše začalo hned pondělí vernisáží k výstavě věnované osobnosti J. A. Komenského. Další výstava byla připravena v prostorách kavárny Café de Blowitz. Tentokrát byly k vidění karikatury učitelů od PhDr. Bronislava Losenického, pedagoga, který působil v našem gymnáziu v letech 1971 – 1982. Na úterní vernisáži se návštěvníci setkali dokonce s jeho dcerou a vnukem.

Kulturní akce před hlavním sobotním programem završilo čtvrteční Literární vzpomínání v kapli sv. Ondřeje na zámku Hradiště. Přehlídka prací současných studentů i absolventů gymnázia se u publika setkala s velkým ohlasem. Součástí slavnostního večera bylo také předání čestného občanství panu Alfrédu Strejčkovi, které proběhlo za účasti představitelů města Blovice.

Oslavy výročí vyvrcholily v sobotu 24. září. Do naší školy zavítaly stovky návštěvníků. Zaměstnanci a žáci pro ně přichystali bohatý kulturní program, v němž vystoupily oba školní dramatické soubory, děti ze souboru Úslaváček z plzenecké ZUŠ a další nadaní žáci gymnázia. Mezi hosty oslav patřili ministr kultury ČR Mgr. Milan Baxa, poslanec Evropského parlamentu JUDr. Jiří Pospíšil, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Plzeňského kraje JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA, starosta Blovic Bc. Robert Zelenka, ředitel Fakultní nemocnice v Plzni MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., bývalý ředitel školy promovaný filolog Zdeněk Sviták, delegace z partnerského gymnázia v Pössnecku a další.

V několika třídách byla připravena výstava fotografií z historie školy, výstava fotografií pana Miroslava Čadka, bývalého pedagoga blovického gymnázia nebo ukázka aktivit školních kroužků. O občerstvení se staraly dvě improvizované kavárny zásobované z domácích zdrojů. Milým setkáním pak beze sporu byly „konzultační hodiny“ bývalých pedagogů gymnázia.

V podvečer se návštěvníci přesunuli do Domu dětí a mládeže v Blovicích, kde zhlédli muzikál Ať žijí duchové v podání žáků tercie.

Oslavy byly zakončeny v Lidovém domě taneční zábavou se skupinou Eges.

Závěrem snad můžeme konstatovat, že spousta práce, která za přípravami celé akce stála, nebyla zbytečná. Všem návštěvníkům školy děkujeme za jejich účast na oslavách.

Zpět na seznam

© 2014-2023 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena