Archiv aktualit

03


05 2023

aktualita img

:: Návštěva SVK s besedou o holocaustu

Dne 3.5.2023 se první ročník vypravil na tradiční exkurzi do Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Program měl tři části. V první jsme byli seznámeni s historií budovy, historií knihovnictví a zejména knihovnickými službami, které instituce poskytuje. Zároveň bylo možno prohlédnout si prostory, které jsou čtenářům k dispozici. Exkurze se stala motivací pro využití služeb knihovny pro vlastní studijní účely.

Druhá část exkurze byla spojena s expozicí Staré tisky (Dějiny knihy a tisku), ve které jsme se seznámili s nejstaršími tisky knihovny, historií tiskáren i restaurování a uchovávání těchto knih či dokumentů, písmem, vazbami a výzdobou knih. Byli jsme i informováni o péči o fond starých tisků v SVK PK. Měli jsme možnost nejen zhlédnout, ale i v rukavičkách prolistovat nejstarší exponáty knihovny, např. rukopis Kodexu vyšehradského.

Na program navazovala v sále vzdělávacího centra knihovny přednáška Natálie Eretové se stále aktuální tematikou holocaustu, odboje, prohlídkou dobových reálií a hlavně besedou na téma složitosti důsledků ideologie i schematického pohledu na viny jednotlivců a roli jejich „uniforem“ za 2. světové války.

Eva Lanková

23_svk_holocaust 23_svk_holocaust 23_svk_holocaust 23_svk_holocaust

Zpět na seznam

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena