Archiv aktualit

23


září 2016

aktualita img

:: Kouzelná Vídeň

Ráno 23. 9. 2016 nás probudil budík již okolo půl páté, ovšem hned při vzpomínce na následující dva dny jsme veškerou únavu hodili za hlavu a bleskově uháněli před blovické gymnázium, kam zanedlouho přijel autobus, z části již zaplněný těmi, kteří nastoupili v Plzni.

Na minutu přesně jsme vyrazili na naši šestihodinovou pouť. V Písku přistoupila ještě naše paní průvodkyně a v půl jedenácté jsme již vystupovali z autobusu vstříc první památce - mohutnému klášternímu komplexu Melk. V něm jsme si během prohlídky prošli některé z jeho místností, včetně mimořádné knihovny o dvanácti místnostech, a po zhlédnutí tamního barokního kostela jsme opět nasedli do autobusu a nabrali směr Vídeň.

První den jsme v rakouském hlavním městě stihli pouze prohlídku areálu Schönbrunnu, letní rezidence rakouských panovníků, a na osobní vyžádání jsme měli možnost projít se nejstarší zoologickou zahradou na světě, která patřila k zámku. Večer následovalo ubytování v jednom z hostelů v centru Vídně a po zabydlení si zájemci vyšli do nedalekého obchodního centra pořídit nějaké ty suvenýry.

Ráno na nás čekalo malé překvapení, a to návštěva vídeňského kostela Panny Marie Na Nábřeží, v němž nás osobně provázel pan farář Jiří Šindelář, shodou okolností rodák z Blovic a absolvent blovického gymnázia, a seznámil nás i se životem v přilehlém klášteře. Okolo poledne jsme došli k velkolepé katedrále Stephansdom na hlavním vídeňském náměstí, poté následoval krátký rozchod a po jedenácté jsme dorazili k všemi tolik očekávané interak-tivní expozici Time Travel, která nás pomocí 3D a 5D kina, vyvedených pohybujících se soch slavných historických osobností a mnoha dalších skvostných efektů seznámila s těmi nejdůle-žitějšími mezníky vídeňských a rakouských dějin. Poté nás paní průvodkyně zavedla do císař-ské hrobky, kde jsme měli tu čest vidět sarkofágy například císaře Františka Josefa I., jeho manželky Alžběty anebo slavné Marie Terezie. Poslední minuty ve Vídni jsme strávili pro-cházkou kolem velkolepých budov Vídeňské státní opery, parlamentu, divadla Burgtheater či městské radnice.

Bohužel, vše jednou dospěje ke svému konci, a proto jsme okolo čtvrté hodiny odpo-lední znovu zaujali svá místa v autobuse, přemístili se ještě k nekonformnímu domu slavného architekta Friedensreicha Hundertwassera a vydali se na cestu domů.

Zpět do Blovic jsme se vrátili krátce po dvaadvacáté hodině, popřáli si příjemný zbytek víkendu a každý šel vstříc svému domovu. Ale v duchu jsme se znovu a znovu vraceli ke krásným zážitkům z této vydařené exkurze.

Lukáš Trykar, 1. ročník, Gymnázium Blovice

Kouzelná Vídeň Kouzelná Vídeň Kouzelná Vídeň Kouzelná Vídeň Kouzelná Vídeň Kouzelná Vídeň

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena