Archiv aktualit

24


říjen 2016

aktualita img

:: Studijní a vědecká knihovna v Plzni

Dne 24. října 2016 navštívila třída kvinta v doprovodu paní učitelky Lankové a její dcery Jany Studijní a vědeckou knihovnu v Plzni.

Nejprve jsme si prohlédli komentovanou výstavu starých, velmi cenných tisků, které se v knihovně nacházejí v expozici „Dějiny knihy a tisku“. Některé knihy byly cenné kopie, některé dokonce originály. Nejvíce jsme ale ocenili to, že jsme jimi mohli vlastnoručně listovat. Opatrně a v bílých rukavičkách jsme si mohli prohlédnout všechny krásné pestrobarevné malby, ozdobné iniciály, také jsme se snažili i něco málo přečíst. Mezi nejzajímavější výtisky patřily například - Kodex vyšehradský, Velislavova bible či Trojánská kronika.

Velmi působivý byl také zrestaurovaný herbář z 16. století.

Dozvěděli jsme se spoustu informací o vazbě, písmu, výzdobě knih, podmínkách nutných pro uchovávání exponátů a o knihtisku a starých tiskopisech vůbec. Druhou část návštěvy knihovny tvořila prohlídka všech místností spolu s představením veškerých možností a služeb, které knihovna poskytuje právě nám, studentům. Zaznělo i pár informací ohledně historie knihovny a budovy samotné. Ochotně nám byly zodpovězeny všechny dotazy, a též se nám dostalo vysvětlení „jak co chodí“, tj. jak si knihu vypůjčit, objednat, vrátit ji, nebo jak nám mohou být služby knihovny nápomocné kupříkladu se seminární prací. Moc děkujeme paním knihovnicím, jež se nám po celou dobu návštěvy plně věnovaly, a také paní učitelce Lankové i její dceři za milý přístup.

Barbora Žitníková, kvinta

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena