Archiv aktualit

14


listopad 2017

aktualita img

:: Městský úřad Blovice

Naše třída kvarta se dvakrát vydala na exkurzi na Městský úřad Blovice. Dne 25. října 2017 jsem se vydali do budovy správního odboru, kde se nás ujala vedoucí tohoto odboru paní Mc. Hana Brejchová. Podala nám informace o správní oblasti, o pořízení občanských průkazů a o matrice, kterou má na starosti. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, dokonce jsme si mohli prohlédnout různě staré matriční knihy a formuláře, zkusili jsme se podepsat speciálním inkoustem. Paní matrikářka ochotně odpovídala na naše zvídavé otázky a my i paní učitelka Lanková jsem si návštěvu zde velmi užili.

Druhá část exkurze se konala 1. listopadu 2017. Opět jsem se s paní učitelkou Lankovou vydali na Městský úřad Blovice, a to přímo na radnici. Paní Mgr. Helena Šabatová pro nás měla připravený výklad o budově radnice a její bohaté historii. Poté nás budovou provedla, ukázala nám kancelář pana starosty. Dále jsme se zastavili u pana místostarosty, Ing. Michala Hodka, který nám také povyprávěl o své funkci a pak podrobně zodpověděl naše otázky, hlavně k rozvoji Blovic. Poslední zastavení bylo v prostorách historické šatlavy a v obřadní síni, kde paní Šabatová ukončila svůj zajímavý výklad, nejvíce nás zaujaly historky z její vlastní funkce - řešení přestupků. :-)

Eliška Vachová, kvarta

Zpět na seznam

© 2014-2019 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena