Projekt Excelence

Program Excelence ZŠ a SŠ 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence základních a středních škol 2016“.

Základním cílem programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Výše finančních prostředků je závislá na výsledcích žáků v krajském, ústředním a mezinárodním kole soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2015/16.

Do programu Excelence základních škol byli zařazeni naši žáci Markéta Járová, Barbora Šlaisová, Adam Vincour, Anna Skalová a Jan Chytrý, kteří se umístili na předních místech v soutěžích v cizích jazycích (Nj, Rj), v Dějepisné olympiádě, Chemické olympiádě a Biologické olympiádě.

Do rozvojového programu Excelence středních škol byli zařazeni Jan Egermaier, Radomír Kesl, Jindřich Vaněk, Milada Peřinová, Vojtěch Boháč, Adam Václavovič, Iveta Běhounková a Daniela Baxová. Tito žáci byli úspěšní v Chemické olympiádě, v soutěžích v cizích jazycích (Rj, Aj) a ve Středoškolské odborné činnosti (obor ochrana a tvorba životního prostředí a obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie).

Díky našim učitelům a výše jmenovaným žákům naše škola na základě podaných žádostí získala na podporu vzdělávání nadaných žáků a odměny aktivních učitelů z rozvojového programu Excelence ZŠ 27 180,- Kč, z rozvojového programu Excelence SŠ jsme obdrželi 27 612,- Kč.

Podrobnosti o programu Excelence ZŠ a SŠ najdete na stránkách ministerstva školství. zde

Děkujeme všem, kdo se na úspěchu školy podíleli.

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena