Projekt Excelence

Program Excelence ZŠ a SŠ 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017“.

Základním cílem programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Výše finančních prostředků je závislá na výsledcích žáků v krajském, ústředním a mezinárodním kole soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2016/17.

Do programu Excelence základních škol byli zařazeni naši žáci, kteří se umístili na předních místech v soutěžích v cizích jazycích (Frj), v Olympiádě v Čj, v Dějepisné olympiádě, Chemické olympiádě a Biologické olympiádě.

Do rozvojového programu Excelence středních škol byli zařazeni žáci, kteří excelovali v Chemické olympiádě, v Olympiádě v Čj, v soutěžích v cizích jazycích (Rj, Frj, Aj), v Zeměpisné olympiádě a ve Středoškolské odborné činnosti (obor ochrana a tvorba životního prostředí, obor zdravotnictví, obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, obor chemie, obor biologie a obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie).

Díky našim učitelům a výše jmenovaným žákům naše škola na základě podaných žádostí získala na podporu vzdělávání nadaných žáků a odměny aktivních učitelů z rozvojového programu Excelence ZŠ a SŠ 2017 celkem 162 700,- Kč.

Podrobnosti o programu Excelence ZŠ a SŠ najdete na stránkách ministerstva školství. zde

Děkujeme všem, kdo se na úspěchu školy podíleli.

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena