Optimalizace jazykové a experimentální výuky na Gymnáziu Blovice

Anotace projektu

Projekt řeší změnu prostorového uspořádání přízemí budovy Gymnázia Blovice, které přinese vybudování nové jazykové učebny a experimentální laboratoře se zázemím.Projekt má stavební část, ve které bude rekonstruována nevyužívaná spojovací chodba a stávající archiv bude přebudován na jazykovou učebnu. Další částí je pořízení přístrojového vybavení a nábytku do vzniklých prostor. Poslední předmtem projektu je rekonstrukce IT infrastruktury optimalizující provoz nových učeben a stávajícího vybavení.

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena