Optimalizace jazykové a experimentální výuky na Gymnáziu Blovice

Gymnázium Blovice realizuje tento projekt od 1.9.2017.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena