Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Od ledna 2021 do listopadu 2023 je na naší škole realizován projekt 4.0 v Plzeňském kraji.

Projekt je zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání formou komplexních aktivit zaměřených primárně na přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání.

Finanční podpora projektu umožňuje výrazně podpořit technické, přírodovědné, enviromentální, ale i jazykové vzdělávání na naší škole. Díky obnově laboratorního a technického vybavení a řadě zájmových a vzdělávacích akcí podporujeme zájem o vzdělávání mnoha různých skupin žáků. K lepším výkonům a také výsledkům jsou motivováni nejen žáci ohrožení školním neúspěchem, ale také žáci s hlubším zájmem o polytechnické obory a jazykové vzdělávání. Talentovaným žákům nabízejí prostředky z projektu nové příležitosti k samostatnému badání a získávání vlastních výsledků.

Prostředky z projektu používáme také k motivaci žáků ke studiu technických oborů na VŠ a na přípravu žáků na vysokoškolské studium samotné. Veškeré nové moderní vybavení využíváme při mnoha příležitostech – při zájmových aktivitách pořádaných pro žáky SŠ i partnerských ZŠ, při projektových dnech pořádaných na naší škole, ale i při běžné výuce povinných i volitelných předmětů. Nové poznatky a zkušenosti z praxe představují žákům SŠ i ZŠ odborníci z vysokých škol i specializovaných firem.

Kromě již zsvedených kroužků pak vznikly na škole i zcela nové zájmové aktivity zaměřené na progresivní oblasti výpočetní techniky.

© 2014-2024 gblovice.cz Všechna práva vyhrazena